Meritförteckning Kari Lawe
Meritförteckning Gunnar Petersson
Förstudierapport
Grundrapport
Förstudieansökan
Epost Kari Lawe
Epost Gunnar Petersson
Herrevadskloster
Kulturen i Lund
Kultur Skåne
Museum Sönderjylland
Studiebesök Europa
Studieresan 14-20 april 2,5 Mb
Åsas reseberättelse
Zoltans reseberättelse
Romresan 
Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-04-17

Årsmöte i Vänföreningen 

Årsmöte hölls den 17 april på Flyingegården i Flyinge. Till ordförande valdes Bo Fransman  Markaryd,  kassör Tommy Blomquist Genarp och sekr Gunnar Petersson Flyinge. 

 

2012-02-07

Marinmuseum i Karlskrona en förebild

Svenskt Hästmuseum ser Marinmuseum i Karlskrona som en god förebild för ett modernt museum som får en stor publik med insikt om framtiden. Se här

 

2012-01-23

Flyinge Utveckling får uppdrag av Vänföreningen Svenskt Hästmuseum

Vänföreningens styrelse beslutade att ge Flyinge Utveckling i uppgift att ta nästa steg mot ett förverkligande. Ett museum av nationellt intresse inom Flyingebygden skulle stärka hästnäringen och säkra en mycket lång tradition i bygden för framtiden. Det arbete som påbörjades redan 2005 hoppas vi nu skall börja bära frukt. Läs om tidigare arbete genom att scrolla nedåt.

 

2012-01-23

Bli medlem

Du som tycker detta är viktigt var med och stöd föreningen. Se här till höger.

2012-01-23

Stor betydelse för landsbygden

Hästmuseum finns över hela Europa. I Sverige saknas ett nationellt hästmuseum. Vi har över 370 000 hästar idag fördelade på många hästgårdar, som bidrar till en levande landsbygd. Intresset för hästen måste ges näring på alla sätt för att bibehålla det ökande intresset under de senaste 50 åren för hästen.  Ett svenskt hästmuseum kan få stor betydelse. 

 

2012-01-23

Visualisering av Svenskt Hästmuseum

Ansökan fokuserar på att att formulera en tydlig bild av hur ett Svenskt Hästmuseum kan  förverkligas samt kostnaderna för detta. Bilden skall både ange innehåll och fysiska miljön. De bästa förutsättningarna för att visualiseringen  skall lyckas.

 

2012-01-23

Varumärket godkänt av PRV

Vårt Varumärke Svenskt Hästmuseum har godkänts av Patent och Registreringsverket.

2011-12-30

Det gågna året

Vi har fått uppmuntrande brev från landsbygdsministern som föreslår att vi skall satsa på regional medel. Jordbruksverkat avslog vår ansökan. Länsstyrelsen i Skåne har på förfrågan skickat positiva signaler. Flyinge Utveckling har fått i uppdrag att formulera en ansökan. 

2011-08-18

Exempel från Tyskland

Läs mera här vad man kan uppleva på ett tyskt hästmuseum  http://www.tjoster.de/

 

2011-05-27

Ansökan Jordbruksverket

En särskild ansökan har skickats till Jordbruksverket för att på allvar kunna arbeta med genomförandet av ett Svenskt Hästmuseum. 

 

2011-05-06

Skrivelse till Landsbygdsdepartementet

En skrivelse har skickats till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, för att få stöd för projektet. 

 

2011-04-27

Avsiktsförklaring

En särskild avsiktsförklaring har tecknats mellan Vänföreningen Svenskt Hästmuseum och Flyinge AB, som ger föreningen de möjlighet som krävs att arbeta vidare mot ett förverkligande av ett svenskt hästmuseum med centrum på Flyinge. Läs mera här.

 

2011-04-11

Hästmuseifonden

År 2005 fick Flyinge Utveckling ( ordf Gunnar Petersson) i uppdrag av Region Skåne att utreda möjligheterna för att tillföra Flyingebygden flera hästrelaterade verksamheter i syfte att stärka Flyinge som ett viktigt både regionalt och nationellt centrum för hästnäringen. 

Utredningen kunde presentera flera förslag, där ett av dessa var ett levande hästmuseum med centrum på Flyinge med flera filialer över landet. 

Denna utredning blev klar under hösten 2009 och projektet presenterades också för Flyinges styrelsen i mars 2010.   

I augusti 2010 bildades Vänföreningen Svenskt Hästmuseum med ordf Bo Fransman från Region Skåne

Tommy Blomquist v ordf Vagnhistoriska Sällskapet,  Gunnar Petersson  ordf Flyinge Utveckling , Sune Hagström Flyinge AB, FD Kari Lawe  hästhistoriker från Östersund, Chalotte Östlund Röstånga  samt adj bitr regionmuseechef Olof Hermelin Region museet i Kristianstad.

Hästmuseifonden

Vänföreningen Svenskt Hästmuseum har bildat Hästmuseifonden i syfte att samla in medel till att kunna förverkliga ett nationellt hästmuseum med centrum på Flyinge.

 

2010-12-08

Nästa styrelsemöte 21 dec kl 10-13

Styrelsemöte på Flyinge Kungsgård tisdag den 21 dec kl 10-13

 

2010-10-28

Bli medlem

Stöd vår förening genom att bli medlem. Medlemsavgift 100 kr/år enskild och 2000 kr/år företag/organisation. Sätt in beloppet på bankgiro 661-4648. Ange namn och adress. 

 

2010-10-28

Styrelsemöte den 8 november

Nästa styrelsemöte är på regionhuset Dockplats 26 Västra hamnen i Malmö Vi presenterar projektet för Hästen i Skåne kl 11 och sedan eget möte efter lunch.

2010-09-07

Styrelsemöte den 4 okt kl 14.00

Nästa styrelsemöte är planerat till denna tidpunkt. 

 

2010-09-07

Vänföreningen SVENSKT HÄSTMUSEUM 

är nu registrerad som ideell förening och har även fått bankkonto och bankgiro genom Skurups Sparbank. Se här till höger.

 

2010-08-25

Vänföreningen Svenskt Hästmuseum

Föreningen är nu bildad och handlingar för att ansöka om organisationsnummer mm finns. Stadgar  Årsmötet  Styrelseprotokoll

 

2010-06-21

 18 augusti  kl 9 i Flyinge

Inbjudan till möte att bilda förening 

STADGAR FÖR Vänföreningen för ett Svenskt hästmuseum i Skåne: Hipposeum.

Allmänt möte för alla intresserade av ett Svenskt Hästmuseum kallas till möte i Flyinge den 18 augusti kl 9. Epost kommer att sändas till de som under förstudien varit aktiva. Mer information eller Förstudien kan beställas via epost 

Förslag till stadgar kan laddas ner ovan. 

Förstudien och Grundrapport samt olika reserapporter kan laddas ner. Se länkar till vänster. 

 

2010-06-16

Stadgar 

Möte om stadgar har hållits och beslut om att bjuda in till möte att bilda förening.  

 

2010-03-22

Möte med Hästen i Skåne samt med Event i Skåne 

Svenskt Hästmuseum (Gunnar Petersson) och Lundaland ( Annethe Yng, Elisabeth Svensson) träffade idag Hästen i Skåne Barbro Bent samt Event Skåne Pehr Palm och Henrik Gidlund. 

 

2010-03-17

Bilda förening 

Förstudien föreslår att en förening Svenskt Hästmuseum bildas med de intressenter som vill gå vidare i nästa etapp mot ett genomförande. Inbjudan till ett sådant möte planeras, då det finns en grund att stå på vad gäller finansiering av nästa etapp. 

 

2010-03-17

Flyinge AB positiv 

Claes Lundell ordförande för styrelsen meddelar att man nu behandlat rapporten Svenskt Hästmuseum och att man är positiv till en etablering men att man inte kan ta en roll i detta för närvarande.  

2010-02-24

Beställ en tryckt rapport

Intresserade kan beställa en tryckt förstudierapport genom att skicka ett ebrev till bo.fransman@skane.se

Rapporten kan också laddas hem som pdf-fil här från denna sida eller kan den beställas från biblioteket ISBN 978-91-977299-2-5

2010-02-23

Möte med Flyinges ledning

Genomgång av förstudieresultatet Svenskt Hästmuseum  för Flyinge ABs ledning. Företrädare för Region Skåne och projektägaren Flyinge Utveckling presenterade resultatet av förstudien och pekade ut en väg framåt. Flyinges ledning  kommer att ta ställning på  Flyinges styrelsemöte den 15 mars 2010. Om det blir positivt föreslås nästa uppgift bli att söka stöd för att bilda en ideell förening Svenskt Hästmuseum med en drivande person, som har ett brett kontaktnät, förmåga till samverkan och att attrahera finansiering, så att en fördjupad genomförandeplan kan tas fram. Föreningen måste också backas upp av tunga aktörer.  

 

2009-12-03

Möte med Per Ragnarsson

Genomgång av planerna på ett museum med en erfaren och intresserad man, med lång erfarenhet från museum i Malmö.  

 

2009-12-03

Slutrapport klar och tryckt samt utskickad

Slutrapport med analyser och förslag till utformning av Svenskt Hästmuseum finns nu tryckt. Tyvärr har alla exemplar redan tagit slut. Men ladda hem denna rapport här som pdf. 

 

2009-10-08

En studieresa till hästmuseer i Rom  

Vagnhistoriska Sällskapet har genomfört en studieresa till hästmuseer kring Rom. En utförlig reserapport författad av Kari Lawe kan du läsa här.

 

2009-06-17

Grundrapport klar  

En lågupplöst version finns nu för nedladdning här.

 

2009-06-15

Grundrapport klar den 24 juni  

Grundrapporten beräknas vara klar den 24 juni och presenteras på styrgruppsmötet samma dag. En ytterligare rapport kommer att färdigställas under 2009.

2009-06-15

Studiebesök Stehag 

Den 24 juni från lunchtid sker studiebesök i Stehag, för att bese en privat samling av hästföremål.

2009-06-01 

Studiebesök Skånes djurpark 

Förstudien har besökt Skånes djurpark för att tillsammans med dem fundera över framtida möjliga samarbeten.

 

2009-05-08

Europeiska hästmuseeresan  

Reseberättelser från den europeiska hästmuseeresan 14/4-20/4 2009 Åsa och Zoltan

 

2009-05-06

Ansökan om medel att göra miniutställning 

Styrgruppsmötet ställde sig positiva till att söka hitta finansiering av en miniutställning "Svenskt Hästmuseum". En ansökan har skickats till Länsstyrelsen projektstöd inom landsbygdsprogrammet med Flyinge Utveckling som projektansökare.

 

2009-05-04

Förstudien framskrider

Efter styrgruppsmötet den 28 april, kan vi konstatera att det finns enighet om att ett grunddokument kommer att vara klart före den 30 juni 2009 med Kari Lawe som författare. Slutrapporten kommer att vara klar före årsskiftet. En ansökan om en miniutställning Svenskt Hästmuseum kommer att utformas och söka finna finansiering snarast möjligt. Denna skall ge en bild av ett fullskaleprojektet och på något sätt förmedla och få in synpunkter från de som vill påverka. .  

 

2009-04-29

Föredrag om resan till Europeiska hästmuseer

Kari Lawe berättade om resan och de sju olika museer vi besökte i norra Europa vid Flyinge Utvecklings årsmöte på Flyinge Kungsgård.  

 

2009-04-27

Europeiska hästmuseer

En studieresa till sju europeiska hästmuseer har genomförts. Med på resan var sju personer från projektgruppen. Resan varade i sju dagar. Många intryck har samlats. Se ett bildspel här.  Några bilder har också lagts upp i spalten till höger.

 

2009-03-19

Styrgruppsmöte den 28 april

Styrgruppen kommer att ha möte den 28/4 på Flyinge Utvecklings kontor. 

 

2009-03-19

Region Skånes utvecklingsdag

Projektledaren deltar på Region Skånes utvecklingsdag den 26 mars. Vilket håll pekar regionen ut ? Går vi med dem ? 

 

2009-03-19

Studieresa till europeiska hästmuseer

En studieresa till europeiska hästmuseer är planerad till perioden 14/4-20/4. Sex hästmuseer i Danmark, Tyskland, Frankrike kommer att besökas. Sju personer från projektet kommer att medverka. 

 

2009-02-12

Museion

" I sin antika definition blir ett museum inte bara en plats där man blickar bakåt och från då till nu, utan även en institution för framåtskådande, en plats för kreativt skapande, för forskning och för upplevelse.", Kari Lawe

Det är den här ursprungliga grekiska definitionen av ordet museum som finns bakom namnet Svenskt Hästmuseum; ett levande museum där besökaren inbjuds att i ett förr-till nu-framåt-perspektiv bli delaktig i människans och hästens gemensamma värld. 

Ett kompetenscentrum, som bygger på en stabil grund med blicken mot entreprenörskap och nya utmaningar.  

 

2008-02-10

Intervjuer

Vi har nu påbörjat intervjuer med personer som på olika sätt är knutna till projektet eller bara vill bidra med sina synpunkter. Detta ingår i vår strategi för att få veta om detta är värt att satsa på.

 

2009-02-02

Ett museum föreslås bli nationellt

Textilmuseet i Borås föreslås bli ett nationellt uppdrag i en motion till riksdagen. Runt om i landet  finns en rad andra museer, som är eller vill bli nationella museer. Men inget nationellt museum finns ännu i Skåne. Och Lund vill bli kulturhuvudstad ! Skåne är dock Sveriges mesta län vad gäller antalet med ca 400 museum.  

Läs mera om textilmuseet här

Läs mera om Ajjte här

Läs mera om Försvarsfordonshistoriska museet

Läs mera om Arbetets museum

Läs mer om Degerfors fotbollsmuseum

Läs mera om ITceum

2009-02-02

Skånes kulturpolitik

Region Skåne kommer att bestå och också sträva efter att få större möjligheter att forma Skånes egen kulturpolitik. Ett mål är att tydliggöra Skånes kulturarv. Ett  hästmuseum med nationell status vore då naturligt att sträva efter. Skånes kulturprogram kan laddas hem.

Se mera här

 

2009-01-31

Vi jobbar nu med 

Omvärldsanalys- är detta värt att satsa på ? Vi planerar en studieresa till Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien, när de europeiska hästmuseerna har öppnat för säsongen. Hur har man gjort på andra ställen ?  Vilka vänder man sig till ? Vad visar man upp ? Hur har man organiserat detta ? Får man statligt stöd ?

ett levande svenskt hästmuseum - vad innebär detta ?

2008-12-19

Styrgruppsmöte 15/1 2009

Flyinge Utveckling har kallat berörda till styrgruppsmöte i Flyinge den 15 januari.

 

2008-12-12

Anställning av Kari Lawe 

Flyinge Utveckling har beslutat anställa Kari Lawe i projektet från 31/12 2008. Uppstartsmöte med styrgruppen kommer snarast att skickas ut. Inför mötet kommer en plan för förstudien att utarbetas mera i detalj. 

 

2008-11-26

Länsstyrelsens beslut har nått fram 

Länsstyrelsen skriftliga besked har vi nu fått. Vi har beslutat att projektet påbörjas på allvar i mitten av januari. Innan dess sker en del arbeten av karaktären förprojektering, så att projektet sedan sätta fart. 

 

2008-10-29

Länsstyrelsen beviljade hälften 

Länsstyrelsen har beviljat ansökan om förstudie kring hästmuseum. Beviljade medel uppgår till 140 000 kronor vilket är hälften  av ansökta medel. Kallelse till  uppstartsmöte kommer inom kort.

 

2008-09-25

Flyinge Kungsgård 

Inom Flyinge Kungsgård finns möjligheter att rusta upp och anpassa lokaler som idag inte används. En rundvandring pekar på flera möjligheter, som förstudien kan komma att beakta. 

 

2008-09-25

Hästmuseet i Årjäng och Wången

Kari Lawe har besökt hästmuseet i Årjäng och på Wången. 

 

2008-09-04

Kulturen i Lund

Medverkar i förstudien med 25 000 kronor. Vi hoppas nu att detta fina museum också skall kunna räknas som offentlig enligt regelverket hos Länsstyrelsen. 

 

2008-08-27

Region Skåne medfinansierar

Region Skåne medfinansierar förstudien med 35 000 kronor.  

 

2008-08-27 

Kultur Skåne medfinansierar 

Kultur Skåne medfinansierar förstudien med 35 000 kronor.  

 

2008-08-18

Utställning kring Hästen på Huseby Bruk

I sommar har välkända Huseby i Småland haft utställning av vagnar och inte minst leksaker med hästtema. Vackra små och stora häst tillverkade i trä från 1900-talet och framåt. Se några bilder därifrån här bredvid.

 

2008-08-11

Skånska Körsällskapet arrangerar SM i körning på Flyinge Kungsgård

SM i körning gick i år i Flyinge 7-10 augusti. Flyinge Craft arrangerades av Flyinge Utveckling i samband med arrangemanget. En hantverksmässa med ett 30-tal utställare. 

2008-07-05 

Kari Lawe engageras

Kari Lawe med stort kunnande inom hästnäringen har engagerats mera aktivt i projektet från 1 juli 2008. 

 

2008-07-04

Förstudiens mål

Förstudiens mål kan formuleras utifrån den Rapport  Flyinge - centrum i Skåne som hästregion 2006, samt den ansökan som ligger hos Länsstyrelsen i Skåne län. Se grunddokumentet här.

 

2008-07-02 

Region Skåne

Region Skåne har visat intresse för att medverka med viss delfinansiering. Beslut kommer dock först i augusti 2008. 

 

2008-07-02

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund har en betydande samling av vagnar. Man har visat stort intresse och vill ingå i vår förstudie och kan bidra med kompetens på flera områden. 

2008-06-10

Samverkan med Herrevadskloster

Herrevads kloster ligger inom Klippans kommun. Här finns  intresse av ett vagnsmuseum. Vi funderar på att etablera ett stråk för körning  mellan Flyinge och Herrevad. Det finns kompetenser på båda platserna som kan användas i ett projekt för att utveckla Skånes attraktionskraft inom området. 

 

2008-05-22

SM i körning på Flyinge Kungsgård

Flyinge Utveckling håller i Flyinge Craft en hantverksutställning i samband med SM i körning som arrangeras av Skånska körsällskapet den 7-9 augusti. 

 

2008-05-22

Avslag på ansökan från Stiftelsen

Vi fick avslag på ansökan om medfinansieringsmedel hos Sparbanksstiftelsen. Vi söker nu efter ersättare som medfinansiär på detta belopp. 

 

2008-05-07

Flyinge AB går med

Flyinge AB har beslutat gå med i förstudieprojektet med egen arbetsinsats motsvarande 25 000 kr. Detta breddar kompetensen och ger förstudien större möjligheter till framgång.

 

2008-04-22

Sofiero Gårdsmuseum

Ytterligare en person i arbetsträning/praktik hos Sofiero Gårdsmuseum

 

2008-03-25

Ansökan skickad till Kultur Skåne

Flyinge Utveckling har ansökt om medfinansiering hos Kultur Skåne 75 000 kr.

 

2008-03-20 

Ansökan skickad till Sparbanksstiftelsen

Flyinge Utveckling har skickat ansökan om bidrag till förstudie Svenskt Hästmuseum till Sparbanksstiftelsen Färs o Frosta.40 000:-

 

2008-03-19

Länsstyrelsen begär kompletteringar

Flyinge Utveckling har skickat ansökan om förstudie Svenskt Hästmuseum till Länsstyrelsen i Skåne län. i oktober 2007. Nu begär man in kompletteringar, vilket visar att man vill genomlysa ansökan grundligt.

 

2008-02-28

Sofiero Gårdsmuseum

Flyinge Utveckling och Sofiero Gårdsmuseum har fått råd av Kulturen i Lund, då det gäller katalogisering av museets föremål. En person i arbetsträning hjälper nu till och arbetet är mycket värdefullt för framtiden. 

 

2007-10-18

Ansökan skickad till Länsstyrelsen

Flyinge Utveckling har skickat ansökan om förstudie till Länsstyrelsen i Skåne län. Flera organisationer stödjer ansökan med medfinansiering, som Eslövs kommun, Lunds kommun/Kulturen i Lund, Vagnhistoriska Sällskapet, Regionmuseet i Kristianstad.

 

2007-09-30

Sparbanksstiftelsen

Flyinge Utveckling har skickat in ansökan till Sparbanksstiftelsen Färs o Frosta samt till Framtidsstiftelsen Sparbanken FINN.  

 

2007-09-18

Ansökan

Flyinge Utveckling har under de tre senaste månaderna intensifierat arbetet med att formulera en förstudieansökan kring ett skandinaviskt häst museum. Olika samverkansparter och finansiärer har kontaktats och ansökan skall vara färdig före september månads utgång.

 

2007-06-18

Möte Flyinge Utveckling

Flyinge Utveckling arrangerar ett möte 18 juni med Vagnhistoriska Sällskapet, Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund och Kari Lawe. Beslut att utforma en förstudieansökan med Flyinge Utveckling som projektägare samt  Gunnar Petersson och Kari Lawe som ansvariga för studien. Övriga beredda att ingå i en referensgrupp och vara behjälpliga under arbetets gång. Referensgruppen kommer att behöva kompletteras med flera organisationer. 

 

2007-03-20

Möte Blegels Gård

Rolf Horsvall och Vagnhistoriska Sällskapet bjuder in Kultur Skåne, Regionmuseet i Kristianstad, Flyinge Utveckling samt forskaren Kari Lawe och Charlotte Östlund till ett möte, där man beslutar att försöka komma vidare i projektet. 

 

2005-06-30

Vagnhistoriska Sällskapet

Flyinge Utveckling får besök av Vagnhistoriska Sällskapet med anledning av den studie som Flyinge Utveckling genomför åt Region Skåne. Ett levande Häst och Vagnmuseum diskuteras.

 

 

  webbmaster@flyinge.nu

En webbsida för 

VÄNFÖRENINGEN SVENSKT HÄSTMUSEUM
Roslövsvägen 11
247 47 FLYINGE
Org.nr. 802454-3087 
Bank:
Skurups Sparbank
Stortorget 9
Box 14
274 21 SKURUP
Bankkonto  
8295-8, 
03 055 915-7
Bankgiro 661-4648

Medlemsavgift 100 kr/år enskild och 2000 kr/år företag/organisation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En webbsida som rör förstudie kring etablering av ett Svenskt Hästmuseum 

Initiativ till förstudie Svenskt Hästmuseum har tagits av  Flyinge Utveckling.  Huvudfinansiärer är Länsstyrelsen i Skåne län (Landsbygdsprogrammet) medfinansiärer är Region Skåne, Kulturen i Skåne,  Kulturen i Lund, Flyinge AB Regionmuseet i Kristianstad samt Vagnhistoriska Sällskapet..

Projektägare: Flyinge Utveckling
Projektledare Gunnar Petersson
Projektassistent Kari Lawe

Kontakta oss gärna:  utveckla@flyinge.nu   eller 046 522 20 

  Sidan startad 2007-07-05 

Text och foto Gunnar Petersson