Kontakta oss
Vad har genomförts 
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

Rotade företag i Flyinge

 

Flyingebygden har ett hundratal större och mindre företag. Därtill kommer de företagare som bor i Flyinge men har sitt företag på annan ort. Läs mera här

En bygd behöver sina företag och om varje bygd stärker sin bas av företag så får vi utveckling och tillväxt i hela Sverige. Bygderörelsen där Flyinge Utveckling är en förening bland 4 200 över hela landet innebär en stor möjlighet för denna utveckling. Läs mera här.

Flyingebygden ingår i ett EU projekt R3L CoLabs som drivs av Lunds Universitet och handlar om lärande regioner (bygder). Flyingebygden kommer också från 1 september att ingå i e-Compete som också är ett EU-projekt vid Lunds Universitet och handlar om att söka stödja och utveckla företag i bygden.

De företag som var sin verksamhet inom bygden kan vi kalla bygdens företag. Bland dessa företag finns de som har funnits i bygden under mycket lång tid och bland dessa finns de som är så fast förankrade att de aldrig kan flytta härifrån.

Det känns som att Flyingebygden är unikt med så många blomstrande företag med mycket starka rötter i bygden. EU-projektet e-Compete kommer bland annat att studera denna egenskap hos Flyingebygden.

Att ha många starkt rotade företag innebär minskad sårbarhet. Dessa företag har hela sin identitet knuten till bygden. Genom att lyfta fram bygden så stärker vi våra rotade företag. Vi behöver utveckla flera företag som drar nytta av de starkt rotade företagen.

Vilka är våra rotade företag i bygden.

Flyinge AB är som en stor gammal ek. Bygdens stolthet, välmående och i växt.

Flyinge Plantshop AB är också mycket starkt rotat. Många andra företag Flyinge Bil & Traktor, Prillas, Flyinge Hembageri, Shellmacken, Bengtssons Conditori, Flyinge Verkstad, Gårdstånga Handelsträdgård, Granaths Bilskrot, Matöppet, Häst och Ryttare, Butlerservice är starkt förknippade med bygden men är något mera sårbara.

Vi har också företag som funnits här länge utan direkt koppling till bygden, men ändå har stor betydelse som arbetsplats. (Kläckeribolaget)

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning