Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Kontakta oss

Postadress:

Flyinge Vägförening
c/o Jonny Andersson
Blomstervägen 50
247 47 Flyinge

Email

Jonny Andersson

Telefon

046-525 77

Bank giro

490-7283   

Organisationsnummer

717903-9891

Faktureringsadress

Flyinge Vägförening
c/o Syd EK
Ingela Lundqvist
Vikhemsvägen 14
241 38 ESLÖV

Motioner, förslag

Du som har synpunkter på trafiksäkerhet, vägunderhåll och grönområden kan sända motion inför årsmötet. Enligt stadgar skall dessa ha inkomit senast sista februari. Sådana motioner kan styrelsen behandla och är skyldiga att redovisa på årsmötet. Man kan också komma på årsmötet och ställa frågor som styrelsen kan behandla senare. En annan möjlighet är att när som helst skicka en skrivelse till styrelsen och påtala sina önskemål. Sådana skrivelser behandlar då styrelsen efter hand.

 

Grävningstillstånd:

Den som önskar utföra grävningsarbete i de gator som föreningen ansvarar för skall anmäla detta till föreningen före grävning. Ange tid, plats, grävningsansvarig samt vem som svarar för återasfaltering. Anmälan kan ske per brev eller email till Jonny Andersson

Läs  grävningsregler 

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning