Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision
Artiklar i pressen 

 

 

 

2010-09-16

Protokoll 100318 och nästa möte 14/10 i Hurva kl 19 Lisas Café

Läs protokoll från mötet här. 

 

2010-03-15

Protokoll 091126

Läs protokoll från senaste mötet här.

 

2010-03-15

Nästa möte med kommunen den 7 oktober 2010 kl 18.00. Mötet inställt

 

2010-03-15

Årsmöte Eslövs Byalagsråd den 18 mars

 plats Billinge, kafeterian i ridhuset kl 19.00

 

2009-11-10

Protokoll från möte med kommunen

Byalagsrådet har haft möte med kommunledningen. Läs protokollet här. Nästa möte i detta forum är satt till  25 februari 2010 kl 18.00 i Stadshuset

 

2009-03-23

Årsmöte i Hurva

Byalagsrådet har haft årsmöte i Hurva. Ulf Nilsson ordf., Gunnar Petersson v ordf och Sven Åkesson sekreterare valdes för 2009. Ett möte med kommunledningen är planerat till den 11 maj kl 18. Byalagsrådets nästa möte sattes till den 10 september 2009. 

 

 

2009-01-05

Leader Lundaland och MittSkåne

De som bor inom riktnummerområdet 046 och bygderna Harlösa, Flyinge och Örtofta tillhör Lundaland och övriga tillhör MittSkåne. Båda Leaderområdena är nu godkända av Länsstyrelsen och kommer att ha verksamhet under 2009-2014. Se mera här www.lundaland.com och www.leaderskane.se/mittskane

 

2009-01-05

Möte med Eslövs kommun

22 januari kl 18.00 på stadshuset i Eslöv.

 

2008-05-21

Byavandring i Löberöd 27 maj inställd

Eslövs kommun låter hälsa att byavandringen i Löberöd är inställd på grund av att kommunens ledning är hårt arbetsbelastad. 

 

2008-03-17

Nytt från Eslövs byalagsråd

Vid årsmötet i Eslövs byalagsråd beslutades att välja Elna Hallin, Kungshults byalag till ordförande och Ulf Nilsson, Hurva byaförening till vice ordförande för 2008. Sven Åkesson valdes till sekreterare. Nästa möte skall hållas den 4 september i Harlösa byahus. Det blir byavandring den 27 maj i Löberöd. 

Den 30 augusti arrangeras Harlösadagen. Löberöd har fått läkarstationen renoverad för 12 miljoner och Postens sortering har flyttat till Hörby. Paketutlämningen ligger kvar på bensinstationen som tidigare. Hurva kan få nybyggnation på fd Tottes. Hurva har utmärkta förbindelser till Lund, Malmö via busshållplatsen för Skåneexpressen vid väg E22. 

LEADER: Byalagen i Östra Strö, Harlösa, Flyinge, Örtofta väljer att tillhöra Lundaland. Hurva, Kungshult, Marieholm, Löberöd väljer Ringsjöbygden. Hur gränslinjen därmed kommer att dras kan slutligen komma att avgöras av Länsstyrelsen, som är den myndighet som beslutar om Leader-områdena i Skåne.   

Beslutades om byavandringar med Brottsförebyggande rådet. Sådana gjordes 2003 men sedan har inget hänt, så nu beslutade kommunen att göra om dessa tillsammans med byalagen. 

2008-03-03

Årsmöte den 17/3 

I Östra Strö skola håller Eslövs byalagsråd årsmöte den 17/ 3 kl 19.00. Alla byalag som är medlemmar hälsas välkomna. 

Sven-Erik Johansson

2008-01-10

Mötet med kommunen behandlar Leader

Byalagen har i uppgift att fundera över vilket Leaderområde man vill tillhöra antingen Kävlingeådalen eller Ringsjöbygden. Denna fråga kommer upp som punkt vid mötet med kommunen den 24/1.

De byalag som önskar få mera information före mötet kan höra av sig till Gunnar Petersson för Kävlingeådalen eller Lars Anselm, Eslövs kommun för Ringsjöbygden. 

 

 

2007-12-04

Rapport från mötet i Flyinge

Byalagen fick i uppgift att fundera över vilket Leaderområde man vill tillhöra antingen Kävlingeådalen eller Ringsjöbygden. Frågan kommer upp den 24 jan vid möte med kommunledningen. Övriga frågor som kommer att tas upp som är av intresse för hela landsbygden är lokaler för pensionärsföreningarna, trygghetsfrågorna, sjukresor. Varje byalag uppmanas också att se över de frågor som rör varje bygd. Det går bra att eposta listorna hit i god tid, så publicerar vi dem här bredvid. Nästa möte är den 17 mars klockan 19 i Östra Strö skola. 

 

2007-11-29

Möte i Flyinge den 3 dec

Byalagsrådet träffas den 3 december klockan 19.00 hos Flyinge Utveckling. Läs de senaste protokollen här. Se här hur man hittar till Flyinge Utvecklings kontor. Mötet kommer att behandla frågor som skall tas upp med kommunen 24 jan 2008. Mötet kommer också att diskutera gränsdragningarna av Leaderområden inom Eslövs kommun, samt möjligheterna med Leader.

 

2007-10-31

Möte med kommunen 24 jan 2008

Byalagens möte med kommunen blir den 24/1 2008 i kommunhuset Eslöv. Preparera gärna frågor inför mötet. Mötet startar kl 1800.

 

2007-05-24

Byavandring i Stehag 26 september

Detta beslöts på mötet med kommunledningen i Eslöv den 24 maj. Många av byalagen hade mött upp och byalagen i Stehag och Hurva har tagit ny fart

 

 

2007-03-22

Nästa möte tisdagen  4 september

Eslövs byalagsråd möts tisdagen den 4 september 2007 klockan 19.00  i Kungshult.(stora gröna silon vid vägen)

 

2007-03-21

Årsmöte i Marieholm den 21 mars

Årsmöte hölls med sex närvarande byalag. Ytterligare fyra byalag finns under bildande eller som var frånvarande på mötet.

Sven-Erik Johansson Östra Strö omvaldes som ordförande och Sven Åkesson Örtofta byalag som sekr. Ny vice ordförande blev Elna Hallin, Kungshults byalag. 

Byalagen informerade om pågående aktiviteter

 

2007-01-18

Möte med kommunledningen i Eslöv

Vi diskuterade kring markfrågor, livskvalitetfrågor, utbyggnad av värmekraftverket i Örtofta, vindkraftverk nära Östra Strö, Bettransporterna längs väg 104, Brottsförebyggande rådet, Bussförbindelserna från Flyinge, ÖP-plan i Flyinge och Marieholm, Teknik-college, Tidningen Eslövs kommun ger ut, webbsiten eslov.se, julupplysning även i byarna, seniorboende. Ny byavandring med kommunledningen  planeras ca  20-24 maj i Löberöd.

 

 

2007-01-18

Årsmöte i byalagsrådet den 21 mars kl 1900

Årsmötet hålls i Marieholms brandstation kl 19.00 onsdagen den 21 mars. Alla byalag hälsas välkomna. 

 

2007-01-03

Möte med Eslövs kommun 18 januari 

Eslövs byalagsråd träffar Eslövs kommunledning den 18 januari klockan 18.00 i Stadshuset Eslöv. Synpunkter till mötet finns noterade (se högra spalten)

 

2006-09-20

Byavandring i Marieholm 5 oktober

Eslövs kommun träffar byalagen inom kommunen och tittar särskilt på Marieholm under en byavandring och därefter offentligt möte i Marieskolans matsal kl 19.

Gunnar Petersson

 

2006-09-07

Lokalekonomidagarna i Växjö den 26-27 oktober.

Program kommer Se www.lokalekonomi.nu

 

2006-09-07

Nästa rådsmöte 6 dec i Väggarp

Kallelse kommer

 

2006-09-07

Rådsmöte i Harlösa

Ett nytt Byalag i Kungshult är på gång. Många intressanta frågor togs upp bland annat planeras för att  Löberöd kan  få fjärrvärme. Protokoll kommer.

 

2006-07-02

Byarna liknas vid dynamor till Eslöv.

Tony Hansson menar att Eslövs stad är den stora tillväxtgeneratorn och de andra tätorterna små dynamor som man skall dra nytta av ( SDS 21 juni 2006). En dynamo skapar ju kraft genom att hänga vid det stora hjulet. Men då krävs en bra kontakt annars blir det ingen kraft från dynamon. Om man tittar på exempelvis Flyingebygden så är det mycket få som får sin utkomst i Eslöv. Det stora flertalet arbetar i Lund eller Malmö. Under de över 30 år som Eslöv varit centralort har man inte lyckats så bra i kontakten med byarna, som fortsatt att vara små centralorter, som dock fått allt mindre resurser, som istället satsas i den stora centralorten Eslöv. Satsa istället på att utveckla byarnas egna möjligheter, så kommer den tillväxten hela kommunen tillgodo. Exempelvis i Gårdstånga finns stora möjligheter att förbättra kommunikationerna med Lund och Malmö via Skåneexpressen, om det bara fanns en hållplats. En lång lista med förslag till utveckling har lämnats till kommunledningen från Flyingebygden. Inte något av alla förslag från medborgarna har ännu medfört någon åtgärd från makten i centralorten. 

Gunnar Petersson

 

2006-03-01

Möte med byavandring i Marieholm

Den 5 oktober planeras för en liknande byavandring i Marieholm, som den i Harlösa..

 

Gunnar Petersson

2006-03-01

Almedalen i Harlösa den 26 augusti

Harlösa byalag kommer att arrangera en politisk utfrågning av alla partier inför valet i september.

Gunnar Petersson

 

2006-03-01

Ny ordförande i Eslövs byalagsråd

Sven-Erik Johansson Östra Strö byalag valdes till ny ordförande för år 2006, vid byalagsrådets årsmöte ikväll.

Aktiviteten hos de olika byalagen är hög och man arbetar med frågor som rör kulturella sammankomster, plan och etableringsfrågor ex , skolfrågan i Östra Strö, busshållplatsen på E22 vid Gårdstånga och kraftvärmeverket i Örtofta eller trafiksäkerhet på genomfartsleder, tidningar eller webbsiter som sprider information och utredningar samt förstudier främst Flyinge. Byalaget är partipolitiskt obundet och dess viktigaste uppgift är att skapa opinioner och forum där olika åsikter kan komma fram.

Gunnar Petersson

 

2006-01-20

Möte med kommunledningen den 11 maj i Harlösa

Harlösa byalag är värd för mötet, som arrangeras så att kommunledningen anländer klockan 16.30 för information med Eslövs byalagsråd. Klockan 19 hålls ett allmänt möte med fokus på Harlösa, dit allmänheten är inbjuden. Även frågor som rör övriga byar är välkomna.

Gunnar Petersson

 

 

2006-01-19

Möte med Eslövs kommunledning

Eslövs Byalagsråd hade på onsdagskvällen möte med Cecilia Lind och Eje Ringeborn. Först informerades om tillgång på tomtmark och intresse av att bebygga dessa. Läget är mycket ljust delvis beroende på att en färdig tomt med alla avgifter kostar cirka 340 000 inom kommunen vilket bara är hälften mot Lunds kommun. Orter som ligger nära Pågatågen gynnas extra som ex Stehag. Men även i Harlösa byggs det just nu och intresset ökar Här kan bli ytterligare 50 tomter på sikt. Kommunen är också framgångsrik på de flesta orter utom i Flyinge då det gäller att köpa in och planlägga mer tomtmark.

I Flyinge kommer man att göra en fördjupad översiktsplan vid området kring Platanvägen och västerut. Planarbete kring Fasanvägen pågår. Intresse av tomt i Flyinge är alltid stort. De senaste 30 årsperioden har Eslöv vuxit med 13% men Flyinge med hela 45% och Stehag med 108%. Det finns nu inga outhyrda lägenheter inne i Eslöv. 

Under detta valår så lovade Cecilia Lind att inte flytta biblioteket i Harlösa, som också får en ny idrottshall. att skolan i Östra Strö inte kommer att läggas ner före valet men att priset för skolan måste sättas så  att en ev. friskola inte får någon fördel framför andra skolor i kommunen. 

Cecilia Lind lovade också att se positivt på ett deltagande från kommunens sida i en ansökan kring i Ekomuseum Kävlingeån med centrum i områden runt Flyinge. Eslövs kommun bidrar årligen med 1 miljon till Kävlingeåprojektet och det arbete som läggs ner här behöver synliggöras. 

Diskuterades den vanskötsel av städningen som sker runt återvinningsstationerna. Det är samma visa överallt att det privata bolag som har uppgiften sköter inte denna. Det är Merab som har upphandlat. CL lovade att föra ärendet vidare.

Busshållplatsen vid E22/ Igellösabron är man positiv till. Men när kommer den?. CL lovade återkomma. 

Inom staden åker pensionärer gratis stadsbuss och äter subventionerad mat på kommunala matsalar. CL ser att det är en orättvisa gentemot pensionärer i övriga kommundelar.

Ny ordningsstadga träder i kraft den 1 mars som gäller hela kommunen. Hundar har kopplingstvång och hundägare är skyldiga att plocka upp avföring efter sin hund.

Flyinge Utveckling berättade också om den motionslokal man förhandlat fram inom idrottshallen i Flyingeskolan, som innebär att Badmintonklubben investerar i ny utrustning mot att man får ansvaret för lokalen. Delvis bidrag från kommunen och skolan.

Flyinge Utveckling berättade också om den utredning kring Flyinge - centrum i Skåne som hästregion som pågår.

Kommunen ser positivt på Lund Energis planer på att bygga bioeldat kraftvärmeverk vid Örtofta. Byalaget vill få det flyttat någon kilometer bort från bebyggelsen. 

Gunnar Petersson

 

 

 

2006-01-02

Mötet med kommunledningen den 18/1

Mötestiden ändrad till den 18 januari kl 18-20 i Eslövs Stadshus enligt protokoll Marie Jacobsson .

Gunnar Petersson

 

2005-12-15

Från Styrelsemötet i Harlösa

Nästa möte med kommunledningen är den 19/1 i Eslöv kommunhuset kl 18. Kommunledningen kommer att gästa Harlösa byalag den 11 maj 2006 och Marieholms byalag den 5 oktober. Eslövs byalagsråd håller årsmöte hos Östra Strö byalag den 1 mars 2006.

1) de samarbetsformer vi nu har med kommunledningen fungerar bra.

2) Listor med önskemål och olika ärenden från enskilda medborgare och föreningar lämnas in till kommunen och publiceras på Internet om man så vill.

3) Seniorboende diskuterades

4) ESF-projekt diskuterades. Det finns medel att söka för lokal utveckling även under 2006. Sedan kommer nya regler för projekt från EU. Flyinge har erfarenheter av sådana projekt.

5) Kontakterna med SLUG diskuterades

6) Biblioteksfrågan togs upp. Byalagsrådet har lämnat remissvar på den utredning som kommunen gjort. Harlösa har fått löfte om att behålla sitt bibliotek i fd. järnvägsstationen.

7) Tandpoliklinikernas nedläggning i Marieholm och Löberöd ser ut att få en lösning baserat på privata tandläkare.

8) Posten Brev o Paket i Flyinge flyttas till Löberöd. En lösning med Södra Sandby hade varit att föredra. Detta har framförts till Posten, som är medveten om detta önskemål.

Ordförande önskade närvarande byalag från Harlösa, Flyinge, Marieholm och Löberöd en God Jul och önskade Harlösa lycka till med sitt byahus.

Gunnar Petersson

 

2005-12-08

Styrelsemöte den 14 december i Harlösa

Härmed kallas samtliga byalag till styrelsemöte i föreingen. Lokal byahuset Harlösa fd bankhuset. Tid kl 19 den 14 december. Parkering ner mot Harlösa Hotell.

Punkter till dagordningen

Reflexioner från sista mötet med kommunledningen

Förslagslistor till kommunen

Seniorboende

Projektmedel via ESF-rådet

Vad gör SLUG

Välkomna

Gunnar Petersson

2005-09-19

Byalagsrådets möte med kommunledningen

Torsdagen den 15 september hade vi möte med kommunledningen. Cecilia Lind, Tony Hansson, Marie Jacobsson och Ingemar Jeppsson mötte byalagen från Flyinge, Harlösa, Örtofta, Marieholm och Östra Strö. Rådet inbjöd kommunstyrelsen till byamöten i maj 2006 (Harlösa ) och oktober 2006 i Marieholm. Respektive byalag lämnade in listor med förslag från byarna. Diskuterades främst idrottshall i Harlösa och fjärrvärmeverket som planeras vid Örtofta Sockerbruk. Framfördes kritik på att förslag tar så lång tid att genomföra ute i byarna. Exempelvis förslag från trygghetsvandringen har ännu efter flera år inte resulterat i något konkret. Förslagslistorna från resp byalag lämnades in och dessa skall nu hanteras av resp nämnd.

Gunnar Petersson Ordförande i Eslövs Byalagsråd

 

 

2005-09-09

Förslagslista

Byalagen får många tips och idéer till förbättringar och utveckling. Flyinge utveckling har också genom intervjuer med över 125 hushåll under våren sommaren 2005 fått fram många önskemål. Vi har nu gjort upp lista med önskemål som främst berör offentliga organ. Klicka här till höger på respektive byalag så kan ni läsa om de förslag som finns och hur de har handlagts. Listan kompletteras efterhand.

 

 

2005-09-08

Möte i Flyinge

Närvarande Flyinge Utveckling, Harlösa byalag, Östra Strö byalag, Marieholm byalag, Örtofta byalag

Beslutades följande

att presentera en bygd för kommunledningen och andra politiska partier varje år i maj månad. Först ut blir Harlösa byalag i maj 2006. 

att varje byalag upprättar en lista med  förslag från föreningarnas styrelse och medlemmar. Listorna publiceras på denna webbplats och tjänar också som underlag till mötena med kommunledningen. Syftet med detta är att verka för demokrati och intresse för samhällsfrågor i byarna samt att kommunledningen skall ha bättre möjligheter att förbereda sig inför möten med EBR. För varje punkt skall sedan åtgärder kunna publiceras. 

Nästa möte med kommunledningen är den 15 sept kl 18.00 i kommunhuset Eslöv.

  

2005-06-17

Var vill folk bo i framtiden.

Kommunledningen har anledning att fundera på detta. I Eslöv tror man att 80 procent av utbyggnaden kommer till Eslövs centralort och endast 20 procent till övriga delar av kommunen. Idag bor 45% av befolkningen utanför centralorten men Cecilia Lind tror på en ytterligare koncentration till staden. Hon säger att utbyggnaden måste ske där folk vill bo men i själva verket styr kommunen det genom sitt utbud av tomtmark och lokal service. Tätorter som Marieholm, Löberöd, Flyinge, Harlösa, Stehag, Örtofta, Kungshult, Hurva, Billinge, Stockamöllan, Gårdstånga, Holmby, Östra Strö har alla det gemensamt att man har god tillgång på natur och rekreation. Man har en god bygemenskap. Många av de resurser som finns i centralorten används i mindre utsträckning av folk som bor utanför. Man vill lösa sina frågor lokalt men man vill också få något tillbaks av alla skattemedel som går till kommunen. Fördela service och investeringar rättvist, så att alla delar av kommunen får sin rättmätiga del. Då skulle det finnas gott om attraktiv tomtmark över hela kommunen och människor skulle kunna välja var man vill bo. Annars blir ett centralistiskt synsätt självuppfyllande.

Gunnar Petersson Ordförande i Eslövs Byalagsråd

2005-04-12

Möte i Marieholm

Närvarande Flyinge Utveckling, Harlösa byalag, Löberöds Hembygdsförening, Marieholm byalag, Örtofta byalag

Beslutades följande

att skicka in svar på biblioteksutredningen även kopia till SkD.

att fortsatt bevaka frågor och driva opinion för bevarande av och motverka eventuella nedläggningar av skolor, bibliotek, folktandvård, återvinningsstationer, apotek och bankkontor utanför kommuncentra.

att bevaka frågor rörande cykelvägar och genomfartsleder (104 /17)

att följa hur det går i Harlösa med byggandet av marklägenheter.

att skicka vårt förslag rörande samarbete med kommunen till oppositionen, för att få deras förslag.

att driva opinion kring att den enskildes kostnader för sjukresor skall vara lika inom kommunen.

nästa möte torsdagen den 8 september kl 19.00 i Flyinge

 

 

 

 

2005-03-30

Nästkommande möte 11 april kl 19 Marieholms Brandstation

Samtliga byalag kallas härmed till möte. Förhinder anmäls till Gunnar Petersson 046-522 20 eller kvällstid 046 526 97

Dagordning

§2 Information från byalagen

§3 Biblioteksutredningen (föredragande Harlösa byalag)

§4 Skolutredningen (föredragande Östra Strö byalag)

§5 Trafik på väg 104 (föredragande Flyinge Utveckling)

§6 Seniorboende (föredragande Harlösa byalag)

§7 Former för möte med Eslövs Kommun (Harlösa byalag)

§8 Sjukresor (föredragande Harlösa byalag)

 

Gunnar Petersson

 

 

2005-03-18

Biblioteksutredningen på remiss

Kultur och Fritid har lagt fram ett dokument rörande inriktning för biblioteken rörande en tioårsperiod. Byalagsrådet har fått denna för yttrande, som skall vara inne senast den 20 maj 2005.

Gunnar Petersson

 

2005-02-22

Kontakter med Evert Lindholm

Den 4 februari hade jag samtal med utredaren Evert Lindholm som förklarade sig positiv till att träffa företrädare för Eslövs Byalagsråd. Den 21 februari meddelade han att det nu var BOF som skulle sköta kontakterna och inte han.

Gunnar Petersson

 

2005-02-02

Skolutredningen

Eslövs kommun utreder just nu hur man skall få balans mellan behovet av skolundervisning och tillgängliga lokaler och lärare för detta ändamål. Förslaget att lägga ner hela skolan i Östra Strö gick inte att genomföra eftersom socialdemokraterna inte fick med sig miljöpartiet. Därefter har man tillsatt en utredning för att få bättre argument. Cecilia Lind sade i januari att man beslutat sig i frågan och kommer att genomdriva nedläggning så snart det är politiskt möjligt.

Eslövs Byalagsråd har diskuterat frågan och vill lyfta fram den stora betydelsen som skolan har på mindre orter. Man måste se till helheten för en ort som Östra Strö och också tänka på att man här inte drar stora kostnader för gator, trottoarer, torg, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, möteslokaler, parker och annat som kostar främst inom centralorten. Här är det just skolan som man vill lägga sina skattepengar på, som är den enda mötesplatsen man har och den pedagogiska miljö för barnen som man önskar sig. Tar man bort skolan så slår det oerhört hårt mot hela samhället, som riskerar att utarmas.

Om Eslövs kommun inte vill driva skola i Östra Strö, ge då i varje fall stöd till de lokala krafter som vill starta en friskola i nuvarande skolbyggnad.

Inom de övriga tätorterna utanför centralorten finns en motsvarande situation. Vi betalar alla skatt men fördelningen av dessa måste också ta hänsyn till att det även finns familjer som önskar bo utanför centralorten. De kräver inte mycket men de orter som idag har skola måste prioriteras. Att stänga en skola innebär bara en liten besparing för kommunen eftersom barnen ändå måste få undervisning och lärarna kostar pengar i vilken skola de än går. Antal boende utanför centralorten i Eslövs kommun utgör 46%.

Gunnar Petersson, ordförande i Eslövs Byalagsråd

 

 

2005-01-20

Möte med Eslövs kommun

Kommunen berättade att man håller på att anlägga Hälsans stig i Marieholm och Billinge. Man har planer på att gå vidare till flera orter. Byalagen lämnade in sina synpunkter och förslag. Cecila Lind informerade också om att beslutet att lägga ner skolan i Östra Strö ligger fast men att man nu inte har politisk majoritet för att genomföra detta. Man har tillsatt en utredare Evert Lindholm, som är fd arbetskamrat till Stigsdotter, som är ansvarig tjänsteman för frågan inom kommunen. Utredningen skall genomlysa hela skolsituationen och får man förmoda bereda vägen för att kunna genomföra beslutet. Östra Strö byalag påpekade den stora betydelsen som skolan har för hela byns gemenskap och är den enda samlingslokal man har.

Gunnar Petersson

 

2004-12-09

Bok om bygdegemenskapsföretag på gång

Gunnar Petersson håller på att skriva en bok om bygdegemenskapsföretag som beräknas bli klar före jul. Boken tar upp hur man bildar ett sådant bolag och hur detta kan drivas som ett allmännyttigt företag under demokratiska former.

Gunnar Petersson

2004-12-09

Skolan i Östra Strö läggs ner

Lena Emilsson (s) tycker synd om de som drabbas. Föräldrar och barn i Östra Strö är förtvivlade och samlar sig för att ta över skolan i egen regi. Utan skola förlorar hela byn sin samlingsplats och barnen sprids på flera skolor i Eslövs stad. Bygemenskapen går förlorad. Eslövs byalagsråd ser detta som händer i Östra Strö med oro och politikernas ovilja att se vad som håller på att hända är oroväckande. Läs mera om bygdegemenskapsföretag här.

Gunnar Petersson

2004-11-30

Protokoll

Se under protokoll vad som beslutades

Gunnar Petersson

2004-11-29

Möte i kväll i Flyinge

Byalagsrådet har möte i kväll den 29 november kl 19-21 i Flyinge. Bankhuset mitt i byn. Ingång baksidan. Välkomna.

Gunnar Petersson

 

2004-09-29

Bok om att lyfta fram sin bygd

Gunnar Petersson har med stöd av Region Skåne skrivit en lättläst bok om att lyfta fram sin bygd. Den kan beställas här.

 

 

2004-09-29

Hur kan man stimulera och stödja utveckling för en hållbar och tillväxande lokal ekonomi?

Årets tema för Lokal ekonomi dagarna vid Växjö Universitet 18-19 november är kunskapskapital, socialt kapital och finansiellt kapital för lokal ekonomisk
utveckling. Goda lokala exempel, finansieringsinstrument och utvecklingsprojekt presenteras. Forskning och konkret verklighet byts och bryts i plenum, vid
café-borden, på seminarier och i kvällsminglet. Nyhet för i år; förseminarium om lokal ekonomi som begrepp samt projektet lokalekonomi.nu. Program,
seminariepresentationer och anmälan finns på hemsidan www.lokalekonomi.nu

Välj bland många intressanta seminarier:
Trönö framtid i egna händer - Storstadssatsning från Bergsjön till Ragunda - Järna det antroposofiska klustret - Offensiva Åseda och Aluminiumriket modell för
det framtida lokala tillväxtsamhället - Garantipiloten - Micropiloten - Fondpiloten - Hållbara bygder landsbygdens resurser i uthållig utveckling - Ny ekonomi och
socialt entreprenörskap med Grogrunden - Sociala företag en resurs för lokalekonomisk utveckling - Rådgivningscentra för invandrarföretagare och den lokala
marknadens betydelse för nystartade företag - Lokalekonomisk analys med LEA metoden - Lokala program för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete -
Bygdegemenskapsaktiebolag ett skånskt idékoncept - Hållbarhetsentreprenörskap erfarenheter från det självupplevda exemplet On A Mission Uganda/Sverige -
Glesbygdens Förnyelse - Resurscentra för kvinnor och deras roll i den lokala ekonomin - Nätverksbanker främjar kvinnors företagande - Lokal ekonomi som
väg till hållbar utveckling - När byn vill ta över reservatet - lokal ekonomi och självorganiseringsprocesser i Vindelfjällen, Kalix och Drevdagen - Gåvan som
socialt och finansiellt kapital - FInansiering av företag som skapar sociala, ekologiska och kulturella medvärden - Bygdekonto ett finansiellt verktyg i den lokala
ekonomin - Kreditgarantiföreningar för lokal utveckling - ALMI finansiering för småföretag

Välkomna! Och sprid gärna inbjudan vidare! Sista anmälningsdag 1 november! Differentierad konferensavgift!

projektet Lokala ekonomier - nya kraftkällor (www.lokalekonomi.nu)
Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige, Ekobanken Medlemsbank, JAK Medlemsbank,
Sveriges Kreditgarantiförening och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
i samarbete med NUTEK och Växjö Universitet

Gunnar Petersson

 

 

2004-09-27

Nästa möte 29 nov

Eslövs Byalagsråd har sitt nästa möte i Flyinge den 29 november kl 19-21. Ingång baksidan bankhuset. Tänk på att ta med medlemsstatistik, så vi kan summera denna.

Gunnar Petersson

2004-09-27

Byalagsrörelsen vilket stöd har den

Bylagsrådet i kommunen får allt starkare stöd. Vid mötet med kommunledningen medverkade alla byalag och nu även Stehag. Hela kommunens ytterdelar har nu snart aktiva byalag. Även inom Lunds kommun bildas allt fler nya byalag med visst stöd från Lunds kommun. Senaste tillskottet är Dalby som har egen förening. Varje byalag/bygdeförening arbetar allmännyttigt och politiskt obundet för att stärka sin bygd eller i samverkan med andra byalag. Hur många medlemmar har vi jämfört med de partipolitiska föreningarna ? Säkert betydligt färre men det verkar som att allt flera vill engagera sig i den bygd där man bor.

Gunnar Petersson

 

2004-09-27

Stöd till politiska föreningar

Eslövs kommun stödjer politiska partier inom kommunen med drygt en miljon eller knappt 1000 kronor per år och medlem. Varje parti ha ett grundstöd på 22 500 kronor samt 18 500 kronor per mandat. Totala stödet är nu uppe i 1 086 500 kronor. Denna summa är till för att partierna skall kunna hålla sig med kanslier och lokaler samt att deltaga i val vart fjärde år. De medlemmar som deltar i olika nämnder eller som heltidspolitiker får ersättning på annat sätt. Antalet medlemmar är nu nere i mycket blygsamma tal Socialdemokraterna svarar för drygt hälften eller cirka 500 och centerpartiet för 350 och moderaterna 180, folkpartiet 50 och kd 35 samt mp 20 och v 20.

Informationen är hämtad från SkD den 10/9 och 18/9.

 

Gunnar Petersson

2004-09-03

Möte med Eslövs kommun

Cecilia Lind, Marie Jacobson och Ingemar Nilsson möte Byalagsrådet på torsdagskvällen. Den nye gatuchefen fick frågor som rörde hans område. Han lovade återkomma med svar. Mötet i övrigt handlade om det dokument till samarbetsformer som kommunledningen och byalagsrådet skall ha. De flesta förslagen avvisades av Cecilia Lind men två möten om året där byalagsrådet kan framföra frågor kunde man enas om samt att Marie Jacobsson i någon mån kan fungera som samordnade, då det gäller ärenden som rör byarna.

 

Gunnar Petersson

2004-04-18

Presstöd till webbtidningar

"Presstödsnämnden, som är en statligt myndighet, har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Denna uppgift fullgör Presstödsnämnden genom att fördela det statliga stödet till dagspressen.

Presstödet till dagstidningar är av två slag: driftsstöd och distributionsstöd. Driftsstöd lämnas till dagstidningar som är andratidningar på sin utgivningsort. För närvarande har cirka 80 dagstidningar driftsstöd. Driftsstödet uppgår till drygt 450 miljoner kronor per år.

Distributionsstöd utgår till alla dagstidningar som deltar i organiserad samdistribution. Mer än 140 dagstidningar får detta stöd, som uppgår till cirka 73 miljoner kronor per år.

TS samarbetar med Presstödsnämnden genom att bl a göra mätningar av hur stor andel det redaktionella innehållet är i förhållande till annonsmängden samt tar fram revisionsintyg och en dagstidningsförteckning."

Presstödet uppgår således till sammanalgt mer än en halv miljard per år - 523 miljoner kronor eller 58 kronor per svensk.

Webbtidningar kan de få presstöd ? Det vore väl inte fel om det även fanns regler för sådana.


Gunnar Petersson

2004-04-16

Skånsk livskraft

Hela tillväxtprogrammet kan hämtas ner från www.skane.se/utvecklingsprogrammet

Gunnar Petersson

 

2004-04-16

Skånes sociala forum

I Lund arrangeras denna konferens kring de globala frågorna ökade samarbeten och en rättvis globalisering. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2004-04-16

Öppet brev från Åke Edin

­ Äntligen ett konkret steg i rätt riktning! Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, delar helt Pär Nuders uppfattning att en grundlig översyn måste genomföras kring hur vi skall organisera vårt samhälle inför framtiden. Sektoriseringen - nationellt, regionalt och även lokalt - är ett stort
bekymmer inte minst för alla oss som bor och verkar på landsbygden. Det saknas ett helhetsperspektiv på landsbygdens utveckling och tillväxt. Deöver 300 statliga myndigheterna, verken och bolagen utgör en vildvuxen flora som sannerligen inte alltid samverkar. Så ofta vi upplever att "den ena handen inte vet vad den andra gör", säger Åke Edin, ordförande i
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Den sektorsinriktade och avreglerade politiken har täta befolkningscentra som norm och svarar inte mot de behov som finns på landsbygden. Det är uppenbart att en sektoriserad och splittrad politik, liksom en alltför svag ägarstyrning av statliga verk och bolag, hårdast drabbar landsbygden.
Tillväxtkraften försvagas och vårt samlade folkhushåll blir lidande. Denna uppenbara brist har dessutom förstärkts av de alltför snabba av- och omregleringarna av järnväg, flyg, el, tele och post.

­ Därför ser vi med stor tillfredsställelse på att Ansvarskommittén i sina tilläggsdirektiv kommer att få i uppdrag att se över hela den statliga organisationen. En annan uppgift för Ansvarskommittén bör vara att göra en fördjupad analys kring de olika samhällstjänsternas intäkter/kostnader och hur dessa intäkter/kostnader varierar mellan storstad, landsbygd och renodlad glesbygd. Det är vår förhoppning att kommande tilläggsdirektiv även innehåller detta uppdrag. Och vi är självklart beredda att medverka i lämplig form i Ansvarskommitténs fortsatta arbete med allt vad vi kan bidra
med, understryker Åke Edin.

Landsbygdsdelegation
För landsbygdens del är det angeläget att bygga på samordnade och kostnadseffektiva lösningar både vad gäller planering och utförande. Det finns alltså särskilda insatser som bör göras för att förbättra landsbygdens möjligheter att bidra till tillväxten i hela Sverige ! I princip alla politikområden - i skiftande grad och omfattning - utgör viktiga beståndsdelar i en efterlängtad ny och sammanhållen
landsbygdspolitik. Därför är det svårt för ett enskilt departement att hantera en sådan landsbygdspolitik. Ytterst vilar självklart detta viktiga samordningsansvar på statsministern och regeringen kollektivt. Folkrörelserådet har i sitt yttrande över betänkandet (SOU 2003:29) "Mot en
ny landsbygdspolitik" föreslagit att en Landsbygdsdelegation, under en begränsad tidsperiod, knyts till regeringskansliet i syfte att förstärka samordningsarbetet.

Lokala utvecklingsgrupper självklara aktörer i tillväxtarbetet
Det finns idag drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som kämpar hårt för sin bygds utveckling. Närmare 100 000 personer är direkt verksamma i dessa grupper och åtminstone en tredjedel av Sveriges befolkning berörs av aktiviteterna. De satsar årligen upp emot en miljard kronor i ideellt arbete och eget kapital i sin bygd. Allt fler bedriver ett avancerat arbete och tar ansvar för den ekonomiska utvecklingen och jobben i bygden. De är idag viktiga inslag i den sociala ekonomin och på många håll självklara aktörer i tillväxtarbetet. Till detta kommer de 48 folkrörelser
och organisationer, som är anslutna till Folkrörelserådet, med ett mycket stort antal medlemmar i sina led.

Folkrörelserådets roll
De lokala utvecklingsgrupperna - Byarörelsen - är en relativt ny företeelse i det svenska samhället som egentligen inte har någon motsvarighet. Det är en folkrörelse, men ändå ingen vanlig sådan. Den har offentlig karaktär men är ingen myndighet. Den är politisk men inte partipolitisk. Byarörelsen är
ett nätverk av lokala utvecklingsgrupper och Folkrörelserådet utgör en plattform för att tillvarata och utveckla den folkliga kraften. Folkrörelserådet är den enda organisation som arbetar över alla gränser mellan samhällssektorer, föreningar och politiska partier och utgör på så sätt ett kitt mellan olika intressegrupperingar. Det som skiljer denna rörelse från stora delar av folkrörelsesverige i övrigt är - frånsett att den växer kraftigt ­ är att den hanterar helheten lokalt. Det är detta som gör byarörelsen unik.

­ Byarörelsens betydelse och särprägel motiverar ett samhällsstöd. Vi ser stödet som en viktig men ändå blygsam samhällsinvestering som ger betydande återbäring till hela det svenska folkhushållet, säger Åke Edin

Landsbygdsriksdag i Ystad
Den 21- 23 maj inbjuder Folkrörelserådet till Landsbygdsriksdag i Ystad. Under tre intensiva dagar möts lokala utvecklingsgrupper, byalag, länsbygderåd, kommuner, landsting, departement och politiker från i stort sett hela Europa, för att utbyta erfarenheter och stimulera till samverkan.
De ska diskutera byarörelsens betydelse för tillväxten och deras roll i samhällsbygget. Drygt 40 seminarier behandlar allt från kravet på en ny landsbygdspolitik, idéer om hur den lokala demokratin kan utvecklas, livskvalitet i tätortsnära landsbygd till det internationella perspektivet.

­ De olika partierna är inviterade att diskutera en ny landsbygdspolitik med
oss, närmare tusen delegater. Så välkomna till Ystad, hälsar Åke Edin

 

 

För ytterligare upplysningar
Åke Edin,: 070-370 80 51
Ordförande
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva


Stortorget 7
111 29 Stockholm.
Tel: 08-24 13 50 fax : 08-24 28 05
info@bygde.net
www.bygde.net

 

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, bildades 1989 för att stödja lokal
utveckling och tydliggöra landsbygdens värden. Det handlar om en helhetssyn
över alla olika sektorer i samhället och över partigränser. Idag arbetar mer
än 4 000 utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 50 medlemsorganisationer för
en lokal utveckling. Mer än 100 000 människor satsar varje år mer än fem
miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse
som ger mångfald och livskraft i hela Sverige!

Gunnar Petersson

 

 

2004-04-07

Nästa möte den 23/8 i Harlösa kl 19

Vid mötet den 5/4 så beslutades att Eslövs Byalagsråd inte kan deltaga i Landsbygdsriksdagen 2004. Enskilda byalag kommer att deltaga och sänder in anmälan separat. Diskuterades seniorboende och gemenskapsföretag. Beslutade att undersöka övriga partiers intresse för det policydokument som inlämnats till Eslövs kommun. Nästa möte med kommunen är den 2/9 kl 18-20 i Eslövs stadshall.

Gunnar Petersson

2004-03-18

Folkrörelserådet kräver en ny landsbygdspolitik för livskvalitet och lokal utveckling!

 

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, bildades 1989 för att arbeta tvärpolitiskt och över alla olika samhällssektorers gränser för lokal utveckling. Det handlar om helhetssyn och att stimulera människor att ta tag i och engagera sig i sin närmaste omvärld. 1990 fanns 1 000 lokala grupper. Idag arbetar drygt 4 000 utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 50 medlemsorganisationer för en lokal utveckling av småorter, landsbygd, glesbygd och skärgård, samt för ett bättre samarbete mellan stad och land. Mer än 100 000 aktiva medlemmar - en växande folkrörelse - satsar varje år drygt fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens intresse. En kraft som ger mångfald och livskraft i hela Sverige.
Läs mera här.

Du har väl anmält dig till Landsbygdsriksdagen? Gå in via www.bygde.net eller ring Folkrörelserådet, Stortorget 7, 111 29 Stockholm. Tel 08- 24 13 50

Gunnar Petersson

2004-01-30

Byalagsrådet nästa möte 5/4 kl 19 i Löberöd

Nästa möte i byalagsrådet hålls i Hantverksgården i Löberöd. Vi kommer att diskutera ev. nedverkan i Landsbygdsriksdagen 21-23 maj.

Gunnar Petersson

2004-01-30

Möte med Eslövs kommun

Information från Kultur och fritid samt diskussion om de former för samarbete som byalagsrådet har utformat. Nästa möte sattes till torsdag 2 september 2004.

Gunnar Petersson

 

2004-01-28

Landsbygdsriksdagen 2004

Vi erbjuder möjligheter att ställa ut och visa upp er på 2004 års landsbygdsriksdag. Erbjudandet gäller alla som medverkar till att hela landet ska leva. Länsbygderåd, byalag, medlemsorganisationer som ingår i Folkrörelserådet, sponsorer och företag. I Österportshallen ges de olika aktörer möjlighet att visa upp sig. Här liksom för allt som gäller riksdagen är det först till kvarn o.s.v. På bifogad skiss kan ni se montrarnas belägenhet.
(Då platsantalet är begränsat förbehåller vi oss rätten att tilldela annan plats än begärd.)

Följande 5 typer av monterplatser finns
Typ 1 1.800x800 mm
Typ 2 1.800x1.600 mm
Typ 3 3.600x1.200 mm
Typ 4 3.00x2.400 mm
Typ 5 3.600x3.000 mm

Priset för 1 modul Utvecklingsgrupp/byalag 500:-, 600:- , 800:-,1.000:-
Skärmväggar ingår på kortsidorna för modul 2-5.liksom ett bord storlek 180x80 Landsbygdsriksdagen startar den 21 maj kl. 13.00 och pågår till den 23 maj kl. 14.00.
Ni får tillgång till er plats torsdagen den 20/5 för ev. byggnation iordningställande, platsen skall vara bruten senast kl. 22.00 den 23/5.

 

Alla som står i montern betalar deltagare avgifter som alla andra.

Kjell Andersson, projektledare Landsbygdsriksdagen

 

2004-01-26

Ny ordförande i Eslövs Byalagsråd

Leif Lindgren Löberöds hembygdsförening valdes till ny ordförande för 2004. Vice ordförande blev Gunnar Petersson Flyinge Utveckling och Sekreterare Sven Åkesson, Örtofta byalag.

Gunnar Petersson

2004-01-15

Möte med Eslövs kommun

Den 29 januari är det möte med Eslövs kommun kl 18. Samtliga politiska partier är informerade och har också fått vårt förslag till samverkan med kommunen samt Skurups kommuns broschyr kring medborgarförslag. Så många byalag som möjligt förväntas ställa upp.

Gunnar Petersson

2004-01-15

Årsmöte

Den 22 januari är det årsmöte i Östra Strö kl 19.

 

2004-01-15

Samverkansformer mellan byalagsrådet och Eslövs kommun

Frågan kommer upp vid nästa möte den 29 januari. EBR har formulerat ett eget förslag som ser ut så här.

Former för samverkan mellan Eslövs kommun och Eslövs byalagsråd


En bygdeförening (byalag) är allmännyttig, ideell förening som är politiskt obunden. Föreningen verkar för utveckling, lokala arrangemang, information, kultur och att lyfta fram bygdens frågor. Föreningen samverkar med andra föreningar, företag och enskilda inom bygden. Eslövs byalagsråd EBR (kommunbygderådet) är en förening med ett tiotal sådana bygdeföreningar, som medlemmar inom Eslövs kommun.
1.
Kommunledningen och EBR skall ha möten för informationsutbyte minst två gånger per år, där frågor av vikt för byarna skall tas upp. Samtliga partier skall vara inbjudna. I frågor som är av väsentlig betydelse för landsbygden skall samråd ske med EBR eller direkt med berört byalag. Byalagen skall vara remissinstans i för respektive bygds väsentliga frågor. Information om EBR roll och kompetens skall spridas till alla förvaltningar, nämnder och styrelser i syfte att såväl politiker som tjänstemän skall se EBR och de enskilda byalagen som en resurs.

2
Kommunen skall utse en tjänsteman att vara särskild kontaktperson mot EBR och byalagen för smidigt utbyte av information. Tjänstemannen skall även ha informationsplikt till EBR i väsentliga frågor och förmedla kontakter inom kommunen.

Kommunen ska hålla sig informerad om utvecklingsprojekt som finns inom EU och andra bidragsgivare. Byalagen ska informeras om vilka möjligheter detta kan ge till utveckling av landsbygden.

3.
Det är viktigt att det ute i byarna finns tillgång till lokaler där byalagen och landsbygdsbefolkningen kan samlas för olika aktiviteter. Så långt som möjligt skall dessa behov tillgodoses genom samutnyttjande av olika kommunala lokaler där byalagen kan ta visst ansvar för drift och underhåll. Befintliga lokaler som drivs av enskilda byalag skall kunna söka direkta driftsbidrag. Det skall även avsättas pengar så att byalag skall kunna söka verksamhetsbidrag i likhet med övriga föreningar.

4.
Tillsammans skall kommunledningen och EBR arbeta med att utveckla nya former för hur medborgarinflytandet i byarna kan stärkas.

Eslövs Byalagsråd

 

 

 

 

 

2004-01-02

Använd byalagsrådet i Eslövs kommun

Merab AB höll informationsmöte 8 december i Löberöd angående styrelsebeslutet att lägga ner Arup återvinningscentral från 31 december. Hundratals människor kom till mötet och kände sig överkörda av beslutet, som man inte kunnat påverka alls. Hembygdsföreningens ordförande Leif Lindgren erbjöd Merab att fortsätta på ett nytt område som man med bygdens egna medel skulle bekosta, bara man kunde garantera att stanna kvar i 25 år. Många vädjade om att verksamheten skulle få fortsätta åtminstone till 31 mars 2004. Andra undrade hur mycket man räknade med att spara på nedläggningen. All vrede och ilska möttes dock bara med att beslutet var fattat och att kommunen vägrade att skjuta till 400 000 kronor för investering i en ny effektiv anläggning. Man lovade dock att tala vidare med Hembygdsföreningen.Vid ett extra styrelsemöte före jul har man beslutat skjuta upp stängningen i tre månader.

Området som berörs av nedläggningen har en radie på minst 10-15 km och en landsbygdsbefolkning på kanske 5 000 personer. Tänk om man haft en dialog med bygden innan beslutet fattades.Kommunen måste finna former där politiskt obundna byalag i samverkan med kommunen kan finna lösningar som gagnar både kommunen och bygden. Det duger inte att köra över folk i fråga efter fråga och hänvisa till val vart fjärde år. Tilltron till det politiska systemet urholkas. Man skapar en onödig konflikt mellan stad och landsbygd.

I byalagsrådet i Eslövs kommun ingår ett tiotal byalag från hela kommunen, däribland Löberöds Hembygdsförening. Byalagsrådet för en dialog med Eslövs kommunledning kring samverkansformer men hittills har utbytet varit klent.

Sven Månsson ordf Eslövs Byalagsråd
Bertil Erlandsson, Harlösa byalag
Gunnar Petersson Flyinge Utveckling
Sven Åkesson Örtofta byalag

 

2003-11-28

Medel till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva för att främja lokalt utvecklingsarbete

Regeringen beviljar Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! 7 500 000 kr för verksamheten 2004.

Av beloppet ska minst 2 700 000 kr användas för att finansiera länsbygderådens verksamheter lokalt och regionalt. Resterande belopp skall användas för drift och utveckling av den elektroniska informationsplattformen BygdeNet samt för att upprätthålla ett centralt kansli för stöd och samordningsinsatser riktade till lokala utvecklingsgrupper och länsbygderåd.

För ytterligare upplysningar:

Åke Edin
Ordförande
070-517 80 51

 

 

2003-11-13

Medlemsavgift i SLUG

Höstmötet den 12 november på Kursgården i Hörby beslöt att medlemsavgiften skall vara 200 kronor per förening. I övrigt fördes en dialog kring Landsbygdsriksdagen 21-23 maj 2004 i Ystad och kring SLUGs verksamhetsinriktning.

 

2003-10-30

Öppen Dialog

Stiftgården Åkersberg den 10 november kl 14.00-19.30. Handlar om handlingsplan för social ekonomi i Skåne. Tyvärr fullt 120 personer. Man kan ställa sig på köplats. Anmälan till rose@bryggeriet.org

 

2003-10-30

SLUGs Höstmöte

onsdagen den 12 november kl 18.30-21.30 Kursgården Hörby

Anmälan senast den 30 oktober till Exa Jönsson Kursgården 242 92 Hörby Tel: 0415-148 25 eller epost slug.kansli@sv.se

 

2003-10-30

Demokratisatsningar i budgetpropositionen

För att ytterligare öka medborgarnas deltagande i den demokratiska processen föreslås i budgetpropositionen för 2004 att 10 miljoner kronor avsätts för en ny demokratisatsning. I den ingår bl.a. insatser för att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004. Vidare föreslås att riksdagspartierna tillförs 20 miljoner kronor för särskilda informationsinsatser i samband med valet. Regeringen presenterar även flera förslag för det fortsatta arbetet inom
folkrörelsepolitiken. Regeringen avser att låta en särskild utredare kartlägga ideella föreningars rättsliga villkor. Vidare planeras en undersökning om ideellt arbete och engagemang baserat på människors ideella insatser. Ett arbete med att inhämta kunskaper om s.k. nya rörelser och alternativa organisationsformer kommer också att inledas.

 

2003-10-10

Lokalekonomidagarna i Växjö

23-24 oktober arrangeras på Växjö Universitet två dagar kring lokal ekonomi. Folkrörelserådet och byalagen medverkar med olika seminarier liksom universitetet. Anmälan via www.bygde.net

 

 

2003-09-30

Arbetsgruppens möte i Flyinge

Beslöt att ta närmare kontakt med Skurups kommun samt jobba vidare på samverkans dokumentet. Höra med Marie Jacobsson om det finns intresse att tillsammans bjuda in någon från Skurup för att få en bild av hur deras medborgarförslag fungerar. Medborgarförslag är ett initiativ från vår s-styrda regering och syftar till att öka närdemokratin. Skurups kommun har tagit detta till sig och genomfört denna modell fullt ut.

Gunnar Petersson

 

2003-09-18

Möte med Eslövs kommun

Många från byalagsrådet hade mött upp och också Lars Anselm, Astrid Avenberg-Rosell samt Kurt Lindkvist från kommunen under ledning av Tony Hansson (s) v ordf i kommunstyrelsen. Beslöts att nästa möte skulle hållas i januari 2004. En arbetsgrupp skall tillsättas för att se hur samverkan med Eslövs byalagsråd skall utformas. Byalagsrådet har utsett Bertil Erlandsson, Sven Månsson, Sven Åkesson och Gunnar Petersson. Byalagsrådet har initiativet att återkomma och driva på i frågan. Marie Jacobsson håller i frågan från kommunens sida.

Gunnar Petersson

 

2003-09-12

Styrelsemöte 09-11

Hos Örtofta Byalag hade vi möte och beslöt

att utforma ett underlag till kommunen i arbetet med att forma samverkan mellan kommunen och byalagsrådet.

att utse en grupp Bertil Andersson, Sven Månsson, Sven Åkesson och Gunnar Petersson att företräda Byalagsrådet i den arbetsgrupp som tillsammans med kommunen skall utforma ett dokument som beskriver samverkan.

Nästa möte är med kommunledningen torsdag den 18/9 kl 18-20

Gunnar Petersson

2003-09-09

Sverige behöver en sammanhållen och sektorsövergripande politik för landsbygden

säger Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige Ska leva, i samband med yttrande över remissen² Mot en ny landsbygdspolitik² ²(SOU
2003:29)
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva delar utredarens uppfattning att vi saknar en sammanhållen och sektorsövergripande politik för landsbygden och att en sådan bör utformas som ett komplement till den regionala utvecklingspolitiken.
Folkrörelserådet föreslår att en särskild landsbygdsdelegation tillsätts som arbetar under en begränsad tidsperiod. Delegationen bör delta i framtagandet av ett nytt landsbygdspolitiskt program med tydliga mål och strategier för en tidsperiod om ca 10 år.
Det samlade ansvaret för landsbygdspolitiken bör åvila Näringsdepartementet. Inom departementet bör särskilda resurser avdelas och ansvaret mot andra departement klargöras.
Glesbygdsverket bör namnändras till Landsbygdsverket och ges ett tydligare uppdrag. En sammanslagning med andra myndigheter och en koncentration till Östersund bör övervägas.

För ytterligare upplysningar
Åke Edin, ordförande 070- 517 80 51

 

2003-08-26

Gör Sverige till ett land av företagande!

 

I maj presenterade SCB en långsiktig prognos om befolkningsutvecklingen i Sverige. Den visade att om dagens utveckling fortsätter kommer Sveriges landsbygd och glesbygd att i praktiken vara helt tömd på människor 2030. Jag är förvånad över att så få reagerat på detta budskap eller ifrågasatt det kloka i en utveckling där en dominerande andel av Sveriges befolkning bor i Mälardalen eller Skåne. Är det möjligt att vända utvecklingen? Är det kanske så att globaliseringen och ekonomins utveckling drivs av inneboende krafter som gör alla andra alternativ omöjliga? Ja och nej. Sant är att det under hela 1900-talet funnits en allmän ekonomisk utveckling som verkat i riktning mot koncentration och större befolkningscentra. Samtidigt är det ett faktum att det runt om i landet, i andra länder som t ex Norge och på andra ställen i världen, finns hela regioner som visar att det finns alternativ till avfolkningen. Tyvärr ägnas dessa exempel liten uppmärksamhet i Sverige. Märkligt få talar om de grundläggande villkoren för utveckling och tillväxt, om hur vi ska mobilisera den egna kraften i vårt land för att även på lång sikt trygga basen för sysselsättning och välstånd. Med stigande ålder och ökande erfarenhet är det en insikt som vuxit sig allt starkare i mitt (socialdemokratiska) hjärta; det är bara med företagande och en stödjande miljö - en omgivande ”medborgerlig infrastruktur” - som vi uthålligt kan skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det är också den insikten som jag nu tar med mig när jag axlat uppdraget som ordförande i Sveriges kanske enda växande folkrörelse, Folkrörelserådet ”Hela Sverige ska leva!” Mitt perspektiv är att landsbygden och dess människor är en resurs och att de i än högre grad kan bidra till Sveriges samlade ekonomiska utveckling. I viss mån kan sannolikt exempel från landsbygden även bidra till att lösa de utvecklingsproblem som finns i delar av storstads-Sverige för märkligt nog, trots den allmänna föreställningen om geografisk koncentration som alltings välsignelse, om Stockholm som det nödvändiga navet för Sveriges utveckling, är det fyra inlandskommuner som år efter år toppar olika tillväxtligor; Gnosjöregionen, med kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Och problem med en svag lokal arbetsmarknad, avfolkning, sviktande samhällsservice och fallande tillväxt finns mitt i våra storstadsregioner. Göran Brulin beskriver i sin utmärkta bok, ”Faktor X, arbete och kapital i en lokal värld” (Atlas förlag), mekanismerna bakom den enastående utvecklingen i delar av Småland, Bayregionen i Kalifornien samt nordöstra italienska regionen Emilia-Romagna. Starten för dessa regioners utveckling har i flera fall varit slumpmässig men väl sedan enskilda entreprenörer visat vägen har det funnits en stödjande omgivande miljö som skapat förutsättningar för blomstrande regioner, drivet av entreprenörer och ständigt nya företag. I nästa fas sker en framväxt av ”organiskt entreprenörskap” genom avknoppningar från existerande företag som ger utvecklingen ny skjuts och en närmast självgenererande kraft. Den centrala frågan blir: finns det förutsättningar att på bred front stimulera utvecklingen av sådana regioner på andra platser i vårt land? Och finns det i de exempel jag refererat inslag som ger nytt hopp åt de i många fall hårt ansatta regionerna på den svenska landsbygden? Jag är övertygad om den saken och kanske är det så att det i vissa avseenden finns bättre förutsättningar på landsbygden. Såväl i Emilien som Gnosjö är det starka sociala nätverk som utgör entreprenörernas stöd. I Emilien är det en märklig tradition av starka frivilliga organisationer, ofta kommunistiskt dominerade, som präglar samhällslivet från rekreation och sport till olika välfärdsinstitutioner. I Gnosjö har de frikyrkliga nätverken spelat stor roll liksom den unika sammanflätningen av arbetarkultur och företagarkultur. Detaljerna må skilja sig mellan olika framgångsexempel men grundmönstret är det samma; där det finns starka lokala nätverk, där finns förutsättningar för entreprenörskap och utveckling baserat på ett brett och omfattande småföretagande. Iakttagelsen pekar tillbaka mot det svenska samhället. Av en annan färsk rapport från SCB framgår att det svenska föreningslivet på några år tappat en halv miljon medlemmar. Parallellt har andra studier presenterats som visar att det svenska partiväsendet närmar sig en total kris. De lokala föreningarna för en allt mer tynande tillvaro. Partiernas aktiva kader består i stort sett av dem som innehar politiska uppdrag. På den svenska landsbygden sker i tysthet en helt annan utveckling. Sedan den stora kampanjen Hela Sverige ska leva! genomfördes på 80-talet har den lokala byarörelsen vuxit successivt och stadigt blivit allt starkare. 1989, när Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! bildades, fanns 1.000 lokala grupper i nätverket. År 1995 fanns 2800 grupper, år 2000 var vi 4000 och idag ca 4200. Medan folkrörelsedemokratin är på väg mot kris sjuder det av aktivitet i den lokala byarörelsen. Det som gör denna rörelse unik, förutom att den växer, är att den hanterar helheten på lokal nivå. Det sker över sektorer och gränser mellan föreningar och politiska partier och utgör i själva verket ett kitt mellan olika intressegrupperingar. Jag är fast övertygad om att vår rörelse nu är mogen att ta nästa steg. Om vi kan få den uppbackning och det stöd som krävs från samhället kan byarörelsen bli en nyckelresurs för att ”Gnosjöisera” Sverige. En sådan satsning skulle kunna fördubbla den årliga tillväxten av nya företag och bidra med den omgivande miljö som ett framgångsrikt företagande kräver. Tillsammans med de stödjande resurser som idag finns i kraft av regionala högskolor, engagerade medarbetare på myndigheternas utvecklingsenheter samt lokala folkrörelser och nätverk är det möjligt att vända utvecklingen. En sådan satsning fordrar självfallet uppbackning på nationell nivå. På näringsdepartementet behöver det formas en samlad nationell glesbygds- och landsbygdspolitik som anger strategier och samordnar insatserna på olika sektorsområden. Staten, myndigheterna och det som finns kvar av de statliga affärsdrivande verken kan naturligtvis inte och ska inte ensamt försöka vända utvecklingen i bygderna. Men de kan i rimlig utsträckning ge stöd om uppdraget är tydligt och resurserna samordnas. Förutsättningarna för ett fortsatt välstånd i Sverige som helhet är i grunden beroende av vår egen förmåga att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv. Som slutord vill jag därför passa på att rikta mig direkt till företrädarna för arbetarrörelsen och det regeringsbärande partiet. Som ett led i det socialdemokratiska partiets modernisering bör chansen tas till ett initiativ som ändrar den gängse lite negativa synen på företagande. Historiskt har (s) alltid haft en positiv syn på ”arbetet” men varit tvehågsna i sin syn på ”företagandet”, såvida inte engagemanget gällt vår stora exportinriktade storföretag. Det är dags att ändra bilden. Arbetarrörelsen har, givetvis tillsammans med andra, en viktig roll att spela för framväxten av lokala nätverk och etableringen av kreativa, stödjande miljöer. Jag föreslår att den gamla devisen ”sätt folket i arbete” ändras till ”sätt folket i arbete genom företagande!”.

Åke Edin Ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva!

 

 

 

 

2003-07-02

Flyinge Utveckling

Bidrag från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta med 50 000 kronor och Sparbanken Finn med ytterligare 20 000 kronor.

Gunnar Petersson

 

2003-07-01

Harlösa byalag fick 25 000 kronor

Vi har fått bidrag med 25 000 kronor från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta. Vi har ännu inte hittat lokaler för vår förening men vi jobbar på detta, säger Rolf Jönsson, som är ordförande i föreningen.

Gunnar Petersson

 

2003-06-24

Byalaget Västra Torup ­ Årets lokala utvecklingsgrupp 2003

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva har utsett Byalaget Västra Torup i Tyringe, Hässleholms kommun, Skåne till Årets lokala utvecklingsgrupp.

Folkrörelserådets motivering till utmärkelsen lyder enligt följande.

Byalaget Västra Torup får saker att verkligen hända - att vända hot till möjligheter och skapa förutsättningar för en hållbar bygd.

Arbetet genomsyras av samverkan i bygden genom att man:

… Ökat sysselsättningen på orten
… Skapat ökade förutsättningar för hantverkarna
… Skapat café och konferensverksamheter
… Kultur och studieverksamheter
… Skapat turismnätverk och ökat bygdens attraktionskraft
… Samverkan församlingen och föreningarna
… Samverkan Byalag ­ barnomsorg-skola
… Internationellt landsbygdsutbyte med Litauen
… Deltagit i mässor mm
… Skapat hemsidan www.vastra-torup.just.nu
… Har bra samarbete med kommun bland annat beträffande fysisk planering.

Folkrörelserådet jury utgörs av ordföranden Åke Edin, vice ordförande Eva Johansson samt fd talman i Sveriges Riksdag och författaren Thage G. Peterson.

Priset utgörs av en utmärkelsetavla som överlämnas vid Folkrörelserådets höstmöte samt en prischeck på 10 000 kr.

 

 

2003-05-22

Skrivelse till kommunstyrelsen för att få stöd för satsningar inom turistområdet

Flyinge Utveckling överlämnade en skrivelse till kommunstyrelsen där framförallt turistområdet lyfts fram. Byalagsrådet har tidigare på styrelsemöte informerats om skrivelsen. Flyinge Utveckling argumenterar för behovet att få stöd för sex olika projekt.

 

 

Turistbroschyr för att synliggöra bygden för turister som stannar på Shellmacken i Gårdstånga, som också ligger inom Flyingebygden. Här finns ett rum för turister med information, som lämpar sig väl.

Turistvärd på Shellmacken. Vi skulle önska att rummet här blev bemannat och kunde tjäna som turistinformation på ett bättre sätt för Flyingebygden och givetvis också Eslöv stad.

Informationstavla Flyingebygden, med karta och beskrivning av företag, sevärdheter i hela bygden. Placering Shellmacken, Bankhuset Flyinge samt Flyinge Kungsgård,

Bokverket "Flyingebygden från förr till nu" ett 400-sidigt bokverk som beräknas vara klart till hösten 2005. Skall beskriva bygden utifrån 197 stycken berättelser om bygden från förr till nu.

Vandringsleder, cykelvägar och ridstråk. Vi behöver stöd med projektering och kostnader för uppmärkning och marknadsföring.

Kontaktperson i EU-projekt. Flyingebygden har av Lunds Universitet valt ut som studieregion i ett projekt om lärande regioner. Kontaktperson Region Skåne är Jan Seebass. Vi skulle även vilja ha en kontaktperson inom kommunen.

Gunnar Petersson

 

 

2003-05-22

Möte med Eslövs kommunledning

Beslutades tillsätta en kommittée för att utforma ett policydokument där samarbetsformerna mellan kommunen och byalagsrådet beskrivs. Kvällens möte ägnades till stor del till diskussion kring den hotade folktandvården i Marieholm och Löberöd. En mycket angelägen fråga för de berörda byarna. Ett annat viktigt område är tomtmark för bebyggelse i byarna. Harlösa byalag överlämnade en utredning man gjort i Harlösa angående boendet. Framfördes förslag att byalagen i övriga orter också kunde göra liknande utredningar, som underlag för byarnas framtida boende. Frågan om allmänna kommunikationer från byarna till kringliggande tätorter kom också upp. Harlösa och Flyinge är exempel på orter som har dåliga förbindelser på kvällar och helger.

Bredbandsutbyggnad och vindkraft kom också upp. Bygglovsärenden för bredbandsmaster riskerar att försenas då man har för lite folk som arbetar med bygglov. Kommunen planerar också sin bredbandsutbyggnad tillsammans med Region Skåne dvs fiber till orter med minst 200 innevånare.

Flyinge Utveckling överlämnade en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om stöd i sex punkter för föreningens arbete med Flyingebygden. Att bygden nu blivit uppmärksammad i ett EU-projekt medför allt större insatser från föreningens sida och behov av att förverkliga de planer som finns på att synliggöra hela bygden.

Slutligen beslutade man att träffas igen efter EMU valet den 18 september kl 18-20. Vid detta möte kommer tjänstemän som arbetar med tomtmark, bygglov och markplaner att närvara och presentera sig och sitt arbete. Syftet är också att tjänstemännen skall få träffa byalagens företrädare.

Gunnar Petersson

2003-05 19

Marieholms byaförening kämpar för sin folktandvård

Man protesterar mot att förslaget att lägga ner folktandvården i byn. Sven Månsson har skrivet brev till tandvårdsnämnden i Region Skåne. I Eslövs kommun drabbas Marieholm och Löberöd av besparingarna. Sexton av hundra kliniker föreslås läggas ner i Skåne och även två tandregleringskliniker varav en i Eslöv centralort. Privattandläkare saknas helt på en ort som Marieholm, som så länge haft folktandvård. Andra orter som Flyingebygden som inte har folktandvård inom orten har istället två privata tandläkare men är knuten till Eslövs folktandvård, då det gäller barn och ungdomstandvården.

Gunnar Petersson

 

2003-05-16

Örtofta byalag fick besök av Cecilia Lind

Onsdagen den 14 maj besökte vårt kommunalråd Cecilia Lind Örtofta. Hon hade bjudits in av Örtofta nybildade byalag och ett tiotal personer hade slutit upp för att lyssna och prata med Cecilia.
Hon berättade först lite om sig själv och sin roll i Eslövs kommun och sedan lite om kommunen som faktiskt är ett storföretag med en omsättning på 1,3 miljarder och över 1000 anställda.
Sedan gled samtalen in på Örtofta och byalag. Cecilia är mycket positiv till byalagsrörelsen och arbetsformerna från Ystad-modellen. De närvarande passade slutligen på att ställa lite konkreta frågor angående skola/omsorg, miljö, samarbete över kommungränserna och kommunikationer.
Mötet präglades av en trevlig och avslappnad stämning och alla tyckte att Cecilia gav ett redigt och proffesionellt intryck.

Sven Åkesson

 

2003-05-13

Möte med Eslövs kommun

Byalagsrådet har möte med Eslövs kommun torsdagen den 22 maj kl 18-20 i Eslövs Stadshus. Mötet är ett led i den dialog som kommunledningen har med byalagen i syfte att öka förståelsen för det ideella arbete som byalagen utför. Byalagen hoppas att detta skall leda fram till ett ställningstagande mellan parterna där formerna för samverkan kan fastställas i ett skriftligt dokument. Förslag till sådant dokument har överlämnats av byalagsrådet i maj 2002.

Gunnar Petersson

 

2003-05-13

Styrelsemöte

Styrelsen i Eslövsbyalag hade på tisdagskvällen möte hos Flyinge Utveckling. Ett referat från mötet kommer snarast att publiceras här. Vi hoppas att dessa referat skall vara intressant läsning och kanske också intressera lokalpressen.

Gunnar Petersson

 

2003-02-14

Byalagrådets skrivelse till kommunstyrelsen

 

Stöd till byalagen inom Eslövs kommun

Eslövs byalag föreslår att kommunen för år 2003 avsätter ett belopp till kommunstyrelsens förfogande, som kan sökas av föreningar som tillhör Eslövs byalag dels som driftsbidrag dels som särskilda satsningar för projekt inom den egna bygden.

Om detta faller väl ut så hoppas vi att detta förfarande kan permanentas.

Eslövs Byalagsråd

Frågan diskuterades under kvällen den 13/2 vid möte i Eslövs Stadshus och kommunledningen ställer sig positivt till att sådana ansökningar ställs till kommunstyrelsen direkt. Byalagen upplever att man med ideella krafter och med stöd från kommunen i många fall kan utföra projekt mycket mera effektivt än om de skall lösas av kommunen.

På direkt förfrågan om kommunen är villig att öppna fritidsgården i Flyinge svarade Cecilia Lind att det inte var aktuellt men att hon såg positivt på om ideella krafter ville svara för verksamheten.

Flera andra liknande exempel kom upp under kvällen som visar att vissa typer av kommunala åtaganden ute i byarna på ett smidigare sätt löses av lokala krafter på orten. Marieholms byalag refererade till vägskyltning och trädplanteringar som skapat irritation.

Kommunledningen vill föra en diskussion kring hur representativa byalagen är på sina orter och byalagen ifrågasatte hur verksamma och drivande de politiska partierna är i byarna. I denna fråga kunde man inte komma fram till en samsyn förutom att det är positivt att ideella krafter är villiga att lägga ner stort arbete på att utveckla sin bygd.

Företrädare för byalagen i Marieholm, Flyinge, Harlösa, Örtofta-Väggarp, Hurva medverkade och alla redogjorde också för positiva och negativa saker i sin by.

Sven Månsson nyvald ordförande i Eslövs Byalag tackade för en givande kväll och nytt möte blev bestämt till den 22 maj kl 18-20. Byalagen skall tills dess ha funderat på projekt som man skulle vilja driva med stöd av kommunen.

Företrädare från kommunledningen var Cecilia Lind, Tony Hansson och Lars Anselm.

Läs mera här om lokala utvecklingsgrupper och deras finansiering

Gunnar Petersson

 

2003-02-11

Möte med kommunledningen i Eslöv

Byalagen möter kommunledningen på torsdag kväll.

Tre saker som är bra med Flyinge är 1) vår vackra bygd och centrala läge nära Lund 2) vår expansion villabyggande och Flyinge Kungsgård 3) att vi får behålla vår bank 4) Det stora intresset som finns för bygden

Tre saker som är negativa är 1) Ridvägar och ridbroar måste byggas ut. 2) Turist och information om bygden är obefintliga. 3) Barnomsorg behöver förstärkas och fritidsgården öppnas. 4) Allmänna kommunikationer 5) Trafiksituationen genom bygden

Dessa synpunkter inhämtades under Flyingerådets samling den 14/1 och via email till vår webbsite.

Gunnar Petersson

2003-02-19

Befolkningsutveckling i bygden.

 

Eslövs kommun har ungefär 28 500 innevånare varav drygt 15 500 bor i Eslövs stad. Resterande 13 000 bor i den omgivande bygden med ett tiotal större tätorter.

Marieholm 1450
Löberöd 1000
Stehag 950
Flyinge 950
Harlösa 750
Örtofta 550
Billinge 450
Kungshult 400
Gårdstånga 400
Hurva 300
Stockamöllan 300

Eslövs kommun har ökat med ca 2000 personer de senaste 25 åren eller 7%

De tätorter som expanderat kraftigt under de senaste 25 åren är främst Stehag och Flyinge samt i viss mån Löberöd och Örtofta. Flyingebygden beräknas ha ca 1800 innevånare Intresset att flytta till Flyinge är fortsatt mycket stort och i växande.

Gunnar Petersson

2003-01-29

Eslövs tätortsprogram

Eslövs kommun har ett förslag till förbättringar inom tätorter. Ärendet är bordlagt. Nästa möte är i februari månad. Här finns dock det senaste dokumentunderlaget att ladda ner.

Gunnar Petersson

2003-01-29

Eslövs byalagsråd årsmöte

Eslövs byalagsråd hade årsmöte 28/1 i Marieholm. Som ordförande för ett år valdes Sven Månsson, Marieholms Byalag och som sekreterare valdes Sven Åkesson, Örtofta-Väggarp. Mötte ägnades i övrigt åt strategier inför mötet med Eslövs kommun den 13/2.

Gunnar Petersson

Medborgarförslag

Många kommuner förnyar nu sin demokratiska process och inför en möjlighet som heter MEDBORGARFÖRSLAG. Det är regeringen som driver en förnyelse och man månar om att utveckla medborgarnas intresse för sin närmiljö.

2003-02-20

Medborgarförslag

 

Många kommuner exempelvis Skurup och Trelleborg förnyar nu sin demokratiska process och inför en möjlighet som heter MEDBORGARFÖRSLAG. Det är regeringen som driver en förnyelse och man månar mycket om att stimulera till förnyelse där ideella föreningar uppmuntras att ta mera aktiv del i samhället. " I propositionen Demokrati för det nya seklet (2001/02:80) konstaterar regeringen att föreningar, folkrörelser, och liknande medborgarsammanslutningar är viktiga företrädare för olika grupper och intressen i samhället. Ett starkt föreningsliv som ger människor möjligheter till inflytande och delaktighet utgör själva basen i ett demokratiskt samhälle." Läs mera här

Gunnar Petersson

Information från Eslövs Byalagsråd

Eslövs byalagsråd beslöt på styrelsemötet den 13 maj 2003 att på detta sätt informera om sin verksamhet. Denna webbtidning kommer efterhand att fyllas på med information som rör byalagsrådet. Ansvarig utgivare är Gunnar Petersson.

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun

Kontakta föreningen

Förslagslistor från de olika byalagen

Flyinge Utveckling
Örtofta Byalag
Östra Strö byalag
Kungshults byalag

Byalagens hemsidor