Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Styrelsen 2007

Väljs vid årsmötet bland företrädare för de byalag som är medlemmar. Normalt byter vi ordförande och sekreterare varje år. För år 2007 är styrelsen konstituerad så här.

Ordförande: ordförande Sven-Erik Johansson Östra Strö byalag 0413-31367

Sekreterare: Sven Åkesson, Örtofta Byalag

Vice ordf. Elna Hallin, Kungshults byalag ub

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun