Trygghetsvandring

Trygghetsvandring innebär att man under en kväll vandrar igenom att samhälle för att upptäcka otrygga platser. Syftet är att förbättra belysning, trafikfarliga punkter, tillhåll, hundar som kan vara skrämmande, dålig sikt, obebygda tomter, ostädade platser, klotter och eftersatt underhåll.

 

Eslövs kommun besökte Flyinge Utveckling på torsdagskvällen den 16 oktober 2003 , för att genomföra en så kallad trygghetsvandring. Syftet är att finna åtgärder som kan öka tryggheten då man rör sig genom byn under kvällstid. Vandringen tog sikte på platser som besöks av många under kvällstid och också tryggheten för ridande. Följande platser föreslås få ökad belysning, sopsorteringsstationen vid Roslövsvägen, korsningen Päronallén/Pilevägen, Lekplatsen Gullregnsvägen, parkeringen Blomstervägen/Äppelvägen. Vidare skulle tryggheten ökas vid passagen över Holmbyvägen vid busshållplatsen Plantskolevägen.

Konstaterades också stort behov av trygga ridstråk/vägar för både ridande och körning med häst och vagn. Denna fråga måste få en lösning inom Flyingebygden. Polisen menade att Flyinge inte är mer drabbat av inbrott än andra orter inom kommunen.

Tolv personer deltog under ledning av Astrid Avenberg Rosell, som är planarkitekt samt Bernt Nilsson, Lesley Holmberg, Kristina Warming, Eva Åström, Rolf Hurtig från kommunen och Egon Andersson från Polisen samt Kjell Karlsson, Gunnar Petersson, Helén Lilja, Bengt Hermansson och Sonia Knutsson från Flyinge

 Gunnar Petersson