Projektet stöds av Leader Lundaland och därmed av EUs garantifond för jordbruket. 

 

2012-03-03

Naturbete - bra för miljön 

Professor Urban Emanuelsson, SLU Alnarp talar över detta ämne. Aspekter på biologisk mångfald, att beta marginalmarker, ett mera Omgea-3 rikt kött,  hur påverkas klimatet jämfört med annan köttproduktion. 

Föredraget hålls den 28 mars kl 1900 i Byahuset i Södra Sandby före årsmöte. Alla intresserade hälsas välkomna. Gratis entré. 

 

2012-03-02

Årsmöte den 28 mars kl 1900

Årsmötesförhandlingar hålles den 28 mars kl 1900 i Byahuset Södra Sandby (restaurangen). Alla medlemmar hälsas välkomna. Årsmötet inledes med ett föredrag som är öppet för alla. 

 

2011-12-02

Naturbetesföreningen i Lundaland ställer ut på julmarknad

Vi medverkar på julmarknaden 3-4 dec Flyinge Kungsgård. Vi vill gärna ha fler medlemmar. Kontakta föreningens ordförande Linda Birkedal via epost

 

2011-10-15

Vår koförening alltmer omskriven

Föreningen omskriven i en särskild bok om kor.

Kor – en kärlekshistoria Nu finns vår nya bok i butikerna. Utmärkelsen till Årets pandabok 2012 gjorde att vi fick ställa boken i karantän över sommaren för att hamna i fas med Världsnaturfondens tidplan. Men nu är den utsläppt på riktigt. Vi är lika glada som kor på kosläpp! Du hittar den i bokhandeln, direktlänkar till ett par köpställen på nätet finns här:www.ottossonochottosson.se/bocker/
Boken finns för övrigt också på Facebook.www.facebook.com/Korenkarlekshistoria


Gilla den gärna, både där och i verkligheten. Kor – en ko-mmunityKor väcker minnen och känslor. Nu kan du dela dina med andra. På vår ko-mmunity samlar vi berättelser, bilder med mera om kor och ko-människor. Gå dit och kolla, bidra med egna historier, bilder och filmer eller njut av andras! Hör du något kul, beklämmande, gripande eller spännande om kor – skriv ner det och skicka ögonaböj till www.ko-mmunity.se Vi lottar ut ko-böcker bland bidragsgivarna. 

2011-10-15

13 familjer beställde kött från KC-Ranch

Av föreningens alla medlemmar så beställde 13 familjer kött via föreningens avtal med KC-Ranch. Ett utmärkt samarbete har inletts under året.

 

2011-09-21

Andel av kviga

En vanlig fråga om beställningen från KC-ranch är om man kan få ett kvarts djur eller ett halvt djur och vad det i så fall kostar. En annan är vilken som är den minsta mängd som går att köpa. Därför förtydligar vi:
Man kan köpa alla delar på listan separat. Det går att dela de flesta av dem på två. Det är minsta beställbara mängd. Ett helt djur själv har vi inte räknat med att någon vill ha, men det går att beställa halvt eller kvarts djur.
Det exakta priset beror då på hur stort djuret är, men det rör sig om ca 5 200 kr för kvarts djur eller ca 10 400 kr för halvt djur (inklusive moms 12 %). Detta gäller för ca 55 kg resp ca 110 kg. Då ingår inte ben, lever, njurar, hjärta, talg eller tunga - detta får beställas separat.
Ett kvarts djur innebär att de fyra delarna av djuret inte är exakt lika dana. Man betalar för det man får i sin låda, så priset på olika "kvartslådor" kan variera något.

2011-09-21

Köttbeställning direkt från KC-Ranch naturbeteskött

Nu är dags att beställa kött från KC-ranch!
 
Fram till den 10 oktober går det att skicka beställningar till mig på linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se . Dit kan du också skicka frågor.

Allt om hur det går till att beställa finner du i detta beställningsdokument

2011-09-13

Cowspotting på KC-ranch den 13 sept

Vi åkte med KC-Ranch runt bland de 1800 djuren ute på Revingefältet. Massor av frågor, intressanta svar, vida vyer och alla storlekar på kor från alldeles vita till helt svarta. De går ute året runt så mycket de vill. De får extra foder på vintern men kylan tål de bra och blir lyckliga, sunda och friska av att vara ute. Köttet blir mera Omega 3 rikt. 

 

2011-06-19

Årmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet är nu justerat och klart. Ladda upp här

Linda Birkedal Ordförande    linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se
Gunnar Petersson Sekreterare
Chalotte Ziethén Kassör 

 

2011-05-13

Egna kor?

Föreningen beslutade att inte köpa in egna kor säsongen 2011. Eventuellt kan det bli ledig mark på Flyinge Ängar 2012. Medlemmarna erbjuds att få köpa naturbeteskött direkt från KC-Ranch och lära sig mera om hur KC-Ranch arbetar för att korna skall må så bra som möjligt. Se mera här.

 

2011-05-13

Aktiviteter för medlemmar

Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor per familj. Styrelsen planerar för besök på KC-Ranch vid minst två tillfällen för att vi skall lära oss mera om hur naturbete påverkar landskapet positivt och hur djurhållningen på en stor ranch går till. Vidare kommer föreningen att medverka på Lundalandsmarknaden i början av oktober. 

2011-05-13

Årsmöte på KC-Ranch

Naturbetesföreningen höll årsmöte på KC-Ranch vid Torna Hällestad. Innan dess så visades vi runt av gårdens ägare som berättade om hur man driver en ekologisk djurhållning med enbart naturbete och avel av kor som passar för den verksamhet man har. Gården är en ranch med mellan 1300-1800 kor som strövar fritt på Revingefältet. 

Linda Birkedal omvaldes som ordförande

 

2011-05-06

Flyinge Ängar fältvandring  11 maj kl 18.00 

Alla naturintresserade i bygden inbjudes av Länsstyrelsen till en fältvandring på det blivande naturreservatet Flyinge Ängar. Ett utmärkt tillfälle att också diskutera om mark för vår naturbetesförening med Länsstyrelsen 

Samling Lilla Grusan (Ljungbjersvägens förlängning) Se bifogad särskild inbjudan

 

2011-04-26

Årsmöte på KC-Ranch den 12 maj 

Föreningen håller årsmöte den 12 maj på KC-Ranch kl 1900. 

Vi kommer att få se de kor och kalvar som går på naturbete på Revingehed. Vi kan boka upp kalvar för föreningens medlemmar. Vi kan förbereda oss inför att till nästa år ha egna kalvar på egen plats eller om vi vill fortsätta att samverka med KC-Ranch.   

2010-11-23

Lämpliga kor

Vi siktar på att kunna köpa in lämpliga kalvar till våren. Vi behöver då en bra leverantör. Känner du någon som skulle vara villig att sälja till oss samt transportera till vår mark. 

 

2010-11-23

Flyinge Ängar blir naturreservat

Länsstyrelsen meddelar att de nu har fått löfte från alla markägare och även köpt vissa delar. Reservatet ser ut att bli av under 2011 som planerat. Man är särskilt intresserad av de sandblåttor som finns lite här och var. Insekter som lever där har ont om sådana biotoper. Länsstyrelsen tycker också om idén att vår förening blir en av de som håller kor inom området. Senast idag ringde jag för att kolla upp läget.

 

2010-05-03

Markfrågan ännu inte löst

Styrelsen har ännu inte lyckats med att hitta  betesmarken. Vi har följande tankar om hur marken skulle se ut. 

Vackert naturområde
Ägas av offentlig 
Gärna naturreservat
Bra tillgång på vatten
Långsiktigt avtal
Goda stängsel
Besöks av naturintresserade
Möjligt att beskriva vår verksamhet
Nära busshållplats
Lagom avstånd från Lund
Gärna cykelavstånd

Vi har mark i Flyinge som väl uppfyller dessa tankar, men naturreservatet blir inte klart förrän nästa år. Finns andra förslag ?

 

2010-04-15

Den ideella föreningen Naturbetesföreningen i Lundaland Första Koföreningen

Första Koföreningen har bytt namn till Naturbetesföreningen i Lundaland och föreningen har registrerats som ideell förening av Skatteverket. Detta steg känns viktigt och styrelsen arbetar också med markfrågan. 

 

2010-02-28

Stadgar antogs och styrelse valdes

Föreningen antog sina stadgar och styrelse för 2010 valdes. Markfrågan diskuterades. Det är nu styrelsens viktigaste uppgift att hitta en bra naturbetesmark med tillgång till vatten som föreningen kan få disponera. Alla medlemmar uppmanas hjälpa till med förslag. Helst minst 5-8 hektar, så att vi kan ha 3-6 betesdjur. Naturbetesängen skall också helst ligga så till att det är trevligt att åka dit och att ängen verkligen behöver betas, för att behålla den biologiska mångfalden. Mötet enades också om vikten av att verksamheten drivs som ideell förening. 

Sänd förslag rörande lämplig mark till Henrik Jansson 

 

 

2010-02-23

Årsstämma

Den 28 februari Byahuset i Södra Sandby hålls föreningens första årsstämma. Alla medlemmar har fått särskild inbjudan. Antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften är nu över 40 stycken.

 

 

2009-12-20

Fler än 24 familjer 

Nu har fler än 24 medlemmar betalt in medlemsavgiften. Men fler har anmält intresse av att vara med. Och flera tidningar hör av sig. En idé som ligger i tiden.  

 

2009-12-14

Utsläppsrätter!

Kommer våra kor att släppa sig ? I Indien samlar man ihop komockor och omvandlar till biogas, som sedan kan användas vid matlagning och därmed minskar behovet av brännved. Det fina är att man också kan sälja utsläppsrätter,  genom att man minskar utsläppet av rå metangas.  På så sätt får man betalt för insamling av komockor och nästan allt det avbetade friska gräsets insamlade koldioxid har tagits tillvara. Vid förbränning av gasen blir det nämligen istället mycket lite CO2. Metangas är 21 gånger värre än koldioxid då det gäller klimatpåverkan i atmosfären. Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas, vilka bägge används som bränslen. Förbränning av en molekyl metan i närvaro av syre frisläpper en molekyl koldioxid och två vattenmolekyler:

Forskning om utsläpp av växthusgaser från kor tycks peka på att de blir lmindre  metangas om korna betar naturängar än om de äter kraftfoder. Då de betar så minskar de också utsläppen av koldioxid  från förmultnat gräs.

Större gårdar med många kor funderar säkert  på detta med utsläppsrätter även i Sverige?  Läs här vad en bonde i USA gör. Han heter Leader vilket ju borde mana till efterföljd. 

 

2009-12-14

Frilansjournalist 

En kvinna som går journalistutbildning för frilansjournalister har bestämt sig för att skriva om Första koföreningen och sedan söka placera artikeln på några lämpliga tidningar. Hon hade nog hittat till oss via sitt engagemang inom Naturskyddsföreningen. 

 

2009-12-14

Grus & Guld 

En journalist som arbetar med medlemstidningen Grus & Guld har hört av sig och kommer att skriva en artikel om vårt initiativ att starta en koförening. Tidningen är medlemstidning för banken JAK, som  betyder Jord Arbete Kapital och arbetar med räntefri in & utlåning till sina 37 000 medlemmar. JAK har en lokalavdelning Lund. Se deras hemsida www.jak.se  De tycker att Första Koföreningen stämmer med deras ideologi. 

2009-11-25

Svinskandalen 

Djurrättsaktivister har filmat vanvård av grisar hos svenska grisfarmare. Myndigheter som har skyldighet att inspektera, veterinärer som besöker farmarna, slakterierna som tar emot vad ser de ? 

