Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision
Grävningsregler
Årsmötesprotokoll

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Styrelsen

Ordförande:Jonny Andersson, Blomsterv 50 ( tfn 046 525 77)

Sekreterare: Glenn Andreasson Platanvägen 1

Ledamot: Anders Karlsson Platanvägen 55

Ledamot: Jan Johansson Tulpanvägen 17

Suppleant: Thomas Blennerup Körsbärsägen 19

Revisor: Jan-Einar Holmgren Anna-Brahes Väg 1

Revisor: Ulf Östman Äppelvägen 15

Revisorsuppleant: Daniel Sandberg Promenaden 10

 

Valberedning: samma som revisorer

 

 

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning