Flyinge - centrum i Skåne som hästregion 

 Beställ boken via email utveckla@flyinge.nu eller ringa 046-522 20

Kostar 250:- + frakt

Texterna på denna sida baseras på fakta hämtade från rapporter nedan om inget annat anges 

 

 

2010-08-28

Ytterligare några steg framåt  

Hippodeon bytte namn till Hippcom och driver projekt inom hästnäringen med bas Gårdstånga Nygård, Flyinge. 

Leader Lundaland arbetar nu intensivt med kontor i Kävlinge kommunhus. Se mera här. 

Svenskt Hästmuseum - slutrapporten klar och en Vänförening Svenskt Hästmuseum är bildad. Se mera här. 

Ekomuseum. Här pågår projekt inom Flyinge Kungsgård och ytterligare en rapport  Naturum Lundaland i Flyinge har blivit klar. Se mera här

Flyinge Jobbmodell har utvecklats och heter numera Flyinge Jobbarena. Har även öppnat filial i byahuset Södra Sandby. Se mera här

Flyinge Framtid är en grupp inom Flyinge Utveckling som arbetar med byaplaner och framtidsfrågor exempelvis översiktsplaner och infrastruktur. Se mera här. Flyinge Framtid finns också på Facebook. 

Ridleder. Planer på en förstudie finns. 

Ridkonfirmationsläger i Flyinge. Planer finns

Flyinge bygdebolag.  Se mera här

Projekt NEEM beviljat. Se mera här

Första Koföreningen. Se mera här

2008-05-07

Förstudien ger resultat

Flyinge Local Arena - en företagsby Hippodeon på gång. Här kom också en kompletterande förstudie Horse Innovation Arena  tillstånd under 2007. Se mera här. 

Hippodeon kan komma att betyda mycket för innovationsklimatet kring hästen.

Flyinge Upplevelser. En ansökan om förstudie kring ett häst och vagnmuseum är under behandling hos Länsstyrelsen sedan oktober 2007. Se mera här.   Lund 2014 planerar för olika aktiviteter tillsammans med Flyinge AB. Flyinge har genomfört två Equestrian Concerts samt många stora hästtävlingar.  Skånska körsällskapet SM i körning aug 2008 med Flyinge Craft. Flyinge Julmarknad årligen sedan år 2000. 

Leader kommer till Flyinge via leaderområdet Lundaland, som drivs av Flyinge Utveckling  Se mera här. 

Utbildning Flyinge har fått en KY-utbildning inom unghästuppfödning och en hovslagarutbildning. Ett tredje år inom hipplogutbildningen är på gång.  

Hälsa En avancerad ATG Klinik kommer att placeras inom Hippodeon

Natur. Ekomuseum har kommit en bit på väg.  

Ett av Sveriges första renodlade bygdebolag bildat. Se mera här

Flyinge Jobbmodell - ett samarbete mellan Flyinge Utveckling och Arbetsförmedlingen i Lund. ett 20-tal personer har placerats i praktik inom Jobb och Utvecklingsgarantin hos ett 20-tal företag inom bygden.. 

Turistbyrå Gårdstånga  en förstudie 2004 pekar ut denna mycket lämpliga punkt. Nu finns sedan 2008 en obemannad turistbyrå här.

2006-02-15

Förstudien klar

Långt över hundra personer med anknytning till hästnäringen har intervjuats och idéer har analyserats under rubrikerna. Flyinge Synliggörande,  Flyinge Landfest, Flyinge Local Arena, Flyinge Horse Land. 

Synliggörandet bör öka det vinner alla inom bygden på. Hus och markpriser behåller eller ökar i värde. Service kan behållas. 

Flyinge Local Arena

Samverkan mellan Universitet, Näringsliv och samhälle. En forskningsby med plats för hästföretag och andra som vill exponera sig i Flyinge. Living Labs och Flyinge Innovation samt en turistbyrå vid Gårdstånga rondellen. 

Flyinge Landfest och andra evenemang

Flyingespelet, Hästmässa, Vagn och hästmuseum, Upplevelsecentrum Häst, 

Utbildning 

Teknikcollege med koppling till hästnäringen

Hälsa

Ridsjukgymnastik, rehabilitering av hästar, ATG Hästklinikerna, sjukgymnastik för ryttare, utveckling av läkemedel, naturnära rehabilitering av människa med hjälp av häst, handikapridning

Natur

Ekomuseum Kävlingeån/Flyingebygden  Naturhuset Biogasanläggning Rid och körleder, Fiske

 

2005-07-15

Medfinansiering 

Flyinge AB och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta går in som medfinansiärer. 

Gunnar Petersson

2005-07-15

Flyinge välkänt

Flyinge ger 57 100 träffar på nätet med allmänna sökmotorn Google. Sidor på engelska är 801, enbart danska sidor ger 203 träffar, Norska 172 träffar, Tyska 368 och Frankrike 171 samt spanska 79 sidor. Flyinge är ett unikt ord som inte ger oönskade träffar. Strömsholm ger 44 700 träffar och Wången endast 4080.Alnarp ger 92 800 träffar. Jägersro ger 42 000 träffar.

Gunnar Petersson

2005-07-15

Kurser och utbildningar

Landets enda utbildning med inriktning på hästturism finns i Åre och omfattar 2 terminer och 10 platser. Utbildning inom hästområdet är förhållandevis dyr. En elev plats på hippologprogrammet kostar 290 000 kr per elev och år. Landets enda universitetsutbildning med 55 platser med renodlad hästinriktning. Utbildningen syftar till att arbeta professionellt med hästar, bedriva utbildning av häst och människor samt arbeta med arbetsledning och rådgivning, Omfattar 80 poäng fördelat på ett basår och ett fördjupningsår. Basåret är förlagt till Flyinge och behandlar hästens grundläggande behov och träning, andra årets fördjupningsutbildning sker på någon av Nationella Stiftelsens anläggningar – stallchefs- och galopp i Flyinge, ridlärare i Strömsholm och trav på Wången. En KY-utbildning i Skara samt på naturbruksgymnasier. 

 

 

2005-07-15

Hästturism

Webbsiten www.hastsportresor.se har drivits under 11 år och erbjuder paket i 28 länder. Dock inte särskilt mycket i Sverige. Turistdelegationen tycker att  ett antal forskningsprojekt med inriktning på hästturism borde ligga inom ramen för E-tours verksamhet. Vi har turistutbildning vid Lunds Universitet.

 Gunnar Petersson

2005-07-15

Hästforskning

Hippocampus, som är en centrumbildning mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har skapat ett nytt ramprogram för hästforskning som kallas Hästen – för arbete, sport och fritid.Programmet berör flera olika områden och planeras att pågå under åren 2002–2010. Finansiering sker främst genom att medel avsätts av parternas basresurser.

Även ATG, försäkringsbolaget Agria, Formas, Lantbrukarnas Riksförbund samt olika foder- och läkemedelsföretag finansierar viss forskning. Totalt 3-3.5 miljoner.

Hästnäringens Forskningsfond och ett Hästnäringens Forskningsforum under NS. Inom den föreslagna organisationen bör det avsättas resurser för att på lämpligt sätt föra ut både svenska och internationella forskningsresultat till aktiva och andra berörda. En kontrollstation bör efter tre års verksamhet analysera och utvärdera forskningsverksamheten samt ge underlag och förslag till hur verksamheten därefter bör bedrivas. Fonden bör finansieras till lika delar av näringen och staten. Målsättningen är enligt förslaget att fonden skall göra det möjligt att årligen avsätta cirka 10 miljoner kr för forskningsinsatser inom hästnäringens område.

 

2007-07-15

Många rider

I Sverige rider ca 185 000 personer på ridskola. Åtta miljoner ridtimmar genomförs på svenska ridskolor varje år. Projekt för barn, ungdomar och personer med funktionshinder Ridningen är enligt Svenska Ridsportförbundet den största handikappsporten med 4 000 aktiva ryttare och den näst största ungdomssporten

Gunnar Petersson

2007-07-15

ATG

ATG ägs av STC (90%) och SGC (10%), alltså Trav och Galopp sporten. 

ATG avsätter årligen 38 miljoner till stöd av hästsektorn. ”Dessa medel administreras till största delen av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) och används framför allt till finansiering av hippologutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet ca 16 miljoner samt  utveckling av riksanläggningarnas verksamhet och barn- och ungdomssatsningar (5 Mkr). ATG inrättade år 1978 en forskningskommitté och har dessutom sedan dess årligen delat ut anslag för forskning och på så sätt bidragit till kunskapsutvecklingen på området.”

Staten bidrar med ca 16 miljoner till hippologutbildningen samt via SLU mfl ytterligare medel till forskning.

Gunnar Petersson

2007-07-15

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS)

Stiftelsens verksamhetside är att NS på uppdrag av hästsportorganisationerna, ATG och LRF tillsammans med SLU och HYN skall svara för att den högre utbildningen med häst i Sverige håller högsta internationella standard. NS skall vidare främja avelsverksamheten i syfte att få fram ett internationellt sett konkurrenskraftigt hästmaterial och svara för att riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången utnyttjas optimalt i utvecklingen av svensk hästnäring. NS skall också ta tillvara svensk hästnärings intressen inom andra områden av gemensamt intresse för näringen. Exempel på sådana områden är marknadsföring av näringen i sin helhet, jordbrukspolitiken, utarbetandet av ett nationellt utvecklingsprogram för hästnäringen samt miljö- och IT-områdena. Bland annat har beslut fattats om ett nationellt utvecklingsprogram och stiftelsen har i samverkan med flertalet organisationer inom näringen inrättat Hästnäringens Miljöråd och Hästnäringens IT-råd

 

2007-07-15

Hästshower

Hästshower är föreställningar där hästen visas upp tillsammans med ryttare under ett 5-10 minuters nummer. En sådan show kan sedan innehålla 20-30 sådana nummer. Exempelvis Flyingedagarna, Globen och Scandinavium i Sverige. Herning i Danmark verkar också ha detta eller kanske mera hästteater. Årets tema var en levendegørelse af forskellige H.C. Andersen eventyr, bl.a. Klods Hans. Ca 10000 biljetter såldes i Herning. Cirkus med häst och ryttare är också vanligt. Herning ligger på Jylland.

Gunnar Petersson

2007-07-15

Mötesplatser för hästfolk

Equitana-mässan hålls varje år, vartannat år i Essen, Tyskland och vartannat år i USA.
Det är världens största hästmässa med över 800 utställare från 20 länder på drygt 90 000 kvadratmeters utställningsyta. Över 1000 hästar finns på plats för shower, uppvisningar och clinics och mässan besöks av cirka 280 000 personer under de nio dagar den pågår.

Mässor för hästar i Sverige arrangeras i samband med galor eller tävlingar Stockholm International Horse Show och Göteborg Horse Show (210 utställare) samt Falsterbo Horse Show (200 utställare) och 5 dagar. I Danmark finns Herning med ca 240 utställare 4 dagar  En renodlad hästmässa genomfördes för första gången 2005  Häst-Nolia på Umåkers travbana i Umeå 80 utställare under 3 dagar. Värmlands Hästexpo är ytterligare ett lokalt försök med stöd av LRF.

Gunnar Petersson

2005-07-15

Hästen ger många hästföretag

I hela landet finns 480 stycken företag som står under rubriken Häst. I Skåne hela 83 företag de flesta i sydvästra Skåne. Västra Götaland har 71 företag. I Danmark är motsvarande siffra 77 företag. Efter Frankrike och Italien kommer Sverige då det gäller omsättning inom hästnäringen och per capita är Sverige ojämförligt störst. Var 6:e jordbruksföretag håller hästar. Totalt omsätts i Sverige 18 miljarder kronor varav 10 miljarder på spel. (Antal företag via www.eniro.se och www.eniro.dk)

Gunnar Petersson

2005-07-15

Många hästar i Öresundsregionen

Det finns 271 000 hästar i Sverige och 35 500 av dem i Skåne. Så finns det kanske 25 000 i Köpenhamnsområdet och Öresundsregionen då sammanlagt 60 000 hästar. Skåne har 7 700 hästhållare och på danska sidan kanske 5000.  För 30 år sidan fanns bara ca 70 000 hästar i Sverige. Intresset har kommit tillbaks på allvar. 

Gunnar Petersson

 

 

 

 

 

 Region Skåne Näringslivsutveckling har gett Flyinge Utveckling i uppdrag att komma med förslag för att ytterligare stärka Flyinge som ett regionalt centrum för hästkunnande.  

Uppdraget pågår 15 juni 2005 --- 15 februari 2006.

Ladda hem rapporten (pdf) 

.

Flyinge Utveckling

Telefon 046-522 20

Projektledare Gunnar Petersson

utveckla@flyinge.nu

 

Anslag  

Bank och Post 

Bankens öppettider 

Bosätta sig   

Bredbandsutbyggnad 

Busstider  

Bygdens historia 

Efterlysning 

Flyinge i bilder 

Flyinge Kungsgård 

Flyingeskolan

Flyingebygden i media

Fritid 

Föreningar

Företag i Flyinge 

Gårdar inom Flyinge

Gårdstånga 

Handla i Flyinge 

Hästar

Kartor

Kommunikationer 

Kultur 

Kyrkor 

Lagfarter

Länkar

Medborgarkontoret 

Namnet Flyinge 

Naturen i Flyinge 

Nyheter 

Reportage Flyinge 

SDS artiklar Flyinge

Service

Sponsorer

Taxi

Utfärder

Valet 

Väggtidning 

Äta i Flyinge 

Övernatta 

Översiktsplanen 

 

 

 bildberättelser (85 stycken)

Bageriet 

Bananen

Bebyggelse

Blommor

Bibliotek 

Boule 

Bostadsrättsföreningen

Broar

Byakista

Bygdeskyltarna 

Condis
Cykelled

Den bästa maten 

Den gula färgen

Djungel 

Elevhem

 

Flaggor

Flyinge Bil

Flyingechefen
Flyingegolfen
Flyinge Kondis   

Flyinge Kan 

Flyingekorset

Flyinge Kungsgård

Flyinge Plantshop 

Flyinge Stoppet
Flyinge Taxi

Flyinge Värdshus 

Flyingerundan 

Flyinge Utveckling
Flöjtkonsert

Folan AB  

Friluftsfrämjandet 

Friskis & Svettis 

Fritidsgården
Föreläsningsföreningen

Gamla vyer

Galleri Holmby

Gatubilder Ängarna 

Granaths bilskrot 

Grillfest Matöppet 

Grus 

Grönytor 

Gårdstånga Handelsträdgård 

Gårdstånga Holmby Rödakors 

Gårdstånga Rastplats

Husbygge på gång 

Hästtävlingar

Julmarknaden 

Järnvägen 

Kjeld Jensen Akrylteknik

Konst
Linnebjer naturreservat

Loppis 

Lunds Universitet

Lucia

Manifestationer 

Matöppet i Flyinge

Midsommar 

Mötesplatser

Nationaldagsfirande

Natur1 Ängarna 

Natur2 Fåglarna 

Natur3 Blommor

Prillas 

Rondellen 

Salong Nackdelen
Semesterbilder

Shellmacken 

Sjuk

Sjön 

Skolavslutning 

Sofiero Gårdsmuseum

Storkar 

Student
Sång
Trampen

Tre cykelleder 

Trygghetsvandring 

Trädgård

Träffpunkten

Valborgsfirande 

Vandringsled Natur & Kultur

Vinterbilder

Vårflod

Äldre bilder från ängarna