Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Lokaler

Föreningen har ingen fast lokal. Ordförandeskapet roterar bland byalagen och våra möten förläggs till de olika byalagens lokaler. Vårt gemensamma ansikte utåt är denna webbsida som kommer att synliggöra vad föreningen gör.

 

 

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun