Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Föreningens Vision

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har sin grund i lagstiftning se stadgar.

Medlemmar är alla fastighetsägare baserat på register som förvaltas av Lantmäteriverket. Flyinge Vägförening omfattar alla fastigheter inom Flyinge samhälle. Vi är således skyldiga att driva denna förening.

Styrelsen ansvarar för underhåll av vägar som inte är genomfartsvägar samt grönområden och trafiksäkerhetsfrågor.

Föreningen får ett årligt bidrag från Eslövs kommun, som beräknas täcka de kostnader som föreningen har för sina åtaganden. Därutöver kan föreningen besluta om uttaxering av avgift från sina medlemmar. De senaste åren har ingen sådan uttaxering begärts av styrelsen.

Arbetet i styrelsen sker på ideell basis. Ett mindre arvorde utgår till ledamöterna. Framförallt styrelsens ordförande lägger ner stort arbete på att driva frågor inom föreningens ansvarsområde. Detta innebär många kontakter med kommunen, leverantörer och Vägverket.

Föreningens vision är

att uppnå störst möjliga nytta med de kommunala bidrag som utgår

att driva på kommunen så att Flyinge får så bra standard som möjligt på nybyggda områden, grönområden samt befintliga områden.

att få en trafiksäker ort

 

Föreningen hoppas att fastighetsägarna i Flyinge uppskattar detta arbete och delar föreningens vision.

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning