Flyinge Kan

En återkommande hantverksmässa för bygden som återkommer vartannat år. År 2003 fanns 26 utställare och däribland en del av föreningarna i bygden. En trevlig mötesplats för både gamla och unga. Mässan hålls på Flyingeskolan i de lokaler som är bibliotek, matsal och slöjdsal - en alldeles utmärkt plats för arrangemanget. Bibliotikarie Agneta Albrechtsson håller i arrangemanget, som också uppmärksammades av Skånska Dagbladet.

Här trängs man framför Kyrkliga Syföreningens lotteri.

Den nybildade föreningen Flyinge Utveckling hade många givande samtal med bygdens innevånare.

Här ses föreningens sekreterare Jan Holmgren i en positiv dialog.

Påskpynt kan väl passa så här inför den stundande påslken.

Man kunde också passa på och fynda bland utgående böcker och årgångar av äldre tidningar. Nästa gång återkommer Flyinge Kan år 2005.

Agneta Albrechtsson vår bibliotikarie som ser till att det blir en hantverksmässa, som besöktes av ungefär 700 personer.

Gunnar Petersson