Kontakta oss
Möten 
Vad har genomförts 
Tryckt information 
Boken 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Styrelsens möten som är av allmänt intresse och speglar vad föreningen arbetar med.

Inte uppdaterat sedan 2003. 

Möten november 2003

26 november DL
25 november Flyinge Bil eCompete
24 november EU projekt
24 november Eslövs Kommun Curt Lindquist
24 november Gerd S
20 november EU projektet CoLABS
19 november Bengtssons Conditori
18 november Ideon
18 november EU projektet eCompete
17 november Studie av Prillas eCompete
13 november Möte med Atlas Vision
12 november SLUG höstmöte
11 november Styrelsemöte Flyinge Vägförening
11 november Planering LBR 2004 Ystad
10 november Öppen dialog kring social ekonomi, Åkersberg
10 november Möte med Lars Sjöstedt
9 november Mätning av vandringsleder och ridvägar
8 november Utplacering av fundament till flaggstänger
7 november Möte med Martin Möller och intervju med Folan AB
6 november Styrelsemöte Flyinge Utveckling
4 november Styrelsemöte Flyinge Badmintonklubb
3 november Good World Helena Grankvist vd


Möten oktober 2003

31 oktober 13-17 Helen Lilja Ridvägar vandring
31 oktober 9-13 Jan Holmgren gjutning av flaggfundament
29 oktober 10-14 Jan Seebass, Bengt-Göran Nilsson Ystad Gamla Rådhuset
28 oktober 18-21 Infogruppen
23-24 oktober Lokal ekonomi Växjö
22 oktober 17-18 Helen Lilja
22 oktober 8-10 Bodil Forss
21 oktober 15-18 Martin Möller
17 oktober 14-16 Jonas Engman
16 oktober 17-21 Trygghetsvandring Kristina Warming mfl
16 oktober 9-13 Pär-Ola Zander
15 oktober 9-11 Inger Brorsson
13 oktober 8-14 Erik Wallin, CFL Hässleholm
8 oktober 13-14 Hans Möller Ideon Cemter vd
7 oktober 17-18 Rolf Philipsson
7 oktober 19-21 FBK styrelsemöte
2 oktober 12-14 Styrelselunch

Möten september 2003

30 september kl 10-12 Svenska Kyrkan Domkapitlet Lund
30 september kl 19-21 Eslövs Byalagsråd
29 september kl 9-14 Britt Hammargren SLUG
24 september kl 18-22 Info gruppens möte
23 september kl 8-22 SLUG på båten till Rostok
18 september kl 18-20 Eslövs kommunledning
18 september kl 12-16 EU project, Ideon Lund
17 september kl 8-11 Vikingatider Foundation, Löddeköpige
13 september kl 11-16 Matöppet firar. FU deltar
12 september kl 15-17 Lunds Universitet
11 september kl 19-21 Eslövs Byalagsråd
9 september kl 19-21 Vägföreningen
8 september kl 10-15 Pär-Ola Zander EU project
4 september kl 12-14 Styrelsemöte
3 septenber kl 18-21 Möte med IT/Turist kommitté
2 september kl 12-16 Möte med turistcheferna samt Vägverket
1 september kl 10 Möte med gamla flyingebor ang boken

 

Möten augusti 2003

29 augusti kl 16 Möte med Flyinge Värdshus
28 augusti kl 10-13 Möte med Erik Wallin, Martin Möller, Pär-Ola Zander, Flyinge
26 augusti kl 19-21 Årsmöte Flyinge Badmintonklubb
21 augusti kl 16 Möte med Jan Andersson, Flyinge
19 augusti kl 11-14 Möte med Erik Wallin, Martin Möller, Flyinge

 

Möten juli 2003

30 juli kl 10-12 Möte med Jan Andersson, Flyinge
24 juli kl 13-14 Möte med Olle Andersson, Flyinge
7 juli kl 9-11, Presskonferens med Sydsvenskan

 

Möten juni 2003

25 juni kl 12-14, Erik Wallin, EU-projektet
24 juni kl 10, Jan-Olof Järvung, Kyrkan i bygden
23 juni kl 12-14, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Turistinfopunkter, Kävlinge kommun.
18 juni kl 10-12, Gunnel Herrström Turistchef Eslövs kommun
16 juni kl 12-13, Erik Wallin angående EU-projekt
16 juni kl 10-11.30, Bitte Saur Turistchef Lunds Kommun (Lund)
11 juni kl 11-13 Region Skåne och Lunds Universitet ang EU-projekt (Lund)
10 juni kl 13.30-16.00 Jan Seebass, Region Skåne och SALU-gruppens möte (Flyinge)
10 juni kl 18:30-21.00 Info-kommittée och Turistkommittéen medverkande doktorand Pär-Ola Zander (Flyinge)

 

Möten maj 2003

6 maj kl 14.00 Jan Seebass, Region Skåne och Erik Wallin Lunds Universitet (Lund)
8 maj kl 12-15 Styrelsemöte FU (Lokalen) även träff med Sparbankstiftelsen
12 maj kl 12-14 Möte med Erik Wallin, Lunds Universitet, EU-projektet
13 maj kl 19:00 Eslövs byalagsråd (Lokalen)
16 maj kl 12-13.30 Möte med deltagarna i CoLabs.eu (Lund)
22 maj kl 12-14 doktorand Pär-Ola Zander kring communities samt 18-20 Eslövs Stadshus möte med kommunledningen

 

Möten april 2003

 

3 april kl 12-14 Lunchmöte Styrelsen (GP,JH,JOJ,PU,RBH)
3-4 april Dialogseminarium Lund (Vinnova, Nutek, ISA) (GP)
4 april kl 18.00 Flyinge Kan förberedelser (Biblioteket) (GP,KK)
5 april kl 10.00 Möte med studenterna som gör C-uppsats (Lokalen) (GP,KK)
5 april kl 13-17 Flyinge Kan (GP,KK,JH)
6 april kl 13-17 Flyinge Kan (GP,JH)
8 april kl 19 Flyinge Badmintonklubb Styrelsemöte (GP,JH)
9 april kl 12-14 Möte EU projektet, Lund (GP)
15 april kl 18:30 Möte med Västra Torups byalag (Lokalen)
16 april kl 12-13 Lunchmöte Eu-projektet Erik Wallin (Lund)
22 april kl 18:30 Möte med turistkommittéen (Lokalen)
23 april kl 18:30 Möte Info-kommitté (Lokalen)
24 april kl 16.00 Möte med Kultur Skåne Katarina E. Carlsson (Lokalen)
25-26 april Kickoff EU-projektet R3L CoLabs i Lund/Flyinge

28 april kl 8:30-10:30 Yvette Borring, Region Skåne (Borgeby)
29 april kl 8:30 Katarina Saltzman, Lunds Universitet (Lund)
29 april kl 19:00 Årsmöte Vägföreningen Församlingshemmet

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning