Äldre nyheter
Kontakta oss 
Förslagslista
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 

Flyinge vad betyder namnet

 

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

2005-07-10

Nästa styrelsemöte 8 september

Föreningen har styrelsemöte den 8 september kl 12-14.30. Bland annat kommer frågor upp som rör BGAB och hur det går med bokprojeketet.

Gunnar Petersson

2005-06-29

Informationsmöte i Gårdstånga

Ett tiotal hushåll fanns på plats i fd kommunhuset Gårdstånga då föreningen arrangerade ett informationsmöte. Styrelsen var representerad av ordf Gunnar Petersson och Bo Alvén från Gårdstånga. Neel Hermansson redogjorde för svar från intervjuer inom Gårdstånga-Getinge. Flera anteckande sig som intressenter för BGAB och att medverka i studiecirkel. Inte minst är man intresserad av att undersöka möjligheterna att få en bro över Kävlingeån, så att det blir lättare att kunna gå runt och bland annat nå boulebanna i Getinge.

Gunnar Petersson

 

2005-06-17

Ett 40-tal kom till informationsmöte

Ett 40-tal hushåll var representerade i går kväll på Flyingeskolans matsal. Flyinge Utveckling informerade om sin verksamhet och Neel Hermansson redovisade sina intervjuer av 100 hushåll i Flyinge. Det är första gången en så stor undersökning av vad folk vill ha som har genomförts. Flyinge Utveckling arbetar mycket med att ha en dialog med de som bor i bygden, för att ta reda på vad man vill och stimulera till lärande och gemenskap. Under kvällen togs också upp intresse kring att starta studiecirklar, bygdegemenskapsaktiebolag samt förhandsteckna sig för boken om Flyingebygden. En grupp intressenter som vill starta ett föräldrakooperativt utedagis berättade om sina planer.

Gunnar Petersson

 

2005-06-17

Hälsa och motion hör ihop

En stark bygd behöver ha goda möjligheter till vandringsleder för motion och avkoppling. I vår bygd har vi så goda förutsättningar att vi också bör kunna erbjuda andra som vill komma hit denna möjlighet. Närheten till Lund och Eslöv gör att många naturintresserade skulle kunna komma hit och då kunna vandra på de leder vi planerar. Detta stärker vår bygd på andra sätt genom att vi synliggörs och får lättare att få gehör för bussar och cykelvägar.

Gunnar Petersson

 

2005-06-17

Ekomuseum Kävlingeån/Flyingebygden

Ett arbete påbörjas med att etablera ett Ekomuseum utmed Kävlingeån med Flyinge Kungsgård i centrum. Detta skall inbjuda till vandringar i en vacker natur i syfte att lära sig mer om naturen och locka till motion. Projektet kommer att löpa under fyra år för att etablera platsen som Ekomuseum. En första etapp är öster om Kungsgården med Flyinge och Holmby samt parken vid Kungsgården. Andra delar som planeras i en andra etapp är västerut längs ån till Getinge/Gårdstånga. Redan under sommaren 2005 kommer vi att genomföra flora fauna inventeringar samt förslag till vandringsleder/ridleder och förslag till naturvårdande åtgärder och kontakter med markägare.

Gunnar Petersson

2005-06-17

Beslut i styrelsen

Beslutades att förhandla om ett hyreskontrakt med nye ägaren till fd bankhuset i syfte att behålla föreningens lokal. Beslutades att före 1 november söka erhålla de 100 intressenter som krävs för att bilda ett bygdegemenskapsaktiebolag. Beslutades att arrangera julmarknad på Flyinge Kungsgård på samma villkor som 2004. Beslutades att arrangera tipsrunda till hösten och våren 2006 enligt samma koncept som under våren 2005. Informerades om erhållna bidrag. Beslutades om att söka få viltvarningsskyltar mellan Gårdstånga och Flyinge. Informerades om besök som genomförts samt kommande.

Gunnar Petersson

 

2005-06-13

Styrelsemöte i Flyinge Utveckling

Onsdag 15 juni hålls styrelsemöte i Flyinge Utvecklings lokaler i fd bankhuset, Holmbyvägen.

Gunnar Petersson

2005-06-07

Informationsmöte Gårdstånga

Vi kommer att hålla ett allmänt informationsmöte i fd kommunhuset Gårdstånga den 29 juni klockan 19.00. Alla hushåll i Gårdstånga/Getinge kommer att få en särskild kallelse. Programmet kommer att handla om den undersökning som vi gjort genom att intervjua hushåll i Gårdstånga/Getinge samt information om bygdegemenskapsaktiebolag. Diskussioner i smågrupper.

Alla hälsas varmt välkomna.

Bo Alvén

2005-06-07

Informationsmöte i Flyinge

Vi kommer att hålla ett allmänt informationsmöte i Flyingeskolan den 16 juni klockan 19.00. Alla hushåll i Flyinge kommer att få en särskild kallelse. Programmet kommer att handla om den undersökning som vi gjort genom att intervjua 100 hushåll, information om att starta utedagis samt information om bygdegemenskapsaktiebolag. Diskussioner i smågrupper.

Alla hälsas varmt välkomna.

Gunnar Petersson

2005-06-07

Lunds kommunstyrelse besöker Flyinge

Idag kommer Lunds kommunstyrelse på besök till Flyinge Kungsgård och kommer att få information om Kungsgårdens och Flyinge Utvecklings verksamhet. Vi hoppas att detta skall ge en ökad kunskap om Flyingebygden och våra möjligheter att utvecklas.

Gunnar Petersson

 

2005-05-31

Cykelrundan

Jag vill tacka Gunnar och Jan för ett härligt pris i Tipspromenadsutlottningen. Min lott föll på "Cykel och vin", vilket innebar en cykeltur på ca 22 km via Gårdsånga-Igelösa-Odarslöv med
fikapaus i det otroligt vackra naturreservatet Linnebjär med utsikt över Flyingebygden.Vi som cyklade, och ibland gick uppför de tidvis branta backarna, hade en fin social samvaro och lärde oss ett och annat under färden.Hemåt bar det nerför och medvind via Räften och Södra Sandby-Flyingeby. Ingen av oss vinnare som var med hade tidigare varit på det smultromstället som ligger så nära oss! Jag rekomenderar en utflykt dit.


Margit Östman

2005-05-27

Sparbankstiftelsen Färs o Frosta

Vi har beviljats ett bidrag om 40 000 kronor från stiftelsen.

                                                                                                                                                           Gunnar Petersson

2005-05-27

Region Skåne Miljövårdsfonden

Efter ansökan om medel till Ekomuseum Kävlingeån/Flyingebygden har vi beviljats medel ur Region Skåne Miljövårdsfonden 100 000 kronor. Detta är en 50% finansiering av projektets första år, som beräknas pågå under fyra år.

Gunnar Petersson

2005-05-27

Praktikplatser

Vi kommer att undersöka möjligheterna inom bygden att ordna praktikplatser för våra ungdomar. Många önskar att ta ett sabbatsår efter gymnasiestudierna och prova på olika yrken. Under sommaren och hösten kommer vi att undersöka detta med våra företagare och föreningar inom bygden. Läs mera här.

 

Gunnar Petersson

2005-04-22

Årsmötet

Årsmötet gav styrelsen mandat att bilda ett bygdegemenskapsaktiebolag under förutsättning att det finns minst 100 intressenter. Redan under kvällen hade 23 anmält sig och det verkar finnas ett stort intresse. På mötet närvarande ett 30-tal medlemmar samt ytterligare ett tiotal personer bland annat från Färs och Frosta Sparbank. Det fördes en livlig dialog med Pär Ulmén bankchefen, som tvingas lägga ner Flyingekontoret. Personal från Sandbykontoret medverkade också och här kommer man nu att få en uttagsautomat. Kontoret i Flyinge avvecklas helt och fastigheten har sålts till Torbjörn Svensson, som kommer att driva café och kioskrörelse i fastighetens bottenplan. Banken lovade också att se till att Flyinge Utveckling kan vara kvar som hyresgäst under två år. Ett pris till vinnaren av vårens tipspromenader Elisabeth och Kjell Mårtensson, Gårdstånga utdelades också.

Gunnar Petersson omvaldes som ordförande. Ny i styrelsen blev Bo Alvén från Gårdstånga och ny revisor blev Helena Persson från Roslöv. Se mera här.

Före årsmötet hölls korta föredrag kring föreningens verksamhet, planer på seniorboende, bygdegemenskapsaktiebolag och bankens framtid.

Läs mera i allmänhet om bygdegemenskapsaktiebolag här.

Intressenter kan ringa till föreningen, skicka ebrev eller besöka oss på kontoret. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2005-04-06

Kontakt med Vägverket

Vi har haft ett möte med Vägverket med anledning av gjorda trafikmätningar runt rondellen i Flyinge. Vi har fått följande svar idag.

Beläggningen i korsningen 104/959/1289 (Stuterivägen/Roslövsvägen/Gårdstångavägen/Holmbyvägen). Det finns inte några planer på att förnya beläggningen där inom närmsta året i alla fall. Det är ont om pengar och det finns mer akuta behov på andra håll. Däremot, när det blir aktuellt med ny beläggning kommer vi att se över och rätta till kantstenarna där det behövs.

- Cykelväg genom Flyinge, till Holmby och till S Sandby är tre objekt som vi har med i planeringen och revidering av vår cykelledsplan. Vi kommer att träffa Lunds och
Eslövs kommun i maj, då vi kommer att ta upp dessa med dem också. Sedan är det i nuläget svårt att säga i vilken prioritetsgrupp och eventuell tidssättning det blir på
objekten. Det bör vara klart i höst eller vinter.

- Tätortsport på väg 1289 (Rolsövsvägen). Jag känner till önskemålet sedan tidigare och har med det i vår bruttolista på åtgärdsbehov. Med dagens budgetläge och behov
av åtgärder runtom i Skåne kan detta inte prioriteras gentemot andra åtgärder som ligger i budget. Därför går det inte att säga när det kan bli aktuellt, men det blir
förmodligen inte inom de närmsta fem åren.

- Trottoar längs väg 104 mellan Solstickevägen och Äppelvägen. Samma svar som ovan, tyvärr.

- Anläggande av gc-väg till stuteriet i egen regi. Vägverket ansvarar för vägområdet och vad som görs inom detta. Vägområdet omfattar vägen och eventuella
sidoområden (slänt, dike mm). Att bygga en tillfällig gc-väg i väntan på "den riktiga" fordrar minst kontakt med markägaren, kommunen och Länsstyrelsen (strandskydd
mm).

 

 

2005-03-29

Årsmöte 21 april

Flyinge Utveckling är en ideell, politiskt obunden, allmännyttig förening som verkar för Flyingebygdens utveckling.

Föreningen håller årsmöte och hälsar alla medlemmar och blivande medlemmar varmt välkomna.

Tid: torsdagen den 21 april klockan 18.30
Plats: Flyinge Kungsgård, aulan, gråstenslängan

Program:

18.30-18.45
Samling, köp av medlemskort Flyingekortet för 2005.
Förhandsteckning Flyingeboken beräknas vara klar november 2005.

18.45-19.00
Vad har hänt 2004
Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling

19.00 -19.15
Bankens framtid
Färs och Frosta Sparbank, Pär Ulmén

19.15 -19.30
Seniorboende
Leif Larsson, Flyinge Utveckling

19.30-19.45
Flyinge Kungsgård - en verksamhet i stark expansion
Björn Leander Chefen Flyinge Kungsgård

19.45-20.00
Flyinge BGAB
Gunnar Petersson och Leif Larsson, Flyinge Utveckling

20.00-20.20 KAFFEPAUS
Intresseanmälan för teckning av aktier i Flyinge BGAB

20.20 - 20.45
Årsmöte i Flyinge Utveckling

Förhandsanmälan föredragsprogrammet per epost utveckla@flyinge.nu eller per telefon 522 20 eller 526 97 (kvälls tid).

Sedvanliga handlingar till årsmötet kommer att hållas tillgängliga på banken från 30 mars 2005.

Styrelsen

 

 

 

2005-03-23

Banken läggs ner

Banken har sålt bankfastigheten och en ny verksamhet kommer att etableras i bankhuset i Flyinge. Denna verksamhet kommer att använda det goda läget och sägs innebära bland annat en kaférörelse med Internetterminal. Vi vet just nu inte så mycket om denna verksamhet eller vem som kommer att driva den. Det sägs att Flyinge Utveckling skall få vara kvar som hyresgäst. Bankens sista dag blir den 27 maj 2005 enligt besked från banken som igår nådde alla inom bygden. Bankhuset byggdes 1943 men vi hade bankverksamhet redan från 1926. Så det är en nästintill 80-årig verksamhet som nu försvinner.

Den manifestation som Flyinge Utveckling genomförde 2003 innebar att vi fick behålla banken i ytterligare två år. Nu är det Internet och lantbrevbäraren samt kontoren i Löberöd, Eslöv och Södra Sandby som erbjuds. Längre att åka således.

Antalet Internetanvändare bara ökar och ökar. Banken noterade 1,6 miljoner transaktioner under 2003. Dessa hade ökat till 5 miljoner 2004. Kunderna tycker att det fungerar bra och känner sig trygga med detta sätt att betala sin räkningar. Hela Flyingebygden har idag bredband via ADSL eller Radio-LAN och detta betyder också att man enkelt kan ha Internetbanken hemma.

Kontoren i Tågarp, Lövestad, Genarp och Flyinge läggs nu ner. Lars Frank på Färs o Frosta Sparbank säger att man via Sparbanksstiftelsen kan slussa extra pengar tillbaks till de bygder som drabbas. Vi inom Flyingebygden har många projekt som skulle gynnas av bättre finansiering inte minst det Bygdegemenskapsaktiebolag som vi vill starta för att stärka bygden. Läs mer om betydelsen av sådana bolag här.

Gunnar Petersson

2005-03-03

Styrelsemöte 3 mars 2005

Följande beslutades

att föreningens motto nu blir gemenskap, tidigare har det varit synliggörande

att föreslå årsmötet att bilda ett bygdegemenskapsaktiebolag under förutsättning att 100 personer/företag/föreningar från bygden är intresserade av att köpa en aktiepost vardera.

att årsmötet förläggs till Kungsgården torsdagen den 21 april med start kl 18:30

att starta en tipsrunda med fina priser. Det blir fem söndagar med start 13 mars. Gemenskap, hälsa, motion samt lärande.Frågorna kommer främst att handla om bygden.

att bokprojektet bör ha fått 400 förhandsanmälda innan september för att gå vidare mot tryckning 2005. Just nu ligger vi på 165.

att julmarknaden kan genomföras även 2005

Gunnar Petersson

2005-02-22

Ortsskyltar till Kungsgården

Nu har Vägverket efter skrivelser från Flyinge Utveckling satt upp ortsskyltar Flyinge Kungsgård. En vid bron och en strax efter Flyingeby då man kommer från andra hållet. Det blir nu lättare att hitta till alla de arrangemang man gör på Kungsgården. Det kommer också att komma upp nya skyltar vid rondellen i Flyinge, med hänvisning till Flyinge Kungsgård.

Gunnar Petersson

 

 

2005-02-08

Trafikmätning i Flyinge

Vi var kommit överens med Vägverket som kommer att genomföra trafikmätningar på fyra punkter på de vägar som ansluter till rondellen i Flyinge. Allstå både väg 104 två punkter och väg 1289 (Roslöv) samt 959 (Kungsgården). Mätningarna sker under en vecka och resultat kommer att presenteras inom 2 månader. Vi kommer sedan ha ett underlag för dialog med Vägverket som kan jämföra med sina mätningar från 1996.

Gunnar Petersson

 

2005-02-08

Nästa styrelsemöte 3 mars

Nästa styrelsemöte är den 3 mars 2005. Du som har några förslag eller idéer är välkommen med dessa. Dock senast 17 februari.

Gunnar Petersson

 

2005-01-27

Rapport från Flyingerådet 2005

Flyingerådet genomfördes på Flyinge Kungsgård den 12 januari. En utförlig rapport från mötet kan du läsa här. Många viktiga synpunkter framfördes. Läs mera här.

Gunnar Petersson

 

2005-01-03

Den starka bygden

Om man petar på ett myrsamhälle kommer genast en mängd myror fram redo att försvara stacken. Det tar bara några sekunder. Vi måste också inom vår bygd vara beredda att reagera om något hotar vårt samhälle. Därför är gemenskapen så viktig och att vi har forum för att träffa varandra och diskutera.

Gunnar Petersson

 

2005-01-03

Gemenskap, lärande och hälsa

I spåren efter katastrofen i sydostasien känns gemenskap i det lokala samhället allt viktigare. På Flyingerådet kommer vi att samtala kring hur vi kan stärka vår gemenskap, vår kunskap om bygden och dess resurser samt hur vi kan stärka vår hälsa genom motion.

Gunnar Petersson

2004-12-15

Flyingerådet

Särskilt kallade från hela bygden samlas på Flyinge Kungsgård den 12 januari för att ge synpunkter och råd vad föreningen skall arbeta med. Flyinge Utveckling är en partipolitiskt oberoende och allmännyttig förening som vill verka för hela bygdens bästa.

Gunnar Petersson

 

2004-12-07

Julmarknaden blev en succé

Flyinge Utveckling arrangerade årets julmarknad på Flyinge Kungsgård. Vi vill visa upp Flyinge och också erbjuda en marknadsplats på hemmaplan för alla våra duktiga hantverkare. Ett 30-tal utställare av hög kvalitet samt julkaffe och Flyinge Grand Prix lockade 1 300 besökande från hela Skåne jämt fördelade på lördag och söndagen. Vi serverade över 300 kaffe, vi fick ett 30 tal familjemedlemmar och nästan 50 tecknade sig för ett exemplar av Flyingeboken och vi sålde 10 Flying Horse, vår souvenir.

Gunnar Petersson

 

2004-11-20

50 000 från Sparbankstiftelsen

Färs och Frosta Sparbankstiftelse har tilldelat föreningen ett bidrag på 50 000 kronor särskilt för informationstavla.

Gunnar Petersson

2004-11-10

Många medlemmar

Föreningen har fått många medlemmar under 2004 och det har varit en stor framgång i samarbetet med Matöppet. Beslutades att vi kommer att börja sälja Flyingekortet för 2005 redan med början i december 2004. Bland annat kommer vi att sälja kortet på Julmarknaden. Matöppet erbjuder ju 10% rabatt vid köp över 100 kronor till de som har vårt medlemskort.

Gunnar Petersson

 

2004-11-10

Lokalekonomidagarna i Växjö

Den 18-19 november deltager vi på Växjö Universitet. Gunnar Petersson och Leif Larsson kommer att närvara. Här träffas många av de bygder som ligger i fronten då det gäller lokal utveckling och hur denna skall kunna finansieras.

Gunnar Petersson

2004-11-10

Vi trycker på

Vi trycker på om bussar, cykelvägar och ridvägar. Dessa ständigt aktuella områden diskuterades åter och de skrivelser vi har inlämnade till berörda kommuner kommer att bevakas på olika sätt.

Gunnar Petersson

2004-11-10

Forskningsstation Flyingebygden

Beslutades också att verka för att Flyingebygden får en forskningsstation med doktorander som är intreserade av hur en bygd kan utvecklas och också inom hippologi.

Gunnar Petersson

2004-11-10

Skyltningen till Kungsgården

Vägverket har beslutat att vi får sätta upp ny skyltning till Kungsgården. Styrelsen beslutade dock att pröva om inte vi kan få Vägverket att anse att Kungsgården är en egen by och inte bara en verksamhet. På Kungsgården bor ju både de som arbetar här men också andra som äger sina egna fastigheter.

Gunnar Petersson

2004-11-10

JULMARKNAD

Styrelsen beslöt att julmarknaden på Flyinge Kungsgård skall arrangeras av Flyinge Utveckling den 4-5 december med Ann-Sofie Wintzell som julmarknadsansvarig. Kan finnas möjlighet att komma med som utställare. Skicka email om du är intresserad eller ring 046- 524 33. Här finns en annons som vi kommer att sätta upp.

Gunnar Petersson

2004-11-03

Styrelsemöte 4 november

Flyinge Utveckling har styrelsemöte den 4 november. Ärenden som kommer upp är de nya vägskyltarna, som vi fått svar på från Vägverket, Julmarknaden på Kungsgården, diskussion angående att etablera en forskningsstation inom bygden.

Gunnar Petersson

 

2004-10-07

Besök på historiska museet i Lund

Här finns många viktiga föremål från vår bygd, som presenterades av Hampus Cintho. Vi besökte också domkyrkan och runstenskullen vid universitetsbyggnaden.

Gunnar Petersson

2004-10-06

Flyinge Utveckling i nytt nätverk

Vår förening har blivit invald i nätverket för byalag, företagsföreningar och medborgarkontor inom Lunds kommun. Ordförande är Peter Sörbom, näringslivschef och man träffas två gånger per år. Idag hade vi möte i Genarps Lådfabrik med efterföljande lunch på Häckeberga Värdshus.

Gunnar Petersson

2004-10-04

Styrelsen har möte

Styrelsen har möte med studiebesök torsdagen den 7 oktober. Samling kl 11.45 vid banken för samåkning till Lund.

Gunnar Petersson

2004-09-28

Flyinge Utveckling presenteras på konferens

Flyingebygden presenteras på konferens i Lund den 1 oktober. Konferensen som arrangeras av institutionen för Informatik vid Lunds Universitet har bjudit in en rad föreläsare som kommer att tala kring bygdeutveckling och universitetens 3:e uppgift att också föra ut kunskap till nytta för samhällets tillväxt via e-learning. Anmälan kan ske till Martin Möller dock senast den 29/10. Konferensansvarig Doc Erik Wallin. Hela programmet finns här.

Gunnar Petersson

2004-09-28

Julmarknad på Flyinge

Flyinge Utveckling har tagit på sig att försöka ordna den traditionsenliga julmarknaden på Flyinge Kungsgård. Det kommer att bli samma koncept som tidigare år det vill säga andra söndagen i advent eller 4-5 december. Vi kommer att kontakta alla utställare, som medverkat tidigare år och även en del nya. Julmarknaden på Flyinge har en inramning som är helt rätt inom den fina miljön med hästar och vackra byggnader. Du kan se fina bilder från tidigare års julmarknad här. Du som vill ha plats kontakta Ann-Sofie Wintzell tfn 046-524 33 eller Gunnar Petersson 046-522 20

Gunnar Petersson

2004-09-27

Ortsskyltning

Kravet för att ortsnamnsmärke skall sättas upp är att det finns minst 10 hushåll med maximalt 200 meter mellan bostäderna. Då blir det en by/ort som har en sådan täthet att det förtjänar att märkas ut. Vi har ju ansökt om bättre skyltning till Roslöv, Flyinge Kungsgård, Getinge och Roslöv. Vi uppfyller detta krav och kan bara hoppas på att det blir åtgärdat av Vägverket med det snaraste. Det finns en artikel i SkD som behandlar detta 24/9 angående orten Herröd som inte riktigt uppfyller kraven.

Gunnar Petersson

2004-08-31

Holmbyrundan

Vandring längs den tänkta leden idag, för att se så att den inte kommer i konflikt med naturvärden. Medverkande Eslövs kommun. Arbetet rullar på och vi går framåt mot en 6 km lång runda för jogging, vandring och delvis ridning. Mycket arbete återstår dock.

Gunnar Petersson

2004-08-20

Vägskyltning Flyingebygden

Genom åren har det skett olika förändringar av vägar inom bygden. Det har byggts den nya E22 och gamla R15 från Lund snyggas upp just nu. Vi har gått igenom vägskyltningen och har en del förslag till förbättringar. Vi vill informera om detta här och kan sedan efter att olika synpunkter kommit söka driva detta hos Vägverket. Det finns två olika dokument att läsa. Dels en om alla våra platser Vägskyltar, dels en specifik om Flyingekorset.

Gunnar Petersson

2004-08-18

Cykelvägar i bygden

Motion blir allt viktigare inte minst för alla oss som rör oss för lite på jobbet. Bra cykelvägar i vår bygd är därför en viktig framtidsfråga. Läget ser ut så här.

1) Cykelväg mellan Flyinge-Gårdstånga byggdes under 90-talet. Avstånd ca 3 km.

2) Cykelväg mellan Lund - Ö Odarslöv - Getinge byggs nu och kommer att vara klar oktober 2004, avstånd 7 km

3) Cykelväg mellan Flyinge-Holmby avstånd ca 1,5 km ligger i 10-årsplanen. Vi trycker på tillsammans med Eslövs kommun för att få denna till 3- årsplanen. Finns med i ÖP.

4) Cykelväg mellan Flyinge över Flyinge Kungsgård, Flyingeby till Södra Sandby (Starka) ligger i 10 årsplanen. Avstånd 4 km

 

Motiv för utbyggnad

Vi kan försöka få bättre prioritet genom att bussförbindelserna är svaga och hotar att försvagas ytterligare. Detta gäller främst Holmby men också i hög utsträckning Flyinge och Flyinge Kungsgård. Lundalänken till Södra Sandby har bra turtäthet.

Gymnasieelevernas boende på Kungsgården ökar till 60 stycken från höstterminen 2004. Totalt kommer man att ha 200 elever på Flyinge vid full utbygnad. De flesta boende i bygden.

Utbyggnaden av Lund - Getinge, gör att vi får en sammanhängande cykelväg från Lund (Brunnshög ligger särskilt bra till) via Brunnshög - Ö Odarslöv - Getinge - Gårdstånga - Flyinge- Flyinge Kungsgård - Flyingeby - Södra Sandby - Hardebergaspåret - Utmarksvägen. Hela sträckan ca 25 km. Man besöker då anrika bygder med Getinge bron - Gårdstånga kyrka - Flyinge - Flyinge Kungsgård -Flyingeby. Se mera på hemsidan över Flyingebygden.

Gunnar Petersson

2004-08-18

Storsatsning på säkerhet och cykelväg

Vägverket genomför nu omfattande vägarbeten på sträckan Lund (Brunnshög) - Östra Odarslöv - Getinge - Gårdstånga samt till Odarslövsskolan.

Syftet är att förbättra säkerheten men också att avskilja en cykelväg från biltrafiken. Den gamla 13 metersvägen, som fram till 1984 var europaväg, blir nu istället en 8 metersväg med avskild cykelväg.

Genom Ö Odarslöv och genom Getinge kommer det att byggas mera trafiksäkra lösningar med tätortsport samt tydligare separerade körfält. Det skall bli en tryggare väg till Odarslövsskolan, som får 30 km och 50 km delen i Ö Odarslöv kommer att bli längre.

Möjligheterna för busstrafik har bibehållits. Hållplatserna kommer att finnas kvar.

En ny cykelväg blir nu tillgänglig på hela sträckan från Utmarksvägen i Lund och fram till Getinge. Totalt 7 kilometer.

Kostnad 8 miljoner kronor

Allt kommer att vara klart senast oktober 2004.

Gunnar Petersson

2004-08-18

Busstrafik igen via Gårdstånga ?

Vi har en snabbbuss som går sträckan Lund - Hörby - Kristianstad med hög turtäthet. Denna gick före 1984 via Getinge - Gårdstånga. När den nya motorvägen blev kvar flyttades den dit. Det finns nu några skäl som talar för att för att åter flytta busslinjen tillbaks till denna tidigare sträckning.

1) Vägen snyggas nu upp och får ny beläggning. Har varit eftersatt under lång tid.

2) Alla busshållplatser bibehålles med ramper och busskurar.

3) Anslutningen till lundalänken Brunnshög- Ideon - Lund sker med stor fördel härifrån. Detta skulle utöka resandeunderlaget för linjen.

4) Ett tillskott av resande kunde också tillkomma från hela Flyingebygden, som har många som arbetar i Lund. Linje 157 har låg turtäthet.

5) Skulle stödja verksamheter som Prillas motorcyklar och Gårdstånga Vandrarhem särskilt men också hela bygdens olika verksamheter.

Gunnar Petersson

 

 

2004-08-18

Styrelsemöte 2/9

Flyinge Utveckling har styrelsemöte denna dag i samband med ett besök hos Önneköps byahus.

Gunnar Petersson

2004-07-05

Framtidsgruppen

Gruppen arbetar med en läropärm, som kursmaterial. Denna distribueras under juli månad. Ett viktigt ord för gruppen är FRAMSYN. Nyckelfaktorer för framgång är ÖPPENHET, SAMVERKAN och MÖTESPLATSER. Vårt arbete inom Flyinge Utveckling bygger i hög utsträckning på dessa tre faktorer. Läs mera om framtidsgruppen

Gunnar Petersson

 

2004-06-23

Turistbyrå vid Rastplats Gårdstånga

Föreningen arbetar just nu med en mindre utredning kring möjligheterna till att skapa en turistbyrå vid rastplatsen i Gårdstånga. Utredningen skall i första hand fokusera på att ta fram ett underlag. Vägverket kommer att mäta hur många som passerar in till platsen under juli månad och jämföra detta med juli månad 1996. Vi för samtal med restaurangen och Shellmackens ägare. Vi intervjuar kringliggande byråer, för att få ett underlag till hur profilen på en turistbyrå vid rastplatsen skulle se ut. Vi tittar också på platsens identitet och skyltning. Vi i bygden säger nog "Shellamacken", men en tysk turist som stannat en gång och skall förklara för sin granne hur beskriver han platsen?

Gunnar Petersson

2004-06-18

Bidrag från Sparbanken Finn

Föreningen har fått 10 000 kronor i bidrag från Finn. Ett välbehövligt tillskott som vi kommer att förvalta väl och för bygdens bästa.

Gunnar Petersson

2004-06-17

Skånetrafiken

Möte med Sven Tufvesson, chef Regionbuss där vi framför att vi önskar förbättringar enligt följande:

* bättre helg och kvällstrafik mellan Flyingebygden och Södra Sandby. I varje fall samma som Revingeby har.

* bättre busslinjer mitt på dagen och på kvällstid på linje 157

* ytterligare två turer på linje 108 mellan Gårdstånga och Lund ex kl 12.10 och 19.10

Det framkom också under mötet att man har ett sparkrav på 50 MSEK på Regionbuss och att det därför är främst kommunerna som måste skjuta till medel för utökad trafik. Vidare finns funderingar på att låta Skåneexpressen mellan Lund och Kristianstad länkas in på Lundalänken vid Brunnshög. Detta skulle då kunna innebära att man istället låter bussen gå gamla E22 an för att komma mera rätt in mot Brunnshög. Kanske vi då kan få ett stopp i Gårdstånga.

Våra frågor kommer att analyseras under hösten och vi kan i bästa fall hoppas på bättre lösningar till juni 2005.

Gunnar Petersson

 

 

2004-06-04

Framtidsgruppen tillsatt

Vid styrelsemötet i går tillsattes en framtidsgrupp under ledning av docent Erik Wallin, Lunds Universitet. Gruppen kommer att i en första omgång arbeta fram till juni 2005. Deltagarna har särskilda områden som man kommer att beskriva i ett framtidssenario. Följande personer ingår i gruppen som har en sammansättning från hela bygden. Gruppens första arbetsmöte blir den 22 juni kl 19 i föreningens lokal bankhuset.

Åsa Hansson Flyinge Kungsgård (häst)
Britt Larsson Flyinge (kultur)
Leif Larsson Flyinge (bygdegemenskapsföretag)
Malin Nilsson Flyinge (föreningar)
Elisabeth Rydberg Getinge (ekologisk framsyn, hantverk)
Görel Sigurdsson Gårdstånga (turism, boende)
Calle Sjöström Flyinge (IT, ny teknik)
Gunnar Petersson (lärande bygd)
Erik Wallin, Lunds Universitet (processledare)

Gunnar Petersson

2004-06-03

Styrelsemöte

Idag hölls styrelsemöte. Nya i styrelsen Björn Leander valdes till vice ordförande, Leif Larsson, Erik Wallin och Per-Erik Bertilsson. Samtliga fick tillfälle att presentera sig.

Följande kan noteras från mötet en framtidsgrupp har tillsatts med docent Erik Wallin som processledare. Beslöt fördjupa studierna av bygdegemenskapsföretag samt söka bidrag för detta. Beslöts om styrelsens arbetsformer och fördelning av uppgifter. Beslutades att även i år trycka upp en turistbroschyr och hålla denna tillgänglig på olika platser inom bygden. Beslöts ansöka om bidrag för en EU ansökan.

Gunnar Petersson

2004-06-03

Bidrag 30 000 kronor

Flyinge Utveckling har erhållit 30 000 kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta Sparbank den 3 juni 2004.

Gunnar Petersson

 

2004-05-24

Landsbygdsriksdagen Ystad

Föreningen hade tre personer från styrelsen på mötet. Man kan notera att vi fick följande uträttat. Höll ett seminarium kring synliggörande av bygd, fick klartecken för att Folkrörelserådet stödjer en ansökan från Lunds Universitet rörande en större EU ansökan kring lärande bygd med Flyingebygden som studiebygd, fick bra kontakt med två riksdagspolitiker kring bygdegemenskapsföretag. Dessa två kommer också att ingå i ett nätverk kring bygdefrågor som kommer att bildas på riksnivå. I övrigt beslöts att inte ta ställning till när nästa landsbygdsriksdag kommer att hållas. Se även bilder här.

Gunnar Petersson

2004-05-18

Styrelsemöte 3 juni

Föreningen har styrelsemöte den 3 juni klockan 12-14.30 i föreningens lokaler. En av punkterna på dagordningen är att ev. tillsätta en framtidsgrupp under ledning av Docent Erik Wallin.

Gunnar Petersson

2004-04-22

Årsmötet

Se bilder från årsmötet.

Ett 40-tal personer kom till årsmötet för att lyssna till föredag och hålla årsmöte. Förslag om att bilda en framtidsgrupp framfördes. En sådan grupp skall studera hur bygden kan möta framtiden på olika plan. Processledare blir Docent Erik Wallin, Lunds Universitet, som också höll ett anförande kring bygdens betydelse i en snabbt föränderlig värld. Företagarna i Eslöv och Teknikbrostiftelsen i Lund inbjöd bygdens företagare till de former för stöd man har att erbjuda. Doktorand Hanna Persson talade över ämnet ridvägar i tätortsnära bygder. Chefen Flyinge berättade om verksamheten på anrika Flyinge Kungsgård, som har som målsättning att vara en av världens ledande företag inom hästavel, hästsport och hippologisk utbildning.

Kvällens mötesordförande Gunnar Petersson höll ett anförande över vad föreningen uträttat under det gågna året. Nya detaljplaner är på gång och Merab informerade om att man önskade flytta återvinningscentralen från Roslövsvägen.

Under årsmötet antogs föreningens stadgar. Bland annat en paragraf om Gemenskapsföretag antogs. Roland Nilsson och Jan Holmgren avtackades.

Till styrelse valdes enligt valberedningens förslag

Ordförande     
Gunnar Petersson  1 år  Flyinge
Ledanöter    
Björn Leander 2 år  Kungsgården
Kjell Karlsson 1 år  Flyinge
Bodil Forss 2 år  Flyinge
Leif Larsson 1 år  Flyinge
Pär Ulmén 2 år  Holmby
Jan Olof Järvung 1 år  Gårdstånga
Suppleanter    
Per-Erik Bertilsson  1 år  Holmby
Erik Wallin  1 år  Lund
   
Revisorer och valberedning    
Jan Andersson  1 år Flyinge
Ragnar Thulin  1 år Getinge
suppleant    
Rune Andersson  1år  Flyingeby

Gunnar Petersson

2004-04-06

Inför årsmötet

Årsmötet kommer att hållas på Flyinge Kungsgård. Stadgarna kommer att antas för andra gången. Det finns förslag om att ta in en paragraf om så kallat Gemenskapsföretag i stadgarna.

Stadgarna skulle då innehålla en paragraf med följande lydelse.

Om föreningsmöte så beslutar kan föreningen bedriva så kallat "Gemenskapsföretag", vilket innebär affärsverksamhet i aktiebolagsform. Bolaget bedriver den affärsmässiga verksamheten under formell självständighet på uppdrag och inflytande av föreningen. Aktiebolagets ändamål är ideellt - vinsten återinvesteras oavkortat i verksamheten.

Om detta finns med i stadgarna så kan ett sådant företag startas efter beslut av ett årsmöte eller extra årsmöte. Det finns för närvarande inga konkreta planer på att starta ett sådant företag.

Stadgarna kommer nu att antas för andra gången vid årsmötet. Mindre justeringar föreslås i paragraf 2 och 22 samt tillägg av paragraf 23. Läs här.

Gunnar Petersson

2004-03-24

Särskilt utskick till hela bygden

Ett särskilt utskick kommer att gå ut till alla hushåll och företag i hela bygden den 6 april. Detta gör vi eftersom föreningen är nystartad och vi vill förvissa oss om att nå ut till alla i bygden.

Gunnar Petersson

2004-03-24

Årsmöte den 21 april 2004

Årsmötet kommer att hållas den 21 april klockan 17.30-21.30. Plats: Kungsgårdens undervisningslokal (gråstenslängan).

Program:

18.30-19.00
Samling, köp av medlemskort för 2004, Kaffe 20:-

19.00 -21.00
Flyingebygdens framtid - vad har vi gjort 2003
framtida boende i bygden
Gunnar Petersson, interimsordförande Flyinge Utveckling

Lunds Universitet undersöker Flyingebygden
Erik Wallin, Docent Informatik, Lunds Universitet

Ridvägar hur kan de arrangeras inom hästtäta områden
Hanna Persson, landskapsarkitekt och doktorand SLU, Alnarp

KAFFE PAUS

Vad kan vi hjälpa företagen med
Anette Lundfall, Teknikbrostiftelsen i Lund

Företagarna en förening för företagare
nn

Flyinge Kungsgård - en verksamhet i stark expansion
Roland Nilsson, Chefen Flyinge Kungsgård

21.00
Årsmöte Flyinge Utveckling

För de som önskar deltaga i programmet vill vi gärna ha en anmälan per email eller telefon 046 522 20 senast den 16/4 2004

Gunnar Petersson

 

2004-03-19

Seniorboende i Flyingebygden

Det är allt fler som börjar bli äldre och skulle vilja sälja sin villa i Flyingebygden under förutsättning att man kan hitta ett annat boende inom bygden. Som det är nu tvingas man söka sig till andra orter, då antalet lägenheter, bostadsrätter och marklägenheter är mycket begränsade inom bygden. Om vi kunde finna former för att erbjuda sådant boende som passade äldre så kunde flera villor frigöras för barnfamiljer. Du som är intresserad av detta tala med andra och hör av dej så kan vi samla ihop en intresselista. Tillsammans kan man kanske gör något. Liknande tankar finns också i Harlösa och Löberöd. Frågor som behöver tas upp är hur skall ett sådant boende se ut, var kan man tänka sig placering, hur skall upplåtelseformen se ut, hur många intresserade finns i bygden. Om du är intresserad hör av dej nu direkt via email eller telefon

Gunnar Petersson

2004-03-04

Styrelsemöte

Vid dagens möte beslöts att hålla årsmöte på Flyinge Kungsgård den 21 april och att sända ut inbjudan till samtliga hushåll i bygden. Att sätta upp skyltar på Flyingerundan en 4 km lång promenadrunda för motion och hälsa. Att anta en souvenir i form av en flygande häst utförd i järn samt att inköpa 50 stycken för försäljning inom bygden. Vårt utpris 250 kronor. Att ge ett "snällt" lån på 3000 :- till en boulebana i Getinge. Att anslå 2000 kronor till deltagande i landsbygdsriksdagen i Ystad 2004. Att starta företagsnätverk för bygdens många företagare.

Gunnar Petersson

2004-02-25

En urkraft som betydde utveckling

När bygden för cirka 100 år sedan fick järnväg med stationshus i Gårdstånga, Flyinge och Holmby så betydde detta att en väldig kraft sattes i rörelse. Folk flyttade hit och en massa verksamheter kom igång. Mejerier, slakterier, trädgårdsmästeri, manufakturaffär, skräddare, telefon, post, barberare, spannmålshandlare, bagerier, konditori, kaffé, frisör, sjukvård, bibliotek, bygdehus, politiska föreningar, nykterhetsförening, livsmedelshandlare, dansbana, brobygge, tegelbruk, matservering och polis. Nu har vi bredband och det globala samhället. Hur skall vi utveckla oss nu med dagens förutsättningar?

Gunnar Petersson

2004-02-25

Flyingebygden är intressant

Det finns ett växande intresse från EU, Lunds Universitet och Region Skåne att studera och utveckla bygder, som Flyingebygden. Här finner man en riktig bygd med jordnära företag likväl som högteknologiska företag och högskoleutbildning mycket nära Lund och forskningsparken Ideon. Teknikbrostiftelsen och andra organ är till för att hjälpa till med utveckling i lokala småföretag. Lunds Universitet vill använda sin kunskap inom sin 3:e uppgift. Region Skåne är beroende av utveckling och arbetsplatser som har ett sådant innehåll att de är attraktiva och bestående också i framtiden. Inom EU har man tiotusentals regioner, som behöver utveckla sina styrka för att stå emot utflyttning av företag eller outscourcing av tjänster till lågprisländer som Indien.

Vi hoppas att detta skall resultera i flera studentarbeten, flera företagsutvecklande projekt, flera sociala nätverk, flera EU projekt och projektbidrag från olika håll samt att bygdens företag, föreningar och ensklda hushåll fortsätter och medverkar liksom förra året eller mer.

Gunnar Petersson

2004-02-19

Vart går de kommunala skattepengarna till.

Förr i tiden med de små kommunerna före 1952, som Holmby och Gårdstånga kommuner, så användes skatteintäkterna i huvudsak till inköp av varor och tjänster inom den egna bygden. Det kommunla sköttes till stor del av ideella krafter och man kunde satsa. Stora projekt genomfördes i vår bygd. Samhället blev mera komplicerat och skolväsendet byggdes ut. Detta krävde större enheter och två kommunsammanslagningar 1952 och 1971 genomfördes. Detta krävde investeringar i ny infrastruktur och nya skolor. Olika reformer gjorde att antalet kommunalanställda ökade och det ideella arbetet minskade. Detta var allra tydligast i centralorterna i de nya kommunerna. Den omgivande landsbygden och de mindre orterna får troligtvis en mindre del av kakan. Centralorten sväller och merparten av de kommunala skatteintälterna kommer att investeras här. Så länge Sverige hade en bra tillväxt märktes detta inte så mycket. Vi kan lågt räkna med att innevånarna Flyingebygden bara i kommunalskatt årligen betalar in uppemot 60 miljoner kronor. Av kommunens redovisning kan man gissa att 10% av pengarna går till kommunledning och miljö samhällsbyggnad. Övriga 90 % går till skola, vård och omsorg. Då borde vi få del av ca 6 miljoner årligen om det skulle ske en jämn fördelning. Men det är inte lätt att räkna på sådant men det känns som om ingen vill diskutera sådan rättvisa. Några politiker har vi knappast kvar i vår bygd.

Gunnar Petersson

2004-02-04

Avtackade Bengtssons Conditori

Flyinge Utveckling avtackade paret Bengtsson med blomma efter nästan 50 års verksamhet i bygden. Tänk på alla goda kaffestunder som deras milliontals bakverk har inneburit för hela bygden under ett halvt sekel. Ingvar berättar att han inte varit sjuk en enda dag på 35 år och varje dag haft trevligt på jobbet. Det är bara den sista månaden som varit tung på grund av sjukdom. Ingvar berättade om vad som nu skall ske.

Nye ägaren är en familj från Lund där mannen arbetar inom museiområdet. En varsam renovering startar omgående för att göra huset till permanent familjebostad.

Bageriverksamheten med maskiner och receptsamling är såld till ett bageri i Sösdala, som kommer att driva ett kafe där med samma kakor, som i Flyinge. Detta bageri drivs också i stor skala med leveranser av bröd till skolor och kommuner.

All inredningen, skyltar, jukebox, mm i cafédelen kommer att monteras upp på samma sätt i Ängelholm F15, där man kommer att driva ett cafémuseum baserad på inredningen från Flyinge.

Paret Bengtsson flyttar till sitt nya hus i Södra Sandby, som står klart att flytta in. Ingvar ser fram emot att byta bakandet mot långa skogspromenader och att umgås med barnen som bor i närheten. Det kommer också att bli mera tid för resor. Vi önskar dem lycka till med sitt nya liv och tackar för den tid som varit.

Gunnar Petersson

 

2004-01-15

Arbetet under 2004

Rådet funderade också på olika möjliga projekt under 2004 och vad som kunde förbättras.

