Flyingebygden och bygdeskylten

Flyingebygden är det område som är markerat på kartan nedan. Vid alla tillfartsvägar finns också en vägskylt, som markerar infarten (placeringen exakt finns angiven nedan).
Genom att lyfta fram gränsen för får bygd så ökar vi vår kunskap om vad som ingår i bygden och de verksamheter, sevärdheter och den service som finns här. Gränsen blir synlig för både bygdens innevånare, besökare, turister och de som färdas genom Flyingebygden. Flyinge Utveckling har tagit initiativ till vägskyltarna och har äganderätten till märket och skyltarna. Flyinge Utveckling är en ideell allmännyttig förening som har fått ekonomiskt stöd från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta och Sparbanken Finn. Vägverket har gett sitt tillstånd efter ansökan från Flyinge Utveckling. Kartenheterna i Lund och Eslövs kommun har varit behjälpliga med kartor. En enkel turistbroschyr har tryckts upp baserat på sevärdheter i bygden.

En bygd utgöres av ett geografiskt område som har en naturlig samhörighet. Oftast är det gränser, som kommer från härad, socken eller gränser som postnummer, kommunala gränser eller liknande.

Flyingebygden innehåller flera tätorter, mindre orter och landsbygd och tillhör både Eslöv och Lunds kommuner. Delen som ligger söder om ån tillhör både Lunds och Eslövs kommun medan delen som ligger norr om ån tillhör Eslövs kommun. Alla inom området har telefonnummer inom Lunds riktnummerområde (046). De flesta har postadress 240 32 Flyinge eller fastighetesbeteckning Flyinge. Tätorter är Gårdstånga och Getinge i väster och Holmby i öster och med Flyinge, Flyinge Kungsgård och Flyingeby i centrum.

En särskild vägskylt visar när man passerar gränsen in till Flyingebygden. Här märkt med blå kvadrat. Skylten är i storleken 1050 x 1200 mm och står på två stolpar. Skylten vill också påminna vägfarande om att man nu färdas in ett mycket hästrikt område. Hästar och storkar syns nästan överallt inom bygden, som också bjuder på hänförande utsikt från höjderna i den norra delen.

Placering av skyltarna har gjorts med hänsyn till att de skall stå så nära gränsen som möjligt. Synas på långt håll. Placeras till höger om vägen då man kör in mot Flyingebygden. Inte störa markägarens markanvändning. Inte störa Vägverkets snöröjning eller gräsklippning. Inte skymmas av uppväxande träd. Placeras ca 2-3 meter in från vägkant. Godkänd placering med tanke på andra vägskyltar. Godkänd placering av Vägverket.

Skyltarna fick följande placering.

1. På väg 104 vid infart österifrån Harlösa Hammarlunda vid nedfart till Gisetorp
2. På väg 961 mot Flyingeby efter infart från väg 958, som går mellan Södra Sandby och Revinge.
3. På enskilda vägen vid Flyinge Mosse och Sandby Mosse.
4. På enskilda vägen mellan Södra Sandby och väg 961
5. På väg 959 vid infarten till Flyingeby
6. På väg 952 mellan Södra Sandby och Getinge efter Skarnberga Gård.
7. På vägen mellan Odarslöv och Gårdstånga (gamla E22) vid parkeringsfickan
8. På vägen mellan Igellösa och Getinge vid bron över motorvägen
9. På väg 104 strax efter Gårdstånga rondellen
10. På väg 1289 mellan Skarhult och Flyinge strax före bron under motorvägen
11. På väg 1117 vid gården Skarhult Skatteborg
12. På väg 1116 efter allén vid Kristinetorp.ner mot Tängelsås.

Här är skylt nr 10 på väg att sättas upp vid infarten från Skarhult.

 Gunnar Petersson