Flyingebygdens djungel

Längs den gamla järnvägsvallen i Flyinge samhälle finns ett mycket vattensjukt område, som sällan torkar ut. Här växer höga träd och en del träd dör och faller ner. På vintern när träden är kala så ser man in i stora delar av området när man går längs Promenaden som skär tväs igenom området. Vägen är torr och fin samt belyst och utgör också gång och cykelväg till skolan och dagis med anslutning från Roslövsvägen.

Inom området finns ett stort antal fågelbon, som bebos av råkor. På bilden ovan kan man se deras bon avteckna sig mot himlen. När våren kommer så börjar också råkornas vårbekymmer. Förra årets bon behöver byggas om och snyggas till och samtidigt blir råkorna mera pratsamma. De behöver kommunicera för att byggnadsarbetena skall kunna utföras och alla i den stora råkkolonin få plats.

Corvus frugilegus heter fågel på latin och är 47 cm stor och de är svarta med blåviolett metallglans. Vid näbbroten ett naket grått hudparti. Häckning under april i stora höga träd i kolonier. som finns i närheten av stora kulturslätter. Finns i Uppsalaområdet och Skåne men är ovanlig i Småland. En del fåglar stannar över vintern medan andra flyttar och återkommer redan i mars. Ruvningstid 16-18 dygn och lägger 4-6 ägg. Ungarna flygfärdiga efter 30 dygn. Fåglarna livnär sig på säd, potatis,ärter, larver, insekter, maskar och annat smått och gott.

Under våren så grönsakr träden i vår djungel och hela området blir en enda stor grön massa. Ingen människa längtar efter att gå in i djungel men larver, möss, grodor och fåglar trivs fins. Den stora bladmassan gör att luften känns extra syrerik och frisk. Fåglarnas spillning faller ner inom ett område som inte stör. Fåglarnas läte kan kännas påfrestande för de som bor i närheten. Det är under en begränsad del av året. Många tycker det hörs trevligt med fåglarna däruppe i träden.

Dagvattenavrinningen från Platanvägen och en del andra områden för ner vatten till djungeln. Träden suger upp detta vatten och omvandlar det till vattenånga igen. Området är en tillgång för bygden om det kan bebehållas som det är nu. Ibland kommer det jägare och skjuter sönder fåglarnas ungar i syfte att decimera antalet fåglar. En åtgärd som kan kännas grym och kanske är onödig. Hur länge har råkan funnits i Flyinge? Någon som vet. Här lär ha funnits en dansbana förr i tiden.

Vi skall vara stolta för att råkorna vill bo också hos oss, vilket är ett tecken på att Flyingebygden är trivsamt även för råkor.


Gunnar Petersson