Ridvägar, vandringsleder och cykelvägar - många ansåg mycket viktigt
Företagarenätverk inom bygden
Turistbyrå Shellmacken - viktigt
Flyingerundan - en motions och tipsrunda inom Flyinge samhälle 4 km lång.
Informationstavlor
Informationsbroschyr till alla hushåll

Andra förslag som framfördes

Postnummer 24032 i hela Flyingebygden
Träffar för alla i Flyingebygden inte bara för nyinflyttade
Renovera övergångarna på Flyinge ängar.
Mera erbjudanden på Flyingekortet (4)
Utveckla kringservice för turister (4)
Flera boendeanläggningar för hästintresserade
Bygdeskylt vid Roslövsavfarten (3)

Styrelsen kommer nu att ta tag i dessa frågor och kunna presentera något mera konkret i samband med åresmötet i april.

Gunnar Petersson

 

 

2004-01-15

Flyingerådet utvärdering

I samband med Flyingerådet 2004 fick alla deltagare möjlighet att betygsätta de insatser som Flyinge Utveckling gjort under det gågna året.

Det är naturligtvis inte helt lätt men speglar ändå lite vad man tycker är viktigast. För föreningen är det viktigt att göra rätt saker och att göra detta bra. Vi redovisar här hur rådet betygsatte föreningen.

Medelbetyg på en 7 gradig skala blev (7 betyder mycket viktigt och 1 oviktigt, onödigt)

Betyget 6-7

Att vi fick behålla Banken, Styrelsearbetet, Webbsiten www.flyinge.nu, Bygdeskyltarna, Nyinflyttardagen och arbetet med att få bättre allmänna kommunikationer.

Betyget 5-6

Flyingeboken, Uppmärksammade i pressen med 30 tidningsartiklar om föreningen, kontakterna med Lunds Universitet och kommunerna samt lokalen i banken.

Betyget 4-5

Föreningens medlemskort Flyingekortet, Flaggstängerna, Turistbroschyren och kontakterna med Region Skåne och SLUG.

Gunnar Petersson

2004-01-14

Flyinge Kungsgård

Roland Nilsson, chef på Flyinge och kvällens värd för Flyingerådet samt vice ordförande i Flyinge Utveckling kommer att sluta sin tjänst i oktober 2004. Han berättade om planerna för Kungsgården under 2004. Man kommer att ta in 30 nya elever varje år och får på så sätt 90 nya elever när detta är helt igång. Detta ställer krav på större resurser inom högskolan, både vad gäller busskommunikationer, restaurangdelen, boendet, utbildningslokaler, hästar och lärare.

Rekrytering av ny chef pågår för fullt och den nya ledningen, kommer att offentliggöras inom kort.

Kungsgårdens expansion är positiv för hela bygden och det betyder mycket om det lokala näringslivet kan dra fördel av detta. Kungsgården har idag en helt öppen verksamhet med öppettider 9-16 varje vardag för allmänheten.

Gunnar Petersson

2004-01-14

Flyingerådet 2004

Ett 30 tal personer möttes på Flyinge Kungsgård för att diskutera och ge synpunkter på vad föreningen har gjort under 2003 och komma med förslag till vad föreningen skulle kunna göra 2004. Personerna är utsedda av Flyinge Utvecklings styrelse för ett år i sänder och representerar olika föreningar, olika delar av bygden och fördelas på kön och ålder. Även några externa som följer Flyinge Utveckling särskilt noga medverkade. Lunds Kommun, Region Skåne och Lunds Universitet medverkade. Även Eslövs kommun hade tackat ja men fick förhinder i sista stund. Vi återkommer till resultatet av kvällen

Gunnar Petersson

 

 

2003-12-02

Vilka tjänster på Internet efterfrågas i Flyingebygden ?

Flyingebygden används som fallstudie i en magisteruppsats vid Informatik, Lunds Universitet, för att ta reda på vad som avgör om man vill satsa på en bredbandsuppkoppling.

Otto Jönsson och Mattias Jönsson kommer under december och halva januari lägga ner all sin tid på att undersöka Flyingebygdens behov av Internettjänster. Handledare är Pär-Ola Zander vid Lunds Universitet som också driver EU-projektet CoLabs inom Flyingebygden.

Man kommer att intervjua de som visat intresse för bredband inom bygden och däribland de företag som ingår i EU projektet eCompete, men man kommer också att intervjua slumpmässigt utvalda hushåll, genom att gå runt och knacka på.

Har man tillgång till Internet? Vilka Internet tjänster känner man till och skulle vilja använda. Är man intresserad av att ansluta sig till bredband och vilka tjänster driver detta? Är man intresserad av att få utbildning om Internet lokalt inom bygden?

Bredbandssatsningen inom Flyingebygden är just nu inne i ett mycket intensiv skede med både en Radio-LAN satsning med Teleservice som ansvarig och en utbyggnad av 3G och ADSL via Teliasonera. Lite senare kommer också Sydkraft Bredband att bygga ut med fiber till Flyinge, som är en prioriterad ort med mer än 200 innevånare.

Flyinge Utveckling arbetar med bredbandsutbyggnaden till bygden och strävar efter att alla inom bygden skall få bredband. Föreningen stödjer också webbsiten www.flyinge.nu som förmedlar lokala nyheter till bygden. Detta är ett exempel på en viktig tjänst som kan höja IT-mognaden och stödja lärandet i bygden, säger Pär-Ola Zander.

Resultatet från magisteruppsatsen kommer att föreligga under februari månad och vi ser fram emot att få en bättre bild av Internetanvändningen i bygden, säger Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling

Gunnar Petersson

2003-11-25

Företag i Flyingebygden praktikfall inom EU-projekt

 

Granaths Bilskrot ligger långt framme då det gäller användning av modern IT-teknik. Nu kommer man att användas som föredöme för andra företagare och studenter inom hela Europa, som vill lära sig att bli bättre på att dra fördelar av den nya tekniken.

eCompete är ett EU-projekt som i ett samarbete mellan Lunds universitet och Flyinge Utveckling arbetar med att utveckla Flyingebygden. Projektet söker efter nya former av lärande som kan bidra till att skapa ett bra klimat för nya innovationer och göra bygdens företag mer konkurrenskraftiga. Liknande studier pågår i Danmark, Tyskland och Wales. Erfarenheterna från dessa studier ska sedan ligga till grund för utvecklandet av läromedel, vilka ska stödja små och medelstora företags kompetensutveckling i Euorpa.

Flyinge Utveckling söker därför efter praktikfall inom bygden, som kan användas för att ge studenter och företag möjlighet att reflektera och diskutera kring teoretiskt material utifrån ett verkligt företag.

Vi är mycket stolta över att eCompete har valt Flyingebygden och Granaths Bilskrot, som praktikfall och att man ser kunnandet hos ett företag i vår bygd som värdefullt. Vi hoppas vi skall finna flera företag som har viktig kompetens samt att överföra vetande från Lunds Universitet till företag i bygden

Gunnar Petersson

2003-11-21

Sparbankstiftelse gav 60 000 kronor

Sparbankstiftelsen Färs och Frosta har åter varit generösa mot vår förening och tilldelat oss 60 000 kronor för fortsatt arbete. Vi tackar för ett generöst bidrag och kommer att fortsätta att arbeta för att stärka Flyingebygden.

Gunnar Petersson

2003-11-17

Möte med bygdens företagare

Flyinge Utveckling och Lunds Universitet genomför just nu djupintervjuer med bygdens företag. Vi har börjat med företag inom motorbranschen. Syftet är att dels få en artikel i Flyingeboken, dels få material till EU-projektet och också att hitta nytta som kan stärka bygdens företag. Vi kommer att fortsätta detta arbete under hela hösten och in på våren.