Att vara medlem i Första Koföreningen innebär att vi som medlemmar helt och hållet påverkar hur våra kor har det. Kött från frigående kor som har det bra på naturbetesängar och samtidigt gör ett bra miljöarbete känns viktigt i dessa tider. Stöd vår förening genom att bli medlem. Vårt initiativ är grundat på erfarenheterna från danska kograesseforeningar som funnit sedan 1980-talet. Vi är en gräsrotsförening utan bindning till någon annan organisation eller intressentförening just nu. Initiativet kom från Flyinge Utveckling som är ett byalag inom Lundaland.

Genom att vi blir fler kan detta initiativ få betydelse och spridas till hela landet precis som i Danmark, som idag har ett 60-tal sådana föreningar över hela landet.

 

2009-11-25

Bankgiro konto är nu klart

Föreningen har öppnat bankgiro och medlemsavgiften på 150 kronor kan nu betalas in till bankgiro 467-1301. Skriv tydligt namn och adress samt meddela också helst att du betalt medlemsavgiften. 

2009-11-25

Skånska Dagbladet 

Har idag en artikel om Första Koföreningen som finns i riksupplagan och når ut till flera. 

2009-11-25

Över 40 har anmält intresse

2009-11-15

Vi är nu 36 intressenter

Antalet som anmäler sitt intresse till föreningen ökar på dag för dag. 

Här nedan finns ett antal länkar till artiklar mm som skrivits om föreningen på en vecka.

Tidningen ATL
Fri köpenskap
Skånska Dagbladet
Dagens Industri
Sveriges Radio

2009-11-11

Vi är nu 30 intresserade 

Idag blev vi 30 intressenter och styrelsen håller på att ta fram bankgiro, registrera  föreningen hos Skattemyndigheten mm, 

2009-11-10

Föreningen tar emot alla som vill bli medlemmar

Alla som så vill kan bli medlemmar i den ideella föreningen. Medlemmarna ordnas i en turlista efterhand som medlemsavgiften betalas in. Medlemmarna tillfrågas i tur och ordning efter turlistan om man vill bli andelsmedlem och vara med i fördelningen av köttet efter slakten till hösten. Hur många andelsmedlemmar vi kan ta emot beror på intresset och det antal kor vi kan hålla på den/de naturbeteshagar vi har tillgång till. 

2009-11-10

Sveriges Radio Malmöhus 

Madeleine Fritsch journalist på Sveriges Radio läste artikeln och ringde direkt för ett reportage som sänds i radion i eftermiddag. Föreningen verkar få ett stort gensvar för en idé som ligger i tiden och är lätt att förstå. 

Gunnar Petersson samt Henrik Jansson en kall och blåsig tisdag i Flyingebygden. Foto Madeleine Fritsch, Sveriges Radio. Lyssna på inslaget här.

2009-11-10

Stort reportage i SkD

Anders Isberg har skrivit en fullmatad artikel om föreningen i Skånska Dagbladet med publicering idag tisdag den 10/11. Fin bild på föreningens ordförande Linda Birkedal. Läs artikeln här.

2009-11-08

Första koföreningen bildad !

Elva familjer bildade den första koföreningen och ytterligare ett tjugotal har anmält intresse av att bli medlemmar. Mötet hölls i byahuset i Södra Sandby söndagen den 8 november. Efter information och fika så beslutades att bilda en ideell förening med namnet första koföreningen, mötet antog stadgar, och en interimsstyrelse valdes. Till ordförande valdes Linda Birkedal, till kassör Henrik Jansson och till sekreterare Gunnar Petersson. Suppleanter Harald Cornelsen och Anna Berggren valdes. Nästa föreningsstämma kommer att hållas den 28 februari 2010. Medlemsavgift fastställdes av stämman till 150 kronor. 

Beslutades att nu registrera föreningen och medlemmarna samt söka få avtal på lämplig naturbetesmark, som kan lämpa sig för bete av 6 kalvar.  

Medlemmarna kommer från hela Lundaland och representerar olika ålderskategorier och bakgrund. Här finns ekonomer, naturskyddsintressen, agronomer, charkuterister, arkitekter, lärare, mm 

 

2009-10-06

Kallelse till möte att bilda "Första koföreningen" i Sverige

Vill du vara delaktig i naturvården och göra en miljöinsats för beteshagarna. Önskar du också få tillgång till nötkött av enastående kvalitet, helt på etiskt riktiga grunder. Vill du vara med och bilda Första koföreningen i Sverige ?. 

Mötet hålles på Cafeterian Byahuset Södra Sandby Lundavägen 2  

Tid Söndagen den 8 november kl 15-17. Vid förhandsanmälan  på poboxes@hotmail.com eller tel 070-655 3771 senast den 30 oktober garanteras du fika, som vi bjuder på. 

Läs hela kallelsen här.

 

Henrik Jansson 

2009-10-28

Sydsvenskan om första koföreningen

Sydsvenskan har intervjuat Henrik Jansson om varför det är så bra med Koföreningar. Läs artikeln här.

 

2009-10-28

Vad blir utbytet 

Efter vårt besök hos Greve koförening och deras erfarenheter som vi kollat upp i Sverige i grova drag, så borde varje andel bli ungefär 45-50 kilo kött och priset för en sådan andel vara  2500 -3000 kronor. Varje familj (medlem) kan sedan såklart dela med andra sina barn eller vem man vill. Den påse kött man får är då professionellt styckad och förpackad så att det bara är att lägga ner i frysen. 

 

2009-10-14

Världsnaturfonden om naturbete 

Läs mera här vad Världsnaturfonden skriver om naturbeteskött och betydelsen av naturbete 

 

2009-10-13

Stora arealer som borde betas

I Sverige har vi mycket stora arealer betesmark som borde betas. För bonden blir det alltmer olönsamt, då vi importerar kött från andra länder. Koföreningar kan förhoppningsvis få människor att tänka annorlunda. Medlemmarna blir ambassadörer som förhoppningsvis får alltfler att vilja gå med i en förening. Danmark visar helt klart hur detta kan fungera mycket väl.  

 

2009-10-12

Ekonomipriset till Elinor Ostrom

Årets ekonomipris går till en forskare som prisar lokalekonomin och har forskat inom detta område sedan 1960-talet. Det viktiga är tillit som uppstår bland människor med ett gemensamt mål och en önskan att driva en långsiktigt hållbar utveckling. En koförening kan ses som ett exempel på företeelser  som Ostrom arbetar med. 

 

2009-10-09

Transition Sweden 

Om du är intresserad av frågor som rör ett hållbart samhälle så kan nätverket Transition Sweden vara något för dej. Gå hit

 

2009-10-09

Från Jord till Bord

Inom EU fokuserar man alltmer på begreppet från Jord till Bord. En koförening visar på detta på ett mycket tydligt sätt. Närproducerat, naturbetesmarker, konsumentinflytande, allt tas tillvara, gemenskap med varandra, naturen och djuren. 

Gunnar Petersson

2009-10-05

Förutsättningarna finns nu

Nu finns alla förutsättningar att bilda första koföreningen i Sverige efter dansk förebild. Vi har flera olika alternativa ställen där vi kan få tillgång till betesnark. Vi har talat med ett litet slakteri och kalvar/kor skall vi kunna få fatt på. Då gäller det bara att undersöka intresset så vi får ett lämpligt antal medlemmar. Tänk att få vara med och bilda den första föreningen i Sverige. Det blir historiskt.

Gunnar Petersson

2009-10-01

Varför blir koförening så tilltalande?

Köttet blir välhängt (14- 16 dagars mörning, i jämförelse med stormarknadens kanske endast 4 dagar)
Korna mår bra och får en långsam tillväxt, grönt gräs och färska örter ger en rikare smak, långt bättre än många är vana vid.
Det uppstår nästan inget svinn, inte heller så mycket efter infrysningen/ upptiningen.

Naturområden blir betade med öppna landskap. Från jord till bord innebär att konsumenten vet hur korna haft det och att köttet är närproducerat. 

Familjen får ett eget naturområde tillsammans med andra och egna kor. Detta har ett värde för hela familjen. 

Man kan berätta om detta när man bjuder sina vänner på middag. På så sätt sprids tankarna vidare. Säkerligen kan man även inom andra områden då det gäller mat göra på liknande sätt. 

Gunnar Petersson

2009-10-01

Danmark i snart 30 år  

I Danmark har man haft koföreningar i snart 30 år. Antalet bara växer och nu har man över 60 föreningar spridda över hela landet. Naturfredningsforeningen spelar en aktiv roll i denna process och här finns också den ideologiska basen och ett stort kunnande kring hur man kan driva sin förening. Riksföreningen i Danmark har sitt huvudkontor i Köpenhamn och ett 60-tal medarbetare. Organisationen och dess mål liknar den svenska. 

Gunnar Petersson

2009-09-30

Bra plats 

En riktigt fin naturäng som inte gödslas med konstgödning. Där finns rikligt med naturligt vatten i en rinnande bäck, som korna kan dricka från. Där finns en liten lokal av något slag där medlemmarna kan träffas. Området är på cirka 20 ha och det ligger i närheten av ett samhälle med busshållplats. Det går lätt att köra fram med lastbil för på och avlastning av djuren. Det är väl stängslat. Det finns gott om vackra blommor på ängarna och en del skyddande träd för korna vid regn eller intensiv värme. Marken ägs av kommunen eller annan med intresse av att marken betas. Finns denna idealiska plats ?

Gunnar Petersson

2009-09-30

Bete av naturängar 

Kor som betar naturängar ger både natursköna ängar, goda upplevelser för både människa och natur och ett bra kött som är närproducerat och tas tillvara fullt ut. Från jord till bord som man säger i Danmark. Kor är trivsamma och betar också växter som Björnloka som inte passar in i den svenska floran. Vad vi förstår så betar de även stånds som kan förorsaka att hästar dör. Kor betar även i viss mån buskar och mindre träd. Kor är förhållande vis friska och inte särskilt benägna att rymma eller råkar i panik. De flesta människor ser positivt på kor. 

En god anledning att gå med i en koförening är den naturliga naturvård som man kan bidra med. Sju kor kan klara att beta av uppemot 20 ha ängar som är lite träd och  buskbevuxna. 

Gunnar Petersson

 

2009-09-30

Paul i Greve kograesseforening berättar

Föreningen har 7 kvigor cirka 1½ år gamla vid inköp i maj. De betar på cirka 80 ha strandängar vid Hundinge strand utanför Köpenhamn nära E20 till Malmö. Området har tillgång till naturligt vatten och är ordentligt stängslat av kommunen, som äger marken. Här växer bland annat havtorn och föreningen har 28 familjer som medlemmar. Paul bor bara en bit bort och går ofta hit en tur med hunden. Föreningen har funnits i 10 år och under alla åren har man aldrig behövt tillkalla veterinären eftersom ingen ko blivit sjuk. Man anlitar ett litet slakteri och får ett fantastiskt välhängt kött. Korna går på betet från 1 maj till 25 oktober. Ibland har föreningen grillparty på "sin" mark. 

Gunnar Petersson

2009-09-30

Träffade en bonde idag i affären i Södra Sandby

Det finns idag ett överskott på kor i Sverige. Priserna är låga. Importen från Sydamerika gör det olönsamt att hålla kor. Det blir inga problem att kunna köpa kor/kalvar till våren. Men trenden går mot att allt mindre arealer i Sverige betas. Koföreningar kan kanske motverka detta något och medverka till både en bättre miljövård och en bättre medvetenhet hos konsumenterna. 

Gunnar Petersson

2009-09-30

Nick Leyssac på Danmarks naturfredningsforening presenterade kograesseforeninger

En stor, fin skylt ledde oss in bakvägen till danska naturfredningsforeningens kansli i Köpenhamn. Väl inne fick vi en grundlig genomgång av hur koföreningarna i Danmark utvecklats under de senaste 30 åren. Min övertygelse om att koföreningar kan vara en viktig lösning på att betesmarker med höga naturvärden växer igen blev allt starkare under presentationen. Vi fick också svar på våra tusen frågor om ko-hälsa, slaktare och hur man raggar medlemmar på mycket bra svenska, eftersom Nicks mamma är svenska. Strax innan vi skulle gå kom vi på att ta för oss av det framdukade fikat.

Linda Birkedal

2009-09-25

Beteshagar, kor och slakteri

Föreningen behöver medlemmar en styrelse samt lämplig betesmark gärna stängslad med en bra vattentäkt naturskönt belägen, gärna med en liten samlingsplats (hus) som är lätt att komma till med bil för av/pålastning av kor. Vi behöver också en bra liten slaktare som vet allt om hur man slaktar på ett humant sätt och efterbehandlar för bästa kvalité. Vi skall söka finna svar på detta och sedan kalla till ett öppet möte för att bilda en förening. 

Gunnar Petersson

2009-09-24

Studieresa till Köpenhamn 

Gunnar Petersson och  Henrik Jansson från Flyinge Utveckling samt Linda Birkedal i styreslen för Lunds naturskyddsförening och även svenska styrelsen för Naturskyddsförening besöker danska Naturfredningsföreningen samt Greve kograesseförening. Mycket givande. Massor med intryck. En enklare måltid intogs stående. Hemma vid 21-tiden. 

Gunnar Petersson

2009-08-25

Ansökan beviljad 

Vi får en liten summa för att genomföra vår förstudie. Vad måste man tänka på. Studieresa till Danmark planeras. Hur ser stadgarna ut i en koförening. Hur stort är intresset?

Gunnar Petersson

2009-07-14

Förstudieansökan Leader Lundaland

Flyinge Utveckling lämnar in en förstudieansökan till Leader Lundaland. Syftet är att undersöka om det går att bilda den första koföreningen i Sverige efter dansk förebild.

Gunnar Petersson

2009-06-20

Det finns inga koföreningar i Sverige 

Henrik och jag har nu insett att det inte finns några koföreningar i Sverige. V har förstått att Danmarks Naturfredningsforening motsvarande svenska Naturskyddsföreningen  är pådrivande för att det skall bildas nya föreningar, eftersom man ser att detta ligger i linje med deras mål.

Gunnar Petersson

 

2009-05-03

Besöker folkhögskola vid Ringköbing på Jylland 

Stilla söndagsmorgon. Läser Jyllandsposten och en artikel om kograesseföreningar, som blir allt mera populära över hela Danmark. Man betar naturbetesmarker som ofta ägs av offentliga och medlemmarna i föreningen delar på köttet då man på hösten slaktar korna. Från jord till bord utan fördyrande mellanhänder. Man gör en miljöinsats för naturbeteshagarna. Familjer som vill äta miljömedvetet kommer samman. Inget slöseri med mat som kastas i affären. Man kommer ut från stan och får en bra anledning att förstå vad det innebär att vara koägare.

Hm över 50 föreningar finns i Danmark. Tar med dessa tankar hem till Henrik. Läs artikeln i Jyllandsposten  här.Vestjyllands Höjskole

Gunnar Petersson

 

Naturbetesföreningen i Lundaland är en  Ideell förening som vill verka för att naturbetesmark betas av kor. 

Föreningen söker efter lämplig betesmark, för att om möjligt kunna hålla egna kor i bete under betessäsongen. 

Vi samarbetar också med KC-Ranch, vilket innebär att vi får lära oss om hur kor är samt får köpa kött direkt. 

Föreningen bankgiro är 467-1301

Medlemsavgiften är 150 kr/familj och år.

Epost till föreningens kassör

Faktura adress är 

Naturbetesföreningen i Lundaland
c/o Charlotte Ziethén
Spolegatan 3b
222 20 Lund

Ansvarig för denna hemsida är

Gunnar Petersson

 

Denna webbsite startades 2009-05-03