Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Bosätta sig i Flyingebygden

Det är något billigare att bygga här än i Lund och jobbar du ex inom Ideon området så tar du dej hem på 10-12 minuter med bil.

Flyingebygden består av flera samhällen som framförallt erbjuder boende i egen villa eller marklägenheter, men också stora områden med hästgårdar och jordbruk med växtodling. Är du intresserad av att bo i villa finns det största utbudet i Flyinge samhälle och här finns närheten till mycket god service. Vi tillhör både Eslövs kommun och Lunds kommun södra delen. Här finns lite om vad man tycker om Eslöv.

Flyinge är naturligtvis hästälskarnas drömplats. Här bor många av de kändisar som arbetar på Flyinge och alla deras elever, som också har sina hästar inhyrda runt omkring. De flesta som bor i Flyingebygden arbetar dock med annat än hästar, men uppskattar den fina miljön, naturen och allt som bygden har att erbjuda. Totalt finns ca 800 hushåll.

Det finns ett stort intresse för hästgårdar och det finns möjligheter att hitta befintliga sådana eller bygga nytt på några platser. 

EBO har också hyreslägenheter i Flyinge och Gårdstånga. 

Just nu finns det  möjlighet att köpa egen tomt för att bygga eget hus. Mer info finns här. Efterfrågan på villor i Flyinge är mycket stor. Man får ställa sig i tomtkö. Äldre hus kommer ibland fram till försäljning.

Det pågår arbete med detaljplaner på ytterligare områden som kan bebyggas. Flera områden är inplanerade för bostadsbebyggelse på lite sikt. Kommunen äger mer mark och dessutom finns privata markägare. Kontakta kommunen.

Inom bygden finns många hästgårdar och ridhallar. Störst är Flyinge Kungsgård, Granelundshallen men också många privatägda gårdar har ridhallar. Här finns goda möjligheter för den som är ridintresserad att kunna hyra in sin häst på någon hästgård inom Flyingebygden eller strax i närheten.

Det finns också äldreboende och hyreslägenheter samt bostadsrättsföreningar.

Postpaket får vi hämta hos ICA Andersson i Södra Sandby. Hela Flyingebygden har numera postort Flyinge med postnummer 247 47 i samhället och 247 97 för övriga som bor i bygden inom Eslövs kommun och 247 93 för de som bor i bygden inom Lunds kommun. Vi har därmed samma 247 nummer som övriga i Södra Sandby, Dalby, Revinge, Vomb mfl eftersom vi tillhör postsorteringen i Dalby.  

Vi har bibliotek, flera förskolor samt LM-skola i nybyggda fina lokaler. På Flyinge Kungsgård finns hippologisk högskola, svenskt ridgymnasium samt hovslagarutbildning. 

I Flyinge  finns församlingshem som används för aktiviteter som bedrivs av församlingen. Församlingshemmet används också av andra föreningar som exempelvis Gårdstånga-Flyinge föreläsarföreningt.

Flyinge Utveckling bedriver verksamhet som syftar till att stärka bygden och har också ett bygdebolag med ett 50-tal aktieägare från bygden. Man äger Flyingegården, som ligger på Roslövsvägen mitt i Flyinge.

Vi har en nybyggd idrottshall och flera fotbollsplaner, flera boulebanor samt flera aktiva idrottsföreningar. Med andra ord om du är idrottsintresserad titta på Flyingebygden.

Flyinge Plantshop är vida berömd och det är en trevlig plats att besöka. Många kunder kommer långväga ifrån för att handla växter i en trivsam miljö. Här finns också Café Smedjan sedan våren 2015.

Det är nära till både Lund och Eslöv ca 13 minuter med bil. Vill man cykla går det också bra särskilt om man tar vägen över Flyingeby och Södra Sandby eller över Gårdstånga och Odarslöv.  Med buss tar det 8-10 minuter från Gårdstånga Trafikplats till Lund och 20-25 minuter till Malmö. 

Är man intresserad av gamla bilar har man nära till Granaths bilskrot. Är man intresserad av hundar så finns fina strövområden längs Kävlingeåns dalgång. Är du sportintresserad finns flera föreningar som gör det möjligt att sporta och motionera inom byn.

Inom Flyinge samhälle bor mer än hälften av invånarna. När vi säger på Flyinge menar vi Flyinge Kungsgård där det bedrivs hippologisk högskoleutbildning, avel och sport mm Därtill har vi Flyinge by som är det gamla Flyinge vid Sularpsbäcken. 

 

 

 

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan idéer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning