Wattningen på Flyinge Kungsgård

 

På Flyinge Kungsgård finns en anläggning av gammalt märke. Platsen ligger mellan chefsbostaden och ån och är en cirkulär stensatt bassäng med två valvbroar för in och utgående vatten. Hit kunde man leda hästarna för att kyla benen och tvätta av svettiga hästar. Stensättningarna runt bassängen är vackert gjorda och stensättningen i bottnen gjorde det praktiskt att arbeta med hästarna. Anläggningen har dock fått förfalla men nu är det på gång att kunna återställa något av den forna glansen. 

En av de vackra valvbroarna, här vid intaget av vatten. 

Runt omkring behövs en varsam trädröjning. Det är främst al som slagit sig ner i dammen. 

Vattentillflödet från Mölledammen

Det finns fullt av växter som måste komma bort. Detta kan ske genom att pumpa bort vatten och rensa bort växterna, då medeldjupet i dammen endast är cirka 60 cm.

 

Pilarna längs Holmbyvägen måste tas om hand och beskäras.

 

Dessa pilträd finns dock inte längre. Deras rötter ansågs göra åverkan på vattenledningarna.

 

En vacker vinterdag.

 Text och bild Gunnar Petersson 2006-11-02

 Gunnar Petersson