Gunnar Petersson

2003-11-17

Flaggor över bygden

Totalt 15 flaggstänger med flaggor har nu fått sin placering längs väg 104 som är den stora genomfartsvägen genom bygden. Flyinge Utveckling har sökt tillstånd, kontrollerat placeringen ur ledningsägares synpunkt, gjort gjutningsarbete av flaggstångsfundament, grävt hål i marken samt förankrat fundament och rest och monterat stänger och flaggor. En total insats på 60 timmar av ideeellt arbete. Tillsammans kan vi göra en stark byggd ännu starkare. Synliggörande av bygden hoppas vi skall komma alla tillgodo på olika sätt. Flyinge Plantshop har bistått med utlåning av maskiner.

Gunnar Petersson

2003-11-06

Medlemmar

Föreningen har nu över 100 medlemmar både företag, föreningar, hushåll och enskilda. Målet är att flertalet inom bygden skall vara medlemmar. Medlemskap kan lösas i Matöppet, Banken, Shellmacken, Flyinge Plantshop mfl

Gunnar Petersson

2003-11-06

Bidrag

Styrelsen meddelar att man under oktober månad ansökt om bidrag från Sparbankstiftelsen Färs o Frosta, samt hos ESF-rådet och Region Skåne.

Gunnar Petersson

2003-11-06

Boken om Flyingebygden

Bokredaktionen meddelar att man nu har ca 70 artiklar med olika författare kontrakterade. Det finns dock fortfarande många historier som behöver skrivas. Arbete och forskning pågår förfullt. Förhandsteckning på den färdiga boken pågår och kommer att intensifieras Per den 31 oktober 2003 har vi 48 exemplar. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2003-11-06

Apoteket AB

Anmäldes avslag på skrivelse angående önskan att få ha en apotekslåda i Matöppet. Apoteket AB hänvisar till att man kan beställa direkt via 020-667766 samt receptfria varor via e-handel på www.apoteket.se och få varorna hemkörda.

Gunnar Petersson

 

2003-11-06

EU-projekten

Styrelsen informerades om pågående EU-projekt och att ordförande anställts av Lunds Universitet på halvtid, för att arbeta med dessa projekt

Gunnar Petersson

 

2003-11-06

Informationstavlor

Styrelsen pekade på ett stort behov av informationstavlor. Beslöts att samråda med Eslövs kommun rörande denna fråga. Kommunen har antytt att man har funderingar på att ordna med informationstavlor även utanför Eslövs stad.

Gunnar Petersson

 

2003-11-06

Flaggstänger

Till helgen den 8 november planeras återstående 11 flaggstänger att sättas upp av Flyinge Utveckling vid Gårdstånga Vandrarhem, Banken, Matöppet samt Butlerservice Holmby. Tre flaggstänger finns redan uppsatta vid Plantskolevägen

Gunnar Petersson

2003-11-06

Rid och vandringsvägar

En ridväg och vandringsväg från Flyinge till Holmby planeras. Styrelsen beslöt att arbetet kan fortsätta.

Gunnar Petersson

2003-11-06

Flyingeslingan

En promenadstig genom Flyinge samhälle skall mätas upp och märkas ut till gagn för alla i bygden som önskar motionera. Slingan skall vara 4 km lång vilket motsvarar Hälsans stig, som finns i Lund och Eslöv. Slingan kommer att gå på varierande underlag och genom lugna områden men ändå centralt. Vi hoppas kunna genomföra detta till helgen. Vi kommer sedan att provgå slingan för att få synpunkter på dess sträckning innan vi helt bestämmer oss. Vi siktar mot att ha ett invigningsarrangemang till våren.

Gunnar Petersson

 

2003-11-06

Skrivelse till Skånetrafiken, Lunds o Eslövs kommuner

Styrelsen beslutade sända skrivelse angående behov av förbättrade bussförbindelser. Se närmare här.

Gunnar Petersson

2003-11-06

Förändringar i interimstyrelsen

Vid dagens styrelsemöte i Flyinge Utveckling blev Richard Bratten-Hill suppleant och Bodil Forss invaldes som kassör. Bodil har bott i bygden i 35 år och arbetar i egen redovisningsfirma sedan 5 år. Vi är mycket glada att ha Bodil i vår förenings styrelse.

Gunnar Petersson

 

2003-10-30

Skurups kommun

Här har man infört en modell som innebär att alla skrivkunniga medborgare i kommunen kan ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige sk medborgarförslag. Man ger också ut en 12-sidig skrift "Gör din stämma hörd" om hur detta går till och att man också kan vända sig till sitt byalag, för att få hjälp och en bredare förankring.

Gunnar Petersson

 

 

2003-10-30

Undersökning av företagsklimatet i bygden

Flyinge Utveckling och EU projektet e-Compete kommer under november att besöka företag i bygden. Drar vi nytta av varandra och vår närhet till universitet och forskarbyar.

Gunnar Petersson

2003-10-30

Social Ekonomi i Skåne

Stiftgården Åkersberg den 10 november kl 14.00-19.30. Handlar om handlingsplan för social ekonomi i Skåne. Tyvärr fullt 120 personer. Man kan ställa sig på köplats. Anmälan till rose@bryggeriet.org

Gunnar Petersson

 

2003-10-30

SLUGs Höstmöte

onsdagen den 12 november kl 18.30-21.30 Kursgården Hörby

SLUG är Skånes sammanslutning av byalag och lokala utvecklingsgrupper. Ordförande heter Bengt-Göran Nilsson.

Anmälan senast den 30 oktober till Exa Jönsson Kursgården 242 92 Hörby Tel: 0415-148 25 eller epost slug.kansli@sv.se

Gunnar Petersson

 

2003-10-30

Demokratisatsningar i budgetpropositionen

För att ytterligare öka medborgarnas deltagande i den demokratiska processen föreslås i budgetpropositionen för 2004 att 10 miljoner kronor avsätts för en ny demokratisatsning. I den ingår bl.a. insatser för att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004. Vidare föreslås att riksdagspartierna tillförs 20 miljoner kronor för särskilda informationsinsatser i samband med valet.

Regeringen presenterar även flera förslag för det fortsatta arbetet inom
folkrörelsepolitiken. Regeringen avser att låta en särskild utredare kartlägga ideella föreningars rättsliga villkor.Vidare planeras en undersökning om ideellt arbete och engagemang baserat på människors ideella insatser. Ett arbete med att inhämta kunskaper om s.k. nya rörelser och alternativa organisationsformer kommer också att inledas.

Gunnar Petersson

2003-10-23/24

Lokalekonomidagarna i Växjö

Hade samlat 150 deltagare från hela Sverige samt Finland, Färöarna under två dagar. Hur skall bygdeutveckling och lokal ekonomi kunna stärkas. Många olika projekt presenterades och nya kontakter togs. Många olika aktörer och många underifrån projekt, som på olika vägar lyckas ta sig fram. Detta var den första stora konferensen med fokus på detta ämne. Prof. Bengt Johanisson uppmanade deltagarna att ta för sig av Universitetens kunskaper och resurser.

Gunnar Petersson

2003-10-22

Ridvägar i Flyingebygden

Flyinge Kungsgård har nyligen investerat 250 000 kronor i sina ridvägar som totalt utgör 6.8 kilometer på egen mark. Inom bygden finns en stor mängd ridhus, stallar och utomhusanläggningar. Det saknas dock ett sammanhängande nät av ridvägar, som kan användas på ett trafiksäkert sätt av alla ridintresserade. Om vi kunde få till ett sådant så kunde bygdens hästintresse utvecklas ytterligare. Tanken är att olika anläggningar kan knytas samman och att ridvägarna också kan användas för att ge ridningen omväxling. Ridvägarna bör också utformas så att de kan användas för vandring. Alla behöver kunna vandra och motionera på bra och omväxlande underlag.

Gunnar Petersson

 

 

 

 

Flyinge Utveckling är en allmännyttig, ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning