Äldre nyheter
Kontakta oss 
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

2005-05-24

Praktikarbetsplats

Vi kommer att försöka arrangera praktikarbete inom Flyingebygden i syfte att flera, i första hand våra ungdomar som bor i bygden, skall få möjlighet att prova på olika typer av praktikarbeten. Vi har genom intervjuer med hushållen och via kontakter med våra företag och föreningar i bygden funnit att det finns intresse av att ta emot praktikanter. Praktikarbetet skulle då organiseras av Flyinge Utveckling på ett sådant sätt att praktikanten får ett individuellt anpassat program.. Du som är intresserad av att ta emot praktikanter kan ta kontakt direkt med Flyinge Utveckling.

Gunnar Petersson

2005-05-24

Feriearbete inom bygden

Du som är 15 - 18, och inte slutat gymnasiet, kan ha möjlighet att få kommunalt feriearbete. Dessa är fördelade för år 2005. Sommaren 2006 kommer Flyinge Utveckling att kunna ta emot feriearbetare i samverkan med Eslövs kommun.

Gunnar Petersson

2005-05-24

Praktikarbete i bygden för ungdomar

Ungdomar som har anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan, om de uppfyller vissa villkor, få praktikarbete. Du som bor i Flyingebygden och vill ha arbete eller praktik, bör redan i februari månad det år du tar studenten anmäla dej på Arbetsförmedlingen och börja söka jobb. Om du inte anmält dej ännu, gör det nu! Efter att du varit inskriven en viss tid har du då möjlighet att få praktikarbete, t ex genom Flyinge Utveckling.

Detta är en unik chans som ger dej praktik och också viss ersättning från kommunen. Du som är intresserad kan också ta kontakt direkt med Flyinge Utveckling.

Gunnar Petersson

2005-05-10

Lokalt arbete

Vi har ett ESF-projekt kring lokalt arbete och att undersöka hur man kan organisera detta lokalt via ett bygdegemenskapsaktiebolag Flyinge BGAB.

Projektet kommer att pågå under tiden 1 maj -30 oktober och vi undersöker då också behovet av lokalt arbete och vilka grupper som vill ha arbete eller praktik eller deltaga av annat skäl.

Tanken är att bygga på den tillit och socialt kapital som finns inom en bygd. Att ge arbete eller praktik till någon från bygden ger inte bara arbete utan också ett ömsesidigt socialt kapital. Genom att man känner personen eller dennes föräldrar finns ett förtroende som är viktigt.

Vi har redan nu kunnat identifiera behov hos hushåll av en fixarmalte. Vi kommer inom kort att gå ut till bygdens företag och ta reda på mer om vilka behov de har och därtill har vi egna projekt som skulle kunna ge arbete.

Lokal handledare som via Flyinge Utveckling erbjuder ungdomar från bygden lokal praktikplats under säg 2-6 månader. Denna praktik skulle då förläggas som lokalt arbete och kunna innehålla ett varierat utbud för att passa många ungdomar och också innebära att man fick prova på minst ett par typer av jobb. Vi tänker oss åldersgruppen som har gått ut gymnasiet men inte får jobb eller praktik av egen kraft.

Hur skulle detta kunna organiseras ?
Lokalt arbete har många fördelar i form av socialt värde för alla parter, en bra start i livet efter skolan för våra ungdomar, nära till jobbet, pröva flera arbeten.
Vi skulle vilja bli ett pilotfall inom Eslövs kommun för denna form av lokalt arbete.

Lokalt arbete har ett stort värde för hela samhället på sikt. Att lösa problem nära källan spar på restid, miljö och skapar flera lokala arbetsplatser. Vi tror också att vi skulle kunna skapa flera varaktiga lokala arbetstillfällen genom detta. Hushåll och företag kommer att förstå nyttan med lokal arbetskraft och inte vilja vara av med denna när den väl är inarbetad.

Frågan är således hur Flyinge Utveckling tillsammans med kommunen och arbetsförmedling skulle kunna komma vidare.

Undertecknad är också ordförande i Eslövs byalagsråd och vi organiserar ett tiotal byalag runt omkring i kommunen. Vi är också medlem i Lunds kommuns nätverk för byalag eftersom Flyingebygden sträcker sig in i Lunds kommun.

Gunnar Petersson

 

 

 

Flyinge Utveckling är en allmännyttig, ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning