Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

email till alla byalag

 

 

 

Medlemmar

Byalag, hembygdsföreningar, lokala utvecklingsgrupper kan söka medlemskap i Eslövs Byalagsråd. Vi har följande medlemmar.

Medlemmar i Eslövs Byalagsråd 


Harlösa Byalag
Rolf Jönsson, Björkvägen 6, 240 35 HARLÖSA
Tel: 046 - 612 43 rolfij1@spray.se

Bertil Erlandsson

Tel: 046-614 04

Löberöds Hembygdsförening
att: Leif Lindgren, Östergatan 15, 240 33 LÖBERÖD
Tel: 0413 - 302 11

Per Olsson

Flyinge Utveckling
Gunnar Petersson, Box 5, 240 32 FLYINGE
Tel: 046 - 522 20 gunnar.petersson@flyinge.nu

Leif Larsson Körsbärsvägen 27, 240 32 Flyinge tfn 045-522 47

 

Örtofta byalag,
Sven Åkesson, Väggarps Gamla Skola, 241 93 ESLÖV
Tel: 046 - 24 97 72 sven@creviva.se

Marieholms Byaförening,
Sven Månsson, Kungsgatan 2C, 240 30 MARIEHOLM
Tel: 0413 - 709 76 fam.maansson@telia.com

Olle Håkansson

Östra Strö byalag,
Sven Erik Johansson, Östra Strö 918, 241 91 ESLÖV
Tel: 0413 - 313 67 sej.home@telia.com

Hurva byalag ub
Iréne Dupros, Hurva Fäladsväg 9, 24194 Eslöv tfn 0413-316 26

eller Peter Fridh, Riksvägen 42, 24194 Eslöv 0413-311 28

 Kungshult byalag ub

Elna Hallin

freddy.hallin@bredband.net

BiStRö hembygdsförening,
Anna Arstam, Måns Andreas Väg 8, 241 95 BILLINGE
Tel: 0413 - 54 20 05


Stehag Försköning och intresseförening
Tobias Palm

 

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun