Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Utfärder Flyingebygden

Fyra promenader som utgår från samma punkt. Ställ bilen vid parkeringen. Äppelvägen/Blomstervägen. 

Flyingeslingan

Följ kartan nedan.  Man kan gå ända ner till Kävlingeån. Man kan följa vandringsstigar nedanför hästhagen med tallar. Man kommer snart bort mot Flyinge idrottsplats. Följ Idrottsvägen och sedan ned mot Holmbyvägen. Du passerar då Flyinge församlingshem.

Vik av till vänster och passera så trafikkorset med bank och affär. Gå rakt fram. Till vänster passerar du Flyinges runsten. Gå över gatan och följ Parkvägen med äldre hus från 30-talet. Du passerar också en liten bäck. Du är nu strax nere vid gamla järnvägsområdet. Stationshuset är numera Flyinge Scoutkårs lokaler. Vik av åt höger efter Parkvägen och strax når du Roslövsvägen. Korsa denna in på Promenaden. Du paserar genom Flyinges urskog, som bebos av allehanda djur inte minst råkor. Området är en våtmark, som är viktig att bevara liksom de typiska fåglarna, som är unika för Skåne. Snart når du bebyggelse igen och sannolikt har du också sett några hästar och hästhov längs vägen.

Vik av till vänster på en nyasfalterad gång och cykelväg. Då når du strax Flyinges nybyggnadsområde. Tag sedan gångvägen förbi skolan och idrottshallen den så kallade päronallén. Gå rakt fram på Äppelvägen så är du strax tillbaks på parkeringen igen.

 

Flyinge Holmby Roslöv promenaden 

Utgå från flaggorna vid Plantskolevägen/Holmbyvägen. tag nya GC-vägen som går utmed väg 104 mot Holmby. Vid Skatteborgsvägen vik av mot vänster. Du har nu gått cirka 1,5 km. Följ vägen och tag första vänster enligt bilden. Fin utsikt över dalen. Snart passerar du Granaths bilskrot. Följ vägen tillbaks till startpunkten. Totalt en timmes promenad cirka 5 km. 

 

Kungsgården 

Starta vid Plantskolevägen och gå GC-vägen mot centrum av Flyinge. Tag vänster på Stuterivägen. Tag sedan av på den lilla hästleden som går till höger om vägen så att du kommer över träbron. Sedan tar du omedelbart höger på Åslingan, som löper utmed Kävlingeån. Gå åt sidan om du möter ridande. Stör inte storkarna. När du kommer till ån som rinner ut i Kävlingeån så tar du vänster upp mot Ehrengranats allén och här på nytt vänster in mot Kungsgården. Sedan är det bara att ta sig samma väg tillbaks som du kom. Cirka 5,5 km 

 

Gårdstånga - Flyinge 

Utgå från Plantskolevägen och vandra på gångvägen via Flyinge centrum mot Gårdstånga. Tag av mot kyrkan och besök denna vackra plats innan du återvänder samma sträcka. Totalt något över 6 km fram och tillbaks. Något mer än en timme. Lätt att går inga backar.

 

Cykelutfärder

Flyinge ligger mycket bra till för allehanda cykelutflykter i omgivningarna. I Södra Sandby finns cykelklubben Trampen, som cyklar fort. Är du mera lagd för långsam färd finns många trevliga rundor med Flyinge som startpunkt. Trampen startades i Flyinge på 1970-talet och har sedan blivit en stor cykelklubb.

 

1. Hästrundan

Du som är hästintresserad kan ta följande cykelrunda. Från Flyinge mot Flyinge Kungsgård. Du passerar Kävlingeån och tar sedan första grusvägen till höger. Tag sedan vänster framför ett gult fyrkantigt hus, som används för att hästarna skall kunna få föl med rätt egenskaper. Cykla rätt fram och passera storkhägnet på högra sidan. Stanna gärna och beundra de vackra byggnaderna. Titta uppe på taket så ser du kanske en stork. Fortsätt längs allén med vatten till höger. Tag höger vid nästa avfart och du kommer till ett nytt stall. Här brukar hästarna gå ute i särskilda uteboxar. Gå inte alltför nära. Fortsätt rakt fram och sväng sedan åter upp på allén. Tag vänster efter allén och passera flera intressanta hästgårdar. Då du kommer till asfaltvägen passera rakt över. En ny grusväg tar dej bort mot Granelundshallen som du når efter att ha tagit av till höger. Passera förbi eller stanna till och titta på flera hästar. Sedan tar du vänster och följer asfaltvägen till Flyingeby. Tag höger och snart är du åter i Flyinge. En 7 kms runda, som man även kan gå eller springa.

 

2. Igelösa-rundan

Från Flyinge längs cykelvägen till Gårdstånga. Genom Gårdstånga och så mot Igellösa. Tag sedan vänster mot Odarslöv. Passera gamla E22 mot Räften. Ner mot Södra Sandby och så hem via Flyinge by. Längd 22 km. Bra asfaltvägar hela rundan.

3. Bygdeskyltrundan

Se alla våra 12 bygdeskyltar och den fina utsikten och bygden samtidigt.

Man kan färdas från skylt till skylt relativt smidigt genom att börja med skylt nummer 1 vid Gisetorp. Sedan tar man väg 104 in mot Flyingebygden igen och svänger strax till höger mot Tängelsås. Vid allén finner man skylt nr 2. Man vänder och åker åter in mot Flyingebygden i nedförsbacke och svänger höger vid Tvärvägen. När man når asfaltvägen tar man höger och passerar strax under E22. Här finns skylt nr 3. Vänd och åk in mot Flyingebygden igen. Tag höger in mot Roslöv (Roslövsholm). Sedan når man strax väg 1289 och tar höger här. Vid bron under E22 hittar man skylt nr 4. Nu får man sig bort till rondellen vid Gårdstånga. Om man cyklar får man ta backen ned in mot centrum av Flyinge och sedan höger längs med 104:an och sedan in mot Gårdstånga längs väg 104. Här finns skylt nr 5. Sväng av mot Gårdstånga och längs gamla E22 över Getingebron och till höger mot Igellösa. Vid fornminnet strax före bron står skylt nr 6. Vänd här och kör tillbaks och tag höger vid gamla E22:an genom Getinge och du finner skylt nr 7 vid stora parkeringsfickan på vänster sida. Sväng runt här och kör sedan tillbaks mot Getinge. Tag höger nedanför backen mot Södra Sandby. Fortsätt förbi avfartsvägen vid Pilevägen. Skylt nr 8 finner du 100 meter efter att du passerat avtagsvägen mot Gustafslund. Du kan sedan fortsätta rakt fram och ta av till vänster mot Flyinge strax före Starka. Du kommer nu in mot Flyingeby och hittar skylt nr 9. Sväng sedan av till höger i Flyingeby och längs med den raka vägen. Du passerar avfarten mot Granelundshallen och fortsätter tills du når nästa väg där du tar höger. Den kan vara svår att upptäcka. Här kommer du nu snart att hitta skylt nr 10 som syns tydligt. Här kan du också vända och fara tillbaks samma väg. Du tar sedan höger vid nästa vägskäl (där du nyss svängde av). Strax före du når Revingevägen finner du skylt nr 11 som står på fel sida. Här går också att stanna till vid en liten parkeringsficka. Sista skylten finner du om du passerar Revingevägen och fortsätter mot Sandby Mosse. Du får åka rätt långt men när du når ett T-kors så vänd och far tillbaks. Skylten nr 12 står här strax vid gården. Så bär det av hem igen. Totalt cirka 38 km. 

 

4. Revinge rundan

Från Flyinge ner mot Flyinge by. Sväng vänster mitt i byn. Så följer man den raka vägen ut mot Sandby Mosse. Strax före man når stora vägen Revinge- Sandby så viker man av till vänster. Här går en grusväg som är trevlig att följa. På ett ställer får man leda cykeln över en träbro annars når man så småningom Revinge. Passera genom byn och tag sedan höger ner mot 104:an. Man kan följa denna väg men också passera genom Hammarlunda, som är en trevlig by med egen kyrka. I Holmby kan man stanna på galleriet. Cirka 18 km.

5. Södra-Sandby -Måryd - Dalby

Från Flyinge mot Flyinge by till Södra Sandby. Tag vänster i korset bort mot P & G. Sväng av till höger strax före P & G. Följ bilvägen ur byn och sväng sedan av mot Måryd efter några kilometer. En uppförsbacke väntar men utsikten blir bara bättre och bättre. Stanna gärna och vila i Måryds backar. Fortsätt därefter och passera Trollskogen in mot Torna Hällestad. Där byn börjar korsar du ett nedlagt järnvägsspår, som numera är en fin cykelväg.. Tag höger här mot Dalby. Efter ca 5 km når du Dalby. Cykla genom byn och sedan mot Södra Sandby. Här finns en cykelväg mellan Dalby och Sandby. Den är  helt färdigställd.  Hela sträckan ca 25 km

6. Lund

Från Flyinge via Flyingeby till Södra Sandby. Tag cykelleden Hardebergaspåret till Lund. Från Flyinge till Gårdstånga via cykelled. Använd gamla E22 för att komma till Lund. Tag cykelväg vid La Strada under E22:an.. Om delen Södra Sanby - Flyinge Kungsgård blir cykelled så går hela denna runda på cykelbanor. Backarna från Getinge upp mot Odarslöv är branta så det kan vara idé att se till att man får nedförsbacke här istället.  Som det är ritat är rundan 25 km. 

 

7. Drömvägen Lund-Flyinge

Från Lund via Hardebergaspåret. Vik av vid Hardebergavägen och ta över till Räften. Cykla ner till Linnebjär naturreservat och till Röda ladan. Denna sträcka borde beläggas med en ytterst miljövänlig GC-väg. Sedan vidare på grusväg ner till Pilevägen och genom Kungsgården fram till Flyinge. Cirka 13 km i naturskönt landskap. Men den mörkt markerade lilla sträckan går inte att ta sig fram på idag. Säkert den kortaste vägen mellan Flyinge och Lund. Kanske i framtiden ! 

 

8. Krankerundan

Längd 3 mil. Beräkna 3 timmar med fika vid fågeltornet Krankesjön. Starta i Flyinge och cykla cykelvägen till Holmby. Kan vara bra att handla i ICA affären i Harlösa så att fika pausen vid Krankesjön blir angenäm. Cykla tillbaks lite om du handlat och ta av mot Silväkra. Cykla in på lilla grusvägen som går längs sjöns västra sida. Snart kommer du till grillplatsen med bord. Det finns också bord strax nedanför fågeltornet. 

Efter en rejäl paus fortsätt längs sjön utmed grusvägen. Du kommer bland annat förbi gamla Silvåkra station. Snart kommer man ut på en större grusväg. Här tar du höger. Fortsätt rakt fram och du når så småningom till den lilla byn Tvedöra. Här kan du ta höger före korsningen så sparar du lite sträcka. Rulla på mot den övergivna gården Fredrikslund. Här tar du vänster Mossavägen upp mot Svarta hål. Här finns en motorcrossbana. Men vi cyklade inte fram hit utan fortsatte något till vänster och rakt fram. Sedan svänger vägen vänster och det är bara att trampa på. Men se opp vid  Sandby mosse. ta av till höger. Snart ser du skylten Flyingebygden. Många nya hästgårdar. Passera rakt över Revingevägen bort till Flyingeby. Här tar du höger längs nya cykelvägen. Stanna gärna till vid Flyinge Kungsgårds park. Rakt över Kävlingeån och upp mot rondellen mitt i Flyinge samhälle. Nu har du cyklat ganska precis 30 km se kartan nedan

 

9. Flyinge - Skarhult -Skatteborg - Holmby

Utgår från Flyinge och sedan uppförbacken mot Roslöv. Fortsätt rakt fram till Skarhult Slott. Ta här höger mot Hurva. Nu har du cyklat cirka 6 km. En svag uppförsbacke möter dej. Du cyklar längs en nyplanterad allé. När denna tar slut tar du höger. På skylten står det Holmby 4. Nu rullar du lätt i en 4 km lång nedförsback4e. Ta höger på cykelvägen tillbaks mot Flyinge.

Hela rundan är på15 km och tar cirka en timme att cykla. 

10. Flyinge - Skarhult -Tängelsås - Holmby

Utgår från Flyinge och sedan uppförbacken mot Roslöv. Fortsätt rakt fram till Skarhult Slott. Ta här höger mot Hurva. Nu har du cyklat cirka 6 km. En svag uppförsbacke möter dej. Du cyklar längs en nyplanterad allé. Du rullar på mot Tängelsås. Ta av till höger och sedan höger igen efter några hundra meter. Du cyklar nu i en allé mot Kristinetorp. Så hela backen ner. Strax når du väg 104 och cyklar igenom Holmby.  Precis efter Holmby kan du ansluta till cykelvägen mot Flyinge. 

Hela rundan är på 20 km och tar cirka en och halv timme att cykla. 

11. Snogeröd - Hurva

En lite längre runda som startar i Flyinge och tar vägen upp mot Roslöv, Skarhults Slott. Sväng till höger mot Östra Strö. Kör gärna in till Östra Strö kyrka och ta en fika. Här finns bänkar att sitta på. Sedan vidare mot Pugerups säteri. Kör förbi huvudinfarten och ta sedan strax till höger. Vid infarten till säteriet ta till vänster utmed den fina alévägen. Då kommer man rakt ner till Snogeröd. Sedan tar man samma väg tillbaks  och fortsätter rakt ner mot Hurva. Här kan man pausa vid kyrkan, som också har en toalett. Kör igenom byn. Man kan så klart äta på Hurva Gästis. Kör rakt fram och ta sedan vänster bort mot Tängelsås. Vid skylten Holmby 4 tar man höger förbi Katrinetorps gård och nedförbacke till väg 104 och så igenom Holmby. Ta cykelvägen tillbaks. Då har du cyklat 3,6 mil.

 

12. Mossarundan

Flyinge till Flyingeby där du tar vänster mitt i byn mot Revingevägen. Cykla rakt över när du kommer till Revingevägen. Du nu på väg till Flyinge Mosse. Fin cykelvägar bland vackra hästgårdar. Efter enstund kommer du till en trekorsning. Här tar du höger mot Södra Sandby. Håll sedan höger så kommer du snart fram till Revingevägen igen. Cykla rakt över här och fortsätt rakt fram. Det finns sedan en väg som går till höger ut på det obebygda fältet. Du är på väg mot gården Norreholm. Du passerar här och efter ett tag ser du vita stolpar. Sväng av till vänster här mot Flyingeby. Här ligger många vackra hästgårdar. I Flyingeby vänder du av höger mot Flyinge Kungsgård. Hela rundan mäter 16 km. Inga backar alls. Bra vägar - nästan inga bilar.. 

 

13. Hardeberga rundan

En vacker runda med både utsikt och backar. Flyinge till Södra Sandby. Tag cykelvägen till Lund vid fyrkorset mitt i byn. Vägen leder mot Fågelsång. Fortsätt fram till vägen mot Hardeberga. Här cyklar du upp till Lundavägen och tar höger en kort sträckka för att sedan ta vänster upp mot Räften. Håll vänster så kommer du strax ut på gamla Lundvägen vid Odarslöv. Här tar du backen ner dvs sväng höger. Det kommer nu att gå väldigt fort nedför tillbaks i dalgången. Sväng till höger vid Flyingevägen och så cykelvägen tillbaks till Flyinge. Du har cyklat 25 km. 

 

14. Slottsrundan

En lite längre runda som startar i Flyinge. Du kommer att passera slotten Skarhult, Ellinge och Hviderup.  Då har du cyklat 25 km när du åter är i Flyinge.  Starta med uppförsbacke mot Roslöv. Passera under väg E22 och cykla rakt fram. Du passerar nära flera stora vindkraftverk. Sväng vänster vid Skarhults slott. Kör rakt över vid väg 113 mellan Eslöv och Gårdstänga. Snart kommer du till Ellinge golfbana och därefter rakt ner mot Ellinge slott. Du kör runt slottet lite grand och sedan passerar du en järnvägskorsning med bommar. Här kommer många tåg så var försiktig. Snart når du Hviderups slott. Här kan du fuska genom att ta väg 104 till vänster. Men vissa tider är det mycket trafik, Tag då istället till höger och sedan vänster strax vid stallbyggnaderna. Följ grusvägen genom slottsområdet och tag bron över Kävlingeån mot Igelösa by. Här tar du vänster och når strax Getinge. Tag Flyingevägen och cykelvägen hem. Du har då cyklat 25 km och rundan har tagit 1 timme och 40 minuter. 

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning