Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Bilderbok natur

 

När man kommer från Lund och åker in i Flyingebygden upplever man en fantastisk utsikt med ett öppet landskap där allt från böljande fält i gult till nyplöjda åkrar visar sig. I horisonten höjer sig landskapet och ett antal vindkraftverk avtecknar sig. Flyingebygden genomkorsas i sin helhet av Kävlingeån. Bygden ligger i Kävlingeåns dalgång och har en mycket rik flora och fauna. Läs mera här om de åtgärder som sker längs ån för att minska farliga utsläpp i havet.

Den vackra Kävlingeån flyter sakta fram genom hela Flyingebygden.

 

Den mest utmärkande blomman i Flyinge är den rikt blommande backsippan på naturreservatet Flyinge ängar. Blomtiden är april-maj och här finns de i stora mängder på väl skyddade sandängar.

Íver hela bygden syns storkar. Dessa vackra fåglar ger bygden en karaktär som uppskattas av alla. Storkarna bor i hägn som finns på Flyinge Kungsgård.

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning