Ekomuseum Kävlingeån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-11-23

Naturvårdsarbete Flyinge Kungsgård

Ett omfattade arbete har genomförts på Flyinge Kungsgård för att wattningen och parken inte skulle växa igen. Flera kulturplanteringar som labyrinten och munkteatern har restaurerats. Skyltar kommer att sättas upp. Flyinge Utveckling har deltagit i detta arbete.

 

2010-11-23

Naturreservat i Flyinge

Länsstyrelsen meddelar att projektet går framåt. De markägare som idag äger området har ställt sig positiva och i flera fall har marken redan lösts in. Under 2011 kommer med all sannolikhet naturreservatet Flyinge Ängar att kunna öppnas. 

 

2010-09-22

Naturum Lundaland i Flyinge

Slutrapport i projekt finansierad av Flyinge Utveckling och Region Skåne. Föreslår satellit till Naturum i Skrylle. Läs  rapporten här

2010-05-19

Naturum i Flyinge

Delrapport i projekt finansierat av Flyinge Utveckling och Region Skåne. Läs Eva Uddenbergs rapport här

 

2010-05-19

Naturum Lundaland

Ett Naturum Lundaland med centrum i Skrylle och flera satelliter inom Lundaland vore kanske en bra idé, för att få finansiering och de bästa platserna. 

 

2010-04-09

Havsresan ett projekt kring vatten

Läs mera om deras aktiviteter under 2010. Vad som sades tidigare skulle bland annat göra en spännande resa längs Kävlingeån. Se deras hemsida. 

2010-04-08

Naturum Skrylle Open Space konferens

Ett Open Space kommer att arrangeras som ett led i en Leader-Lundaland förstudie som Lunds kommun driver. Se mera här. Anmälan före den 22 april. Alla intresserade inom Lundaland och övriga med intresse för natur och naturum. 

 

2010-04-08

Samverkan med Naturum Skrylle

Flyinge Utveckling vill undersöka möjligheterna till samverkan med Naturum Skrylle. 

 

2010-04-08

Naturbetesföreningen 

Naturbetesföreningen söker få betesmark inom Flyinge Ängar blivande naturreservat. 

 

2010-04-01

Planerna på naturreservat Flyinge Ängar

Flyinge Ängar planeras bli naturreservat. Länsstyrelsen driver nu frågan med kraft. Man räknar med att planerna kan realiseras senast 2011. Kommer att kunna beröra både Eslöv och Lunds kommuner. 

2010-03-31

Fågelriket  

Harlösa byalag har lämnat ansökan om ett Leaderprojekt Fågelriket till Leader Lundaland. Detta är en fullständig ansökan som kommer att behandlas under våren. Man har planer på att på så sätt locka till sig fler fågelskådande turister som också övernattar inom bygden. Deras planer stämmer väl överens med Ekomuseum Kävlingeån. 

 

2010-03-15

Ekomuseum Kävlingeån

Fågelriket vid Vombsjön, Krankesjön och Fiskriket vid Lödde å och Naturriket däremellan. Ett Naturum i centrum vid Flyinge med sin stora tillgänglighet. Så ser planerna ut. En ritning har tagits fram se ovan till vänster. 

 

2010-02-24

Planerna på Naturum presenteras för Länsstyrelsen den 30 mars 2010

Flyinge Utvecklings förstudieresultat skall presenteras för Länsstyrelsen i Skåne län den 30 mars. Syftet är att söka finna stöd för de möjligheter som förstudien pekar ut. 

2009-10-15

Projektmedel till en förstudie Naturum Flyinge

Flyinge Utveckling har fått beviljat medel i syfte att undersöka möjligheterna att kunna skapa ett Naturum Flyinge. Placering och innehåll är viktiga frågor samt närhet till naturreservat. Synlighet, en tydlig profil och tillgängligt är andra aspekter som lyfts fram. Studien genomförs av LAR Eva Uddenberg, Lund. 

 

2008-05-07

Nya tag

Projektgruppen försöker nu ta nya tag i projektet

 

2007-06-30 

Röjningen avslutad

Röjningen har genomförts och Wattningen har blivit mera synlig.

 

2007-04-05

Länsstyrelsen bekostar röjning

Länsstyrelsen går in med pengar för att genomföra röjning av träd runt Wattningen. 

 

2007-03-06

Vattenprojektet omformuleras

Att leda vatten från kanalerna till Mölledammen går ej att genomföra pga där nyligen nedlagts slingor för värmepumpsuppvärmning av byggnaderna. Beslutades att i stället höja nivån av vattnet i kanalerna genom att stänga utflödet från kanalerna till Mölledammen.

 

2006-05-10

Kävlingeåprojektet engageras

Ett projekt sätts upp med deltagande av Flyinge Utveckling, Flyinge AB, Lunds kommun, Länsstyrelsen samt Kävlingeåprojektet. Syftet  är att leda vatten från Sularpsbäcken genom vattenkanalerna i Kungsgårdsparken och ut i Mölledammen samt vidare till Wattningen och därifrån i en öppen kanal till Kävlingeån.

 

2006-02-28

NIP ansökan Ekomuseum 

Flyinge Utveckling har skickat in ansökan till Länsstyrelsens miljöfond för delområde A samt Flyinge AB för delområde B (inom Flyinge Kungsgård). Ett omfattande arbete som dock inte ger resultat. 

 

2006-01-25

RS miljövårdsfonden 

Flyinge AB får medel för att kunna göra en NIP ansökan av Region Skåne.

 

 

2005-08-25

Förstudien avslutad

Förstudien har pekat ut värdefulla områden inom flora och fauna samt möjliga stråk för vandring, kanot, cykel. Dessa är paketerade i olika slingor av olika längd. Pekar också på behovet av någon form av bro över ån på några ställen.

 

2005-04-20

Nu påbörjas kartläggning

Flyinge Utveckling har fått beviljat stöd för att göra en kartläggning av förutsättningarna för ett Ekomuseum. Föreningen anställer Linda Gustafsson och Stefan Jarl från Lunds Universitet samt arkitekt LAR/MSA  Eva Uddenberg Lund som projektledare. 

 

2005-03-10

Flyingerundan

En motionsrunda ca 4 km har lagts ut som nu också används som tipsrunda på söndagar kl 14-16.  

 

2005-02-10

Ansökan miljövårdsfonden Region Skåne

Ekomuseum 

Projektet syftar till friskvård, gemenskap och utveckling av naturvärden samt att skapa ett område för visning av natur (Ekomuseum) kring Kävlingeån. Projektet syftar också till att skapa ett område för långsiktig forskning kring naturvårdande åtgärder och samspelet mellan häst, människa och natur. Flyingebygden har ett starkt varumärke och ligger stadsnära med cykelvägar och bussar från Lund och Eslöv.

 

 

 

  webbmaster@flyinge.nu

En webbsida som rör Ekomuseum Kävlingeån 

Detta projekt påbörjades ursprungligen redan under slutet av 1990-talet av Lillemor och Nils Lewan. 

Flera aktörer arbetar med begreppet Ekomuseum Kävlingeån.  

Denna sida främst med delen som finns inom Flyingebygden. 

Kontakta oss gärna:  utveckla@flyinge.nu   eller 046 522 20 

  Sidan startad 2005-01-15 

Text och foto Gunnar Petersson