Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Ekonomi

Föreningen har ingen egen ekonomi. Åtaganden delas solidariskt mellan medlemmarna beroende på storleken i respektive byalag.

Just nu kommer föreningen inte att ta på sig ekonomiskt betungande åtaganden.

Mycket ideellt arbete läggs ner främst i byalagen men också i Eslövs byalagsråd. Arbetet i byalagsrådet handlar mycket om att lyfta fram närdemokratifrågor till kommunen.

 

 

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun