Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga Holmby Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Pensionärsföreningen 
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyinge Kultur

Flyingebygden delas i en nordlig och en sydlig del av den mäktiga Kävlingeån. Mycket tidigt fanns bosättningar i bygden vilket olika fornfynd visar. I Flyinge församlingshem finns en permanent utställning av fornfynd som gjorts i närområdet. Det finns flera mäktiga runstenar i bygden. Nedanstående bild visar en sådan sten som idag finns placerad där Runstensvägen mynnar i Gårdstångavägen i Flyinge.Marken som stenen står på ägs av Lunds Universitet, efter en donation. Här finns en informationstavla som berättar att runorna betyder fritt översatt" Tholv och Ulv reste denna sten efter sin kamrat Asmund Lippe" Stenen är från perioden 800-1050 eKr. Den restes på denna plats 1947 efter att ha stått på Flyinge Kungsgård sedan 1830. Till Östra Gårdstånga kom den år 1597 och har ursprungligen stått nära nuvarande Gårdala. Omtalas redan 1627 av Skonvig och sedan Worm 1643. Det fanns planer på att flytta stenen till Köpenhamn men krigen kom emellan och stenen blev kvar. Två ytterligare stenar från bygden står på mark ägd av Lunds Universitet, nämligen vid Universitetsplatsen på den sk runstenskullen. Ytterligare en sten finns vid Holmby kyrka.

Terra Scania är en webbplats där man kan läsa om Skåne och Flyingebygdens historia

Biblioteket i Flyinge är en viktig mötesplats för kulturintresserade.

Föreläsningsföreningen har vår och höstprogram och träffas på onsdagar i Flyinge Församlingshem.

Konstgalleriet i Holmby ligger mitt emot kyrkan och här visas och försäljes konst året runt.

Flyinge Kungsgård är ett område med mycket gamla anor från 1100-talet. Idag bedrivs här utbildning och hästavel.

Se också kyrkor inom Flyinge

Sofiero Gårdsmuseum driver ett museum med Flyinge i fokus.

Flyinge Utveckling har givit ut en bok (2006) om  Flyingebygden

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning