Kontakta oss
Investeringsplan
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Föreningens ekonomi

Intäkterna kommer främst via bidrag från Eslövs kommun. Detta bidrag utbetalas i augusti månad och baseras på den längd vägar som vi underhåller som nu är 6 472 meter. Bidraget är numera årligen ca 160 000 kronor. Se dock hur det var tidigare

 

Varje år anlitar vi flera leverantörer som utför arbete åt föreningen.

Per-Erik Bertilsson, Holmby utför snöröjning. Eslövs kommun (Arne) snöröjer våra gång och cykelvägar. Akkafrakt sandar under vinterhalvåret. Eslövs kommun anlitas för att sopa våra vägar under våren. Asfaltering brukar utföras av NCC. Skyltar brukar vi handla hos Blinkfyrar.

Inför varje nytt år omprövas kontrakten med respektive leverantör och ny upphandling kan beslutas.

Föreningen är icke momspliktig vilket medför att vi inte kan dra av mervärdesskatt. Detta "förlorar" vi årligen 20% av våra utgifter på. Dessa pengar tar staten hand om men ger inget tillbaks.

Genom att vi arbetar ideellt med föreningen så vinner ändå kommunen stort på detta. Därför är man angelägen om att bibehålla vägföreningarna inom kommunen. Tätorterna Marieholm och Löberöd har inte vägförening utan här tar kommunen eget ansvar fullt ut på samma sätt som inne i Eslövs stad. Detta innebär att de av kommunen avlönade svarar för underhåll av gator.

Hur kan vi vara nöjda med detta ?

Mindre orternas vägföreningar ca 10 stycken förklarade för några år sedan att man ville fortsätta med vägföreningarna. Detta baseras på att man tycker att det ideella arbetet uppskattas av folk på orten och att man får ett bättre gatuunderhåll som man har inflytande över. De medel som kommunen bidrager med ger ett bättre resultat och det blir billigare än om kommunen skulle utfört hela arbetet själva, trots den 20% momsförlusten.

 

 

 

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning