Kontakta oss
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Sponsorer 
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga Holmby Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

2015-10-02

Busshållplatsen Gårdstånga Trafikplats har öppnat

Från 17 augusti 2015 stannar Skåneexpressen 1 Malmö C - Kristianstad och Skåneexpressen 2 Lund C - Hörby samt buss 157 Eslöv - Flyinge vid de nya hållplatserna Gårdstånga Trafikplats. Detta betyder mycket för möjligheterna att åka kollektivt. Man når Lund på 8-12 minuter och likaså Malmö på 20-25 minuter. 

2005-04-10

Vi kommer att få flera bussar från 15 augusti 2005

Söndagkväll samt vardagskvällar kommer det att gå en busstur senare på kvällen från Södra Sandby till Flyinge. Det meddelar Lunds kommun och Skånetrafiken. Detta betyder mycket för eleverna på Kungsgården och andra i bygden.

Gunnar Petersson

2004-04-13

Kollektivtrafiken

Flyingebygden har fått många nyinflyttade de senaste tre åren. Ungefär 200 fastigheter av 800 har fått nya ägare eller fastigheterna är nybyggda. Det stora flertalet av de nyinflyttade är unga barnfamiljer, som arbetar i någon av de närbelägna städerna. En stor andel av de nyinflyttade bor i anslutning till redan befintliga busshållplatser.

Inte minst på Nyinflyttardagen märktes detta tydligt på alla barnvagnar som kom till Flyinge Värdshus. En så kraftig nyinflyttning på kort tid ställer också krav på samhället.

Flyinge Kungsgård har uppfört ett elevhem vid Kungsgården med plats för ett 20 tal elever och elevhemmet kommer att byggas ut efterhand. Just nu har man 54 studenter på högskolan som också bor i närområdet samt ett 60-tal elever som går på gymnasiet i Lund men är på Flyinge en till två dagar i veckan. Man behöver kunna ta sig hit på kvällar och på helger efter besök på hemorten.

Nya elevkullar kommer varje år till Kungsgården och har detta behov, men från och med nu kommer de också att i stor utsträckning att bo på elevhemmet, som ligger precis där busslinje 157 passerar. Det finns också en hållplats som ligger inom rimligt avstånd.

Denna linje skulle behöva få utökade turtider på kvällar och helger. Angående befintliga busstider så finns de här.

Skrivelse till Skånetrafiken september 2004

Busstrafik igen via Gårdstånga ?

Vi har en snabbbuss som går sträckan Lund - Hörby - Kristianstad med hög turtäthet. Denna gick före 1984 via Getinge - Gårdstånga. När den nya motorvägen blev kvar flyttades den dit. Det finns nu några skäl som talar för att för att åter flytta busslinjen tillbaks till denna tidigare sträckning.

1) Vägen snyggas nu upp och får ny beläggning. Har varit eftersatt under lång tid.
2) Alla busshållplatser bibehålles med ramper och busskurer.
3) Anslutningen till lundalänken Brunnshög- Ideon - Lund sker med stor fördel härifrån. Detta skulle utöka resandeunderlaget för linjen.
4) Ett tillskott av resande kunde också tillkomma från hela Flyingebygden, som har många som arbetar i Lund. Linje 157 har låg turtäthet.
5) Tidsskillnaden blir sannolikt inte särskilt stor med ett stopp i Gårdstånga och ett vid Brunnshög. Man vinner både sträcka och tid inne i Lund.

Gunnar Petersson

 

 

Skrivelse till Skånetrafiken mfl våren 2004

Angående kollektivtrafik till Flyingebygden

 

Flyinge Utveckling är en ideell förening som arbetar för att stärka Flyingebygden. Bygden omfattar ca 800 hushåll. Bygden präglas av en mycket stark inflyttning. Ett femtiotal nya villor och hästgårdar har tillkommit de senaste 2-3 åren. Cirka 200 fastigheter har fått nya ägare, som i huvudsak är unga familjer och som bor nära befintlig busslinje 157.

Flyinge Kungsgård har nyligen uppfört ett nytt elevhem och kommer att bygga ytterligare ett, som ligger i anslutning till busslinjen. Utbildningsdelen kommer inom snar framtid att ha uppemot 200 elever i åldern 16-25 år och dessa är starkt beroende av bussförbindelser till främst Södra Sandby - Lund. Av eleverna kommer 80-95% från andra kommuner via riksintag och dessa är mycket beroende av kollektivtrafiken (jmfr Räddningsskolan i Revinge)

För att komma till Lund eller Eslöv med kollektivtrafik så är det buss som vi är hänvisade till. Utbyggnaden av arbetsplatser i Lunds östra delar Ideonområdet innebär att många arbetar där och bor inom Flyingebygden. Utbyggnaden av Lundalänken och förbindelserna till Södra Sandby har blivit mycket goda.

Anslutningsförbindelserna till Flyingebygden har dock två tydliga svagheter

1. På kvällstid vardagar kan man inte vare sig åka till bygden eller ifrån densamma. Sista bussen från Eslöv kl 18.12 från Lund-Sandby kl 18.40 från Flyinge till Eslöv 17.52 och från Flyinge till Sandby-Lund 18.29

2. På lördagar/söndagar går inga bussturer alls.

Önskemål:
a. på vardagskvällar ytterligare två turer både till Eslöv och Södra Sandby
b. på helger fler turer till/och från främst Södra Sandby jmfr turtätheten till Revinge
c. bättre pendlarbussar direkt till Lund från Gårdstånga/Getinge

 

Gunnar Petersson
Ordförande
Tel 046-522 20

Roland Nilsson
V Ordförande

Tel 046-649 00


 

 

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning