Beställ boken 250:-

 

Tankar om bygdegemenskapsaktiebolag

 

 

2006-11-17

Några poster kvar

Det finns ännu några poster kvar för den som vill bli aktieägare i bygdebolaget. Kontakta då Leif Larsson (046 522 47) eller via email

 

2006-11-03

Bolaget registrerat

Nu är också Flyinges bygdebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer och bolagsordningen godkänd. Bolagets styrelse intill första årsmötet är ordförande Gunnar Petersson, sekreterare Leif Larsson och Ted Velander. 

2006-10-26

Föredrag

Föredrag om Flyinges bygdebolag (svb) hölls vid lokalekonomidagarna i Växjö och uppmärksammades på olika sätt som ett av de första bolagen i landet med särskild vinstutdelningsbegränsning inskriven hos Bolagsverket.

Gunnar Petersson

2006-10-19

Flyinge bygdebolag

Alla aktieägare har koppling till bygden och är medlemmar i den ideella och allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling. Föreningen har också röstmajoriteten och äger också samtliga A-aktier. Bolaget är också ett aktiebolag med särskild utdelningsbegränsning, som i aktiebolagslagen regleras särskilt. Det finns en strävan att bolaget skall ha så många aktieägare som möjligt. Bolagets fördel är att man på så sätt kan skapa en särskild gemenskap inom den bygd som man verkar. Bolagets affärsidé är att öka bygdens värde, att skapa lokala arbetstillfällen och hitta nya hållbara affärsidéer genom att se bygdens möjligheter. Bygden är vår affärsidé och genom att bygdens värde ökar hoppas vi också få alltfler aktieägare, som både ser sina aktier i bygdebolaget öka värde men också att  hus eller andra investeringar ökar i värde till viss del beroende på bygdebolaget. 

Det demokratiska inflytandet säkras med att föreningen har aktiemajoritet samt att bolaget är (svb) enligt Kap 32 i ABL.  

Vi tror att det ligger ett särskilt värde i detta att alla aktieägare bor eller arbetar i bygden och att de tjänster och investeringar vi gör ligger inom bygden. Detta för att skapa ett  förtroende och att de tjänster vi utför har ett stort mått av social kontroll. Men också att man är beredd att på olika sätt hjälpa detta företag genom att anlita bolaget, rekommendera det och stödja det på andra sätt. 

Vi tror också att bygdebolaget kan fånga upp nya affärsidéer som kan utvecklas och avknoppas till andra privata aktörer inom bygden och på så sätt bli en motor för nyetableringar.

 

2006-10-19

Bygdebolaget nu bildat

Bygdebolaget bildades slutligen med 43 aktieägare och ytterligare ett antal poster B-aktier i lager som kan säljas efterhand. Registrering pågår och väntas bli klar i början av november. Bolagets hela namn är Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb), där tillägget svb betyder med särskild vinstutdelningsbegränsning. Troligen ett av de första bolagen i landet med detta särskilda tillägg. Se i aktiebolagslagen  32 KAP vad detta innebär. Så snart bolaget är registrerat kan aktiebrev utfärdas av bolaget.

 

 

2006-05-07

Bygdebolaget bildas före den 19 oktober 2006

Så beslutades på Flyinge Utvecklings årsmöte i april. Antalet som tecknat sig för aktier uppgår till 47 stycken. Bolaget kommer således bildas med något färre aktieägare än som planerades.

 

2005-09-08

Den 1 oktober börjar vi teckna aktier

Vid styrelsemöte i Flyinge Utveckling utsågs idag Leif Larsson att starta Flyinge BGAB. Intresset har varit stort och vi har över 50 intressenter som tecknat sig. Gensvaret har varit över förväntan på de allmänna möten som föreningen har hålli på Flyinge Kungsgård, Flyinge och Gårdstånga. Från och med den 1 oktober och fram till och med årsmötet den 19 april 2006 kommer man att kunna teckna aktier. Styrelsens uppdrag är att starta bolaget så fort 100 olika personer eller företag har tecknat aktieposter på minst 1000 kronor och som mest 20 000 kronor.

Gunnar Petersson

2005-08-24

Landsbygdskommittéen

Stort intresse för bygdegemenskapsaktiebolag hos landsbygdskommittéen. Ordförande Karl-Erik Olsson besökte Flyinge idag.

Gunnar Petersson

2005-06-01

Informationsmöte

Vi kommer att informera om möjligheterna med Flyinge BGAB vid informationsmöten. Ett möte på Flyingeskolan kommer att hållas den 16 juni och ett liknande i Gårdstånga den 29 juni. 

                                                                                                                                                           Gunnar Petersson

2005-04-30

Flyinge Utveckling besöker EU-kommissionen

Vi kommer att besöka Margot Wallströms sekreterare den 11 maj i Bryssel, för att beskriva bygdegemenskapsaktiebolag. Syftet är att tillsammans fundera på om en sådan arena, för EU kunde bli en kanal till kommunikation direkt med medborgarna. Kunde bli en hållbar plattform för ökad sysselsättning och ökat utbyte mellan de olika EU-länderna. Margot Wallström talade i Lund den 28 april på Café Athen just kring hur EU kan kommunicera med medborgarna. Hon är vice president i EU-kommissionen och arbetar numera med relationsstrategin. 

Gunnar Petersson

2005-04-29

Besök av miljöpartiet

En representant för miljöpartiet, som arbetar med frågor som rör lokal utveckling, besökte Flyinge fredag 29 april 2005. Man är intresserad av bygdegemenskapsaktiebolag och vill förstå mer om hur Flyinge Utveckling arbetar. Mp har tidigare skrivit en motion som tar upp temat. Vi hoppas detta kan leda till ett fördjupat arbete inom miljöpartiet och vi bjuder in andra politiska partier som också vill fundera på detta.  

Gunnar Petersson

2005-04-27

Vad kan vi vinna

Vår bygd skulle bli först med att starta ett BGAB. Värdetillväxten i aktierna. Ett ökat värde på hela bygden, exempelvis din fastighet. Människor i vår bygd som vill starta något får stöd att dra igång.  Inspirera andra bygder att starta liknande i Sverige och hela Europa. En positiv tillväxtspiral.

Gunnar Petersson

2005-04-22

Intresseanmälan

Alla som vill hjälpa oss att kunna bilda bolaget hör av er till oss och teckna er som intressent. Det kan vara flera personer i ett hushåll, det kan vara företag eller föreningar. Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare. Det enda som krävs är att du är medlem i Flyinge Utveckling.

Gunnar Petersson

2005-04-21

Flyinge BGAB

Ett bolag som skall stärka Flyingebygden och där alla aktieägarna har intresse i bygden. Föreningen Flyinge Utveckling kommer att ha röstmajoriteten i bolaget och bolaget kommer att drivas i samma anda som föreningen. Bolagets affärsidé är att stärka bygden inom områden som lokala arbetstillfällen, hälsa, kultur, gemenskapshus, service mm

Gunnar Petersson

2005-04-21

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag kan nu komma att bildas

Ett viktigt steg togs på torsdagskvällen den 21 april 2005. Årsmötet i Flyinge Utveckling beslöt att ge styrelsen mandat att bilda ett bygdegemenskapsaktiebolag under villkor att minst 100 intressenter sluter upp.

Gunnar Petersson

 

 

 

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) drivs under inflytande av Flyinge Utveckling för att stärka bygden.

Adress: Box 5, 240 32 Flyinge

Organisationsnummer: 556714-5320

Kontonummer: 80796- 740920178