Kontakta oss
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

IT-kommitté

Denna grupp har slutfört sina uppgifter. Vi har idag två fiberanslutningar dels via Telia dels via bredband Skåne samt Radio-LAN via Teleservice. Vi har god tillgång på bredband.

 

Flyinge Utveckling har bildat en IT kommitté med uppgift

att söka finna bredbandslösningar som täcker hela Flyingebygden
att anslutningen skall vara enkel
att man skall kunna gå ur utan att det drabbar övriga anslutna
att lösningen skall vara anpassad för olika behov
att ansvaret för lösningen helt vilar på en extern part

 

Radio-LAN masten är i drift från sommaren 2004 och når användare över hela Flyingebygden. Man distribuerar upp till 1 Mbit/s

Vi har numera även Radio-LAN via mast hos Granths Bilskrot.

Vi har fått ADSL med start den 3 februari 2004 till telestationen i Flyinge.

Teleservice i Sjöbo fyller dessa krav och arbetar med en Radio-LAN lösning. Man har sökt bygglov för en 30 meter hög mast som skall byggas vid Granaths Bilskrotanläggning. Driftstarten blev 25 maj 2004.

Sydkraft Bredband kommer att bygga bredband till Flyinge baserat på fiber och ADSL före år 2006. Flyinge är en prioriterad ort. Dock tveksamt hur detta kommer att ge bredband till de som finns utanför tätorten Flyinge.Läget oklart idag.

 

Kontakta

Ordförande Jonny Andersson, Blomstervägen 50, tfn 525 77
Peter Johansson, Platanvägen tfn 046-211 83 26 (nya området i Flyinge) samt för Gårdstånga/Getinge Börje Caspari 046-98 158

 

Vi vill gärna få kontakt med alla som är intresserade av bredband. Skicka ett ebrev till Jonny Andersson, så samlar Jonny upp de som är intresserade. Kontakta Peter om det gäller specifikt tekniska frågor.

Se också vår särskilda infosida om bredbandsutbyggnad.

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden, som omfattar området med postnummer 240 32 Flyinge tillsammans med Flyingeby med omnejd (totalt ca 800 hushåll). Om du har synpunkter på innehållet så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning