äldre bilder 

Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

Flyinge vad betyder namnet

Flyingebygdens historia

 

Vi efterlyser någon som är intresserad att på olika sätt bidraga till att belysa bygdens historia. Här finns en länk som rör arkiv material.

Flyinge  Gårdstånga Holmby

 

Det finns även en skrift som skildrar Flyinge ängar och dess utveckling under 500 år. Vi försöker samla skrifter som rör bygden på särskild hylla på biblioteket.

Vi håller också på med ett större bokverk som skall skildra Flyingebygden från förr till nu

Gunnar Petersson