Ängarna i Flyinge

Ett område som ligger precis i anslutning till Flyinge samhälle. Här finns allt den naturintresserade kan önska sig. Området består av både torra sandängar och sanka områden samt strand och sankmark intill Kävlingeån. Längs ån växer olika träd och fågellivet är mycket rikt.

 

En vacker bild över Kävlingeån i kvällsolen, där den flyter fram genom Flyinge

 

 

 

Hästar finns överallt och storkarna tycker det är trevligt med sällskap.

En av de många storkar som dagligen ses vandra omkring i Flyinge. Det finns ett hägn på Flyinge Kungsgård, vilket är anledningen till att det finns så många storkar i Flyinge. Den första vilda storken kom till Flyinge och landade vid ån. Den hade valt en lämplig plats. Gör som storken välj Flyinge du också.

 

 

Göken hörs ofta under våren runt Flyinge ängar. Fågellivet uppvisar en stor mängd arter då har finns så många naturtyper inom ett relativt litet område.

 

Området går att ströva i och flera övergångar finns, som bör användas för att inte skada staket och stängsel. Området har vid flera tillfällen varit föremål för utredningar i syfte att naturskydda hela området. Så blev inte fallet. Ett område ca 10 hektar stort ägs och vårdas dock av Naturvårdsverket.

Gunnar Petersson