Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Vi har vår ordförande som kontaktperson: Ordförandeskapet cirkulerar bland byalagen. Ordförande för 2007 är:

Sven-Erik Johansson, Östra Strö byalag

tfn: 0413-31367

email: sej.home@telia.com

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun