Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Inbetalning av medlemsavgift på BANKGIRO 5592-5754

 

Flyinge Utveckling Medlemskap

Alla som har anknytning till Flyingebygden kan bli medlem. Man är bosatt i bygden, man har sitt arbete här, man har företag eller en förening som drivs med säte i bygden. Man kan också få bli medlem om man tidigare varit bosatt i bygden och vill ha kvar kontakten på detta sätt.

För att ha rösträtt på föreningsårsmötet 2014 så skall medlemskapet vara inbetalt under år 2013, dvs det verksamhetsår som föreningsårsmötet behandlar. Man kan betala via bankgiro eller kontant på föreningens kontor. 

 Enskild person 50 kronor
 Hushåll 100 kronor
 Förening 300 kronor
 Företag//Lantbruk 500 kronor

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 24747,24793,24797 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

BANKGIRO 5592-5754

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning