Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyingebygden

Flyingebygden är det område som är markerat på kartan nedan. Vid alla tillfartsvägar finns också en vägskylt, som markerar infarten (placeringen exakt finns angiven nedan). Trafikverket (dåvarande Vägverket) har givit tillstånd till att skylten får stå kvar så länge föreningen Flyinge Utveckling finns kvar, annars skall skyltarna tas ner. 

Genom att lyfta fram gränsen för får bygd så ökar vi vår kunskap om vad som ingår i bygden och de verksamheter, sevärdheter och den service som finns här. Gränsen blir synlig för både bygdens innevånare, besökare, turister och de som färdas genom Flyingebygden. Flyinge Utveckling har tagit initiativ till vägskyltarna och har äganderätten till märket och skyltarna. Flyinge Utveckling är en ideell allmännyttig förening som har fått ekonomiskt stöd från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta och Sparbanken Finn. Vägverket har gett sitt tillstånd efter ansökan från Flyinge Utveckling. Kartenheterna i Lund och Eslövs kommun har varit behjälpliga med kartor. En enkel turistbroschyr har tryckts upp baserat på sevärdheter i bygden.


En bygd utgöres av ett geografiskt område som har en naturlig samhörighet. Oftast är det gränser, som kommer från härad, socken eller gränser som postnummer, kommunala gränser eller liknande.

Flyingebygden innehåller flera tätorter, mindre orter och landsbygd och tillhör både Eslöv och Lunds kommuner. Delen som ligger söder om ån tillhör både Lunds och Eslövs kommun medan delen som ligger norr om ån tillhör Eslövs kommun. Alla inom området har telefonnummer inom Lunds riktnummerområde (046). De flesta har postadress  Flyinge eller fastighetsbeteckning Flyinge. Tätorter är Gårdstånga och Getinge i väster och Holmby i öster och med Flyinge, Flyinge Kungsgård och Flyingeby i centrum.

En särskild vägskylt visar när man passerar gränsen in till Flyingebygden. Här märkt med blå kvadrat. Skylten är i storleken 1050 x 1200 mm och står på två stolpar. Skylten vill också påminna vägfarande om att man nu färdas in ett mycket hästrikt område. Hästar och storkar syns nästan överallt inom bygden, som också bjuder på hänförande utsikt från höjderna i den norra delen.

Placering av skyltarna har gjorts med hänsyn till att de skall stå så nära gränsen som möjligt. Synas på långt håll. Placeras till höger om vägen då man kör in mot Flyingebygden. Inte störa markägarens markanvändning. Inte störa Vägverkets snöröjning eller gräsklippning. Inte skymmas av uppväxande träd. Placeras ca 2-3 meter in från vägkant. Godkänd placering med tanke på andra vägskyltar. Godkänd placering av Vägverket.

Skyltarna fick följande placering och numrering

1. På väg 104 vid infart österifrån Harlösa Hammarlunda vid nedfart till Gisetorp
2. På väg 1116 efter allén vid Kristinetorp ner mot Tängelsås
3. På väg 1117 vid gården Skarhult Skatteborg
4. På väg 1289 mellan Skarhult och Flyinge strax före bron under motorvägen
5. På väg 104 strax efter Gårdstånga rondellen
6. På vägen mellan Igellösa och Getinge vid bron över motorvägen
7. På vägen mellan Odarslöv och Gårdstånga (gamla E22) vid parkeringsfickan
8. På väg 952 mellan Södra Sandby och Getinge efter Skarnberga Gård.
9. På väg 959 vid infarten till Flyingeby
10. På enskilda vägen mellan Södra Sandby och väg 961
11. På väg 961 efter infart från väg 958, som går mellan Södra Sandby och Revinge
12. På enskilda vägen vid Flyinge Mosse och Sandby Mosse

Varje skylt har på baksidan en notering om skyltens nummer och ägare till skylten.

Vägbeskrivning från skylt till skylt.

Man kan färdas från skylt till skylt relativt smidigt genom att börja med skylt nummer 1 vid Gisetorp. Sedan tar man väg 104 in mot Flyingebygden och svänger strax till höger mot Tängelsås. Vid allén finner man skylt nr 2. Man vänder och åker åter in mot Flyingebygden och svänger höger vid Tvärvägen. När man når asfaltvägen tar man höger och passerar strax under E22. Här finns skylt nr 3. Vänd och åk in mot Flyingebygden igen. Tag höger in mot Roslöv (Roslövsholm). Sedan når man väg 1289 och tar höger här. Vid bron under E22 hittar man skylt nr 4. Nu får man sig bort till rondellen vid Gårdstånga och sedan in mot Gårdstånga längs väg 104. Här finns skylt nr 5. Sväng av mot Gårdstånga och längs gamla E22 över Getingebron och till höger mot Igellösa. Vid fornminnet strax före bron står skylt nr 6. Vänd här och kör tillbaks och tag höger vid gamla E22:an genom Getinge och du finner skylt nr 7 vid stora parkeringsfickan på vänster sida. Sväng runt här och kör sedan tillbaks mot Getinge. Tag höger nedanför backen mot Södra Sandby. Fortsätt förbi avfartsvägen vid Pilevägen. Skylt nr 8 finner du 100 meter efter att du passerat avtagsvägen mot Gustafslund. Du kan sedan fortsätta rakt fram och ta av till vänster mot Flyinge strax före Starka. Du kommer nu in mot Flyingeby och hittar skylt nr 9. Sväng sedan av till höger i Flyingeby och längs med den raka vägen. Du passerar avfarten mot Granelundshallen och fortsätter tills du når nästa väg där du tar höger. Den kan vara svår att upptäcka. Här kommer du nu snart att hitta skylt nr 10 som syns tydligt. Här kan du också vända och fara tillbaks samma väg. Du tar sedan höger vid nästa vägskäl (där du nyss svängde av). Strax före du når Revingevägen finner du skylt nr 11 som står på fel sida. Här går också att stanna till vid en liten parkeringsficka. Sista skylten finner du om du passerar Revingevägen och fortsätter mot Sandby Mosse. Du får åka rätt långt men när du når ett T-kors så vänd och far tillbaks. Skylten nr 12 står här strax vid gården.

 

 

 

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 24747,24793,24797 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv,  ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning