Kontakta oss
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Slutrapport kandidatuppsats

En 60-sidig rapport föreligger nu klar från undersökningen av Flyingebygden. Många intressanta synpunkter kommer fram och vi tackar studenterna för deras fina arbete. Ett axplock från uppsatsen.

De viktigaste platserna i bygden blev.

Flyinge Ängar (21) Matöppet (20) Kungsgården(17) Banken (10) Skolan (7) andra viktiga platser som nämndes ej rangordnade Kävlingeån, Idrottshallen,Idrottsplatsen, Granelundshallen, Skogen, Terrängbanan, Ridbanorna, Friskis & Svettis, Konditoriet, DIN-X, Posten, uttagsautomaten, Biblioteket, Dagis

 

De viktgaste evenemangen

Valborg (30), Hästsport (18), Idrott (15) Loppmarknad (12) Midsommar (9) Röda Korset modevisning (8) Församlingshemmet i Flyinge (8) Julmarknad (7)

 

Uppsats om Flyingebygden

Under våren 2003 kommer vi att ha Lunds Universitet Campus Helsingborg Service Managemnet engagerade för ett uppsatsarbete under 10 studieveckor.

Det är fyra unga studentskor som kommer att granska våra mötesplatser och intervjua alla hushåll hur man förhåller sig till dessa. Deras namn är

Kristina Korelic, Maanika Paju, Desiree Hemebäck samt Emma Salde

Handledare är Fil doktor Katarina Saltzman Etnologiska Institutionen och Ekonomie doktor Jan E Persson Ekonomihögskolan Lunds Universitet.

Ni kommer säkert att träffa på dem under deras arbete. En skriftlig rapport kommer att bli färdigställd redan före midsommar.

Resultatet kan ändra vår syn på vår bygd och hur vi använder den samt bilda underlag tll vidare arbete.

Från fredagen den 25:e april kommer studenterna att bo i Flyinge och besöka så många hushåll som möjligt. De kommer att ha en väl synlig legitimation med sig och ni kan med förtroende svara på deras frågor. Materialet som samlas in kommer att hanteras med vederbörlig sekretess och svaren kommer endast att användas i samband med samlade bedömningar.

Det är glädjande att Lunds Universitet och studenterna valt just vår bygd för denna studie.

 

Vad är en mötesplats

En mötesplats kan alla besöka och denna utgör en viktig del i en bygds liv och för trivseln på den plats man bor på. Tänk efter vilka mötesplatser du brukar besöka. Vi har alla ett ansvar för att mötesplatserna kan finnas kvar. Många viktiga mötesplatser drivs av ideella krafter och kan fort försvinna. Att besöka mötesplatser betyder mycket inte minst för att visa sin uppskattning mot de som driver den.

 

Exempel på mötesplatser

Banken
Uttagsautomaten
Matöppet
Flyingedagarna
Flyinge Kan
Flyinge Julmarknad
Sofiero Gårdsmuseum
Gårdstånga Handelsträdgård
Runstenen
Flyinge Ängar
Flyinge Plantshop
Flyinge Värdshus
Kyrkan
Kyrkans barntimmar
Scouterna

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell opolitisk förening som verkar inom Flyingebygden, som omfattar området med postnummer 240 32 Flyinge tillsammans med Flyingeby med omnejd (totalt ca 800 hushåll). Om du har synpunkter på innehållet så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning