Kontakta oss
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Hästkommitté

Verksamheten har legat nere sedan 2004 och till viss del arsatts av arbete i projektet Ekomuseum Kävlingeån.

 

En antal möten har ägt rum inte minst med tanke på den bro som så väl behövs över ån för hästar, gående och cyklister.

Ordförande har ersatts med Björn Leander från juni 2004.

 

2003-03-11.

Möte 1
Närvarade: Rune Andersson, Magnus Sjöström och Roland Nilsson,sammankallande.

Projektredovisningen "Hästen i det Skånska kulturlandskapet" innehåller
förslag på nya rid-och körvägar runt Flyinge Kungsgård. Denna användes som
underlag vid genomgången av framtida möjligheter.

En sträckning som bör prioriteras är vägen genom Flyinge by. Ett alternativ
för ridning runt byn måste tas fram. Icke närvarade berörda markägare
kontaktas av RN. Ett område som kan utvecklas är Linnebjaer och dess
naturreservat. Även här måste berörda markägare ge tillåtelse till
markanvändningen.

Ridning på gång- och cyckelbanan i Flyinge samhälle är i dag nödvändingt för
många ryttare eftersom ridning på väg 104 är alltför farligt. Därmed
aktualiserades brofrågan. Sture Axelsson,Västergård har uppdrag att föra
frågan vidare med bl a Flyinge AB vid träff 21 mars.

Nästa möte: 5 maj, Kungsgården.

 

2003-02-21

Hästbro mellan Flyinge och Flyinge Kungsgård.

 

Sedan många år har det framförts önskemål om en hästbro över Kävlingeån mellan Flyinge och Flyinge Kungsgård. Anledningen är att det finns ett stort behov av att kunna rida över Kävlingeån, då många har sina hästar inhyrda i stall på gårdar som Västregård och Gårdala. Den enda ridvägen är över den trafikerade allmänna vägen mellan Flyinge och Flyingeby samt genom Flyinge samhälle. Detta ställer till problem på många sätt och utgör trafikfara. Bron föreslås placeras på Västregårds mark och ansluter därmed också till Kungsgårdens ridvägar. Bron skulle också bli ett mycket bra tillskott för det rörliga friluftslivet och bidraga avsevärt till att förbättra kontaktytorna inom Flyingebygden. Ett vandringsstråk från Gårdstånga Vandrarhem bort mot Kungsgården har länge varit ett önskemål. En grupp intressenter träffade Eslövs kommun den 20/2 och diskuterade frågan. Läs mera här.

Gunnar Petersson

Gruppen

Flyinge Utveckling har bildat en Hästkommitté med uppgift att göra Flyingebygden ännu mera attraktivt för hästnäringen. En första uppgift blir att tillsammans med berörda föreningar och markägare skapa förutsättningar för ridstråk/ridvägar inom hela Flyingebygden.

 

Ett första nöte är planerat till den 11 mars.

Ordförande Roland Nilsson Flyinge Kungsgård,

Följande personer ingår dessutom i denna kommitté

Ingrid Linné, Gustavslund, 0413-310 13
Rune Andersson, Wejbo Gård, 247 91 S Sandby, 524 84
Helen Lilja, Gårdala Gård, tfn 248 840
Jonas Engman, Flyinge Hästsportklubb,
Magnus Sjöström, Skånska Körsällskapet

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden, som omfattar området med postnummer 240 32 Flyinge tillsammans med Flyingeby med omnejd (totalt ca 800hushåll). Om du har synpunkter på innehållet så